Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego wysp wokółantarktycznych

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this work is to show diversity among the natural environment on islands around the Antarctica, and between a lot of them, the largest seventeen has been analyzed, including those covered by ice shelf. The criteria of determine borders in Antarctica are presented here. Most od the work focuses on showing diversity of geological structure, climate, barely vegetation and generous fauna (especially birds). There was noticed conservation problem and numerous similarities and differences between islands around the Antarctica. The characteristic of this area of the world is barely studied by geographers, so this work may introduce presented area to more receivers.pl
dc.abstract.plPraca ma na celu ukazanie różnorodności w środowisku przyrodniczym na wyspach wokółantarktycznych, a spośród ich dużej liczby analizą objęto siedemnaście najważniejszych, również tych pokrytych lodowcami szelfowymi. Przedstawiono tu kryteria