Shockvertising w kampaniach społecznych

master
dc.abstract.enThis master thesis presents research on social advertising, which includes a shocking element in its message.The aim of the work was to investigate, thanks to which factors, social advertising using shock can affect (shockvertising).The first chapter of the work describes the basic concepts related to advertising, what is its essence, what are the goals, functions and features of an advertising message. In the first part of the chapter, a brief history of the advertisement and its definitions are presented. Then, there was a reference to the category of ads, according to the FCB matrix. Another, quite a big part, focused on advertising media and the ways in which ads affect the recipient. The end of the first chapter was devoted to the elements of the advertisement (image, sound and word). There were also differences between social and commercial advertising.The entire second chapter has been devoted to the description of the shocking advertisement. At the beginning, there was an attempt to define the phenomenon of shockvertising. This part of the work contains answers to questions - how does shockvertising affect consumer behavior ?, - whether social advertising should use shockvertising ?, - whether using shockvertising brings better results than creating ads without controversy ?, - how and why the intensity of fear influences the attitudes of the recipients ?, - which shockvertising groups most appeal to the social groups, - does every social group shock the same ?, - how should a social campaign based on shockvertising be constructed to effectively influence the recipient?Subsequently, shocking themes have been described which are most often used in this type of advertising (most often in commercial communications and most often in social advertising). In the second chapter, there is also a reference to the history of the phenomenon, described as shockvertising (Oliviero Toscani and United Colors of Benetton).The last, third chapter, was devoted to the study of shocking social advertising. Selected advertisements were analyzed and interpreted in terms of the research questions asked in the second chapter, as well as in terms of the impact of the shocking motives on their effectiveness.The summary will contain conclusions on social advertising, using the phenomenon of shockvertising, which were analyzed in this work.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska przedstawia badania nad reklamami społecznymi, które zawierają w swoim przekazie element szokujący.Celem pracy było zbadanie, dzięki jakim czynnikom reklamy społeczne używające szoku mogą oddziaływać (shockvertising).W pierwszym rozdziale pracy opisane zostały podstawowe pojęcia związane z reklamą, tego, jaka jest jej istota, jakie są cele, funkcje i cechy komunikatu reklamowego. W początkowej części rozdziału została przedstawiona krótka historia reklamy oraz jej definicje. Następnie, znalazło się odniesienie do kategorii reklam, według macierzy FCB. Kolejna, dość duża część, skupiała się na nośnikach reklamowych oraz sposobach, w jaki reklamy oddziaływują na odbiorcę. Koniec rozdziału pierwszego został poświęcony elementom składowym reklamy (obrazowi, dźwiękowi oraz słowu). Tam też zostały wymienione różnice pomiędzy reklamą społeczną a komercyjną.Cały drugi rozdział został przeznaczony na opis reklamy szokującej. Na początku znalazła się próba zdefiniowania zjawiska, jakim jest shockvertising. W tej części pracy znalazły się odpowiedzi na pytania - w jaki sposób shockvertising wpływa na zachowania odbiorców?, - czy reklama społeczna powinna stosować shockvertising?, - czy stosowanie shockvertisingu przynosi lepsze rezultaty, niż tworzenie reklam bez kontrowersji?, - w jaki sposób i dlaczego natężenie strachu ma wpływ na postawy odbiorców?, - do jakich grup społecznych shockvertising najbardziej przemawia?, - czy każdą grupę społeczną szokuje to samo?, - jak powinna być skonstruowana kampania społeczna, opierająca się na shockvertisingu, aby skutecznie oddziaływała na odbiorcę?Kolejno opisane zostały szokujące motywy, jakie są najczęściej wykorzystywane w tego typu reklamach (najczęściej w przekazach komercyjnych i najczęściej w reklamach społecznych). W rozdziale drugim, znalazło się również odniesienie do historii powstania zjawiska, opisywanego jako shockvertising (Oliviero Toscani i United Colors of Benetton).Trzeci rozdział, został poświęcony badaniom nad szokującymi reklamami społecznymi. Wybrane reklamy zostały przeanalizowane i zinterpretowane pod kątem zadanych w rozdziale drugim pytań badawczych, a także pod kątem wpływu motywów szokujących na ich skuteczność. W podsumowaniu znajdą się wnioski dotyczące reklam społecznych, korzystających ze zjawiska shockvertisingu, które przeanalizowane zostały w niniejszej pracy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNierenberg, Bogusław - 130955 pl
dc.contributor.authorAdamczyk, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerNierenberg, Bogusław - 130955 pl
dc.contributor.reviewerPopiołek, Malwinapl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:45:52Z
dc.date.available2020-07-27T21:45:52Z
dc.date.submitted2019-03-06pl
dc.fieldofstudyzarządzanie reklamąpl
dc.identifier.apddiploma-129640-231201pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233063
dc.languagepolpl
dc.subject.enAdvertising, Shock, Shockvertising, Social Advertising, Social campaign, Advertising campaignpl
dc.subject.plReklama, Szok, Shockvertising, Reklama społeczna, Szokująca reklama społeczna, Kampania społeczna, Kampania reklamowapl
dc.titleShockvertising w kampaniach społecznychpl
dc.title.alternativeShockvertising in social advertising campaignspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master thesis presents research on social advertising, which includes a shocking element in its message.The aim of the work was to investigate, thanks to which factors, social advertising using shock can affect (shockvertising).The first chapter of the work describes the basic concepts related to advertising, what is its essence, what are the goals, functions and features of an advertising message. In the first part of the chapter, a brief history of the advertisement and its definitions are presented. Then, there was a reference to the category of ads, according to the FCB matrix. Another, quite a big part, focused on advertising media and the ways in which ads affect the recipient. The end of the first chapter was devoted to the elements of the advertisement (image, sound and word). There were also differences between social and commercial advertising.The entire second chapter has been devoted to the description of the shocking advertisement. At the beginning, there was an attempt to define the phenomenon of shockvertising. This part of the work contains answers to questions - how does shockvertising affect consumer behavior ?, - whether social advertising should use shockvertising ?, - whether using shockvertising brings better results than creating ads without controversy ?, - how and why the intensity of fear influences the attitudes of the recipients ?, - which shockvertising groups most appeal to the social groups, - does every social group shock the same ?, - how should a social campaign based on shockvertising be constructed to effectively influence the recipient?Subsequently, shocking themes have been described which are most often used in this type of advertising (most often in commercial communications and most often in social advertising). In the second chapter, there is also a reference to the history of the phenomenon, described as shockvertising (Oliviero Toscani and United Colors of Benetton).The last, third chapter, was devoted to the study of shocking social advertising. Selected advertisements were analyzed and interpreted in terms of the research questions asked in the second chapter, as well as in terms of the impact of the shocking motives on their effectiveness.The summary will contain conclusions on social advertising, using the phenomenon of shockvertising, which were analyzed in this work.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska przedstawia badania nad reklamami społecznymi, które zawierają w swoim przekazie element szokujący.Celem pracy było zbadanie, dzięki jakim czynnikom reklamy społeczne używające szoku mogą oddziaływać (shockvertising).W pierwszym rozdziale pracy opisane zostały podstawowe pojęcia związane z reklamą, tego, jaka jest jej istota, jakie są cele, funkcje i cechy komunikatu reklamowego. W początkowej części rozdziału została przedstawiona krótka historia reklamy oraz jej definicje. Następnie, znalazło się odniesienie do kategorii reklam, według macierzy FCB. Kolejna, dość duża część, skupiała się na nośnikach reklamowych oraz sposobach, w jaki reklamy oddziaływują na odbiorcę. Koniec rozdziału pierwszego został poświęcony elementom składowym reklamy (obrazowi, dźwiękowi oraz słowu). Tam też zostały wymienione różnice pomiędzy reklamą społeczną a komercyjną.Cały drugi rozdział został przeznaczony na opis reklamy szokującej. Na początku znalazła się próba zdefiniowania zjawiska, jakim jest shockvertising. W tej części pracy znalazły się odpowiedzi na pytania - w jaki sposób shockvertising wpływa na zachowania odbiorców?, - czy reklama społeczna powinna stosować shockvertising?, - czy stosowanie shockvertisingu przynosi lepsze rezultaty, niż tworzenie reklam bez kontrowersji?, - w jaki sposób i dlaczego natężenie strachu ma wpływ na postawy odbiorców?, - do jakich grup społecznych shockvertising najbardziej przemawia?, - czy każdą grupę społeczną szokuje to samo?, - jak powinna być skonstruowana kampania społeczna, opierająca się na shockvertisingu, aby skutecznie oddziaływała na odbiorcę?Kolejno opisane zostały szokujące motywy, jakie są najczęściej wykorzystywane w tego typu reklamach (najczęściej w przekazach komercyjnych i najczęściej w reklamach społecznych). W rozdziale drugim, znalazło się również odniesienie do historii powstania zjawiska, opisywanego jako shockvertising (Oliviero Toscani i United Colors of Benetton).Trzeci rozdział, został poświęcony badaniom nad szokującymi reklamami społecznymi. Wybrane reklamy zostały przeanalizowane i zinterpretowane pod kątem zadanych w rozdziale drugim pytań badawczych, a także pod kątem wpływu motywów szokujących na ich skuteczność. W podsumowaniu znajdą się wnioski dotyczące reklam społecznych, korzystających ze zjawiska shockvertisingu, które przeanalizowane zostały w niniejszej pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Nierenberg, Bogusław - 130955
dc.contributor.authorpl
Adamczyk, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Nierenberg, Bogusław - 130955
dc.contributor.reviewerpl
Popiołek, Malwina
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:45:52Z
dc.date.available
2020-07-27T21:45:52Z
dc.date.submittedpl
2019-03-06
dc.fieldofstudypl
zarządzanie reklamą
dc.identifier.apdpl
diploma-129640-231201
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233063
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Advertising, Shock, Shockvertising, Social Advertising, Social campaign, Advertising campaign
dc.subject.plpl
Reklama, Szok, Shockvertising, Reklama społeczna, Szokująca reklama społeczna, Kampania społeczna, Kampania reklamowa
dc.titlepl
Shockvertising w kampaniach społecznych
dc.title.alternativepl
Shockvertising in social advertising campaigns
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
107
Views per month
Views per city
Warsaw
35
Krakow
12
Wroclaw
7
Poznan
4
Bydgoszcz
3
Gdansk
3
Nowy Staw
3
Rzeszów
3
Bielsko-Biala
2
Katowice
2

No access

No Thumbnail Available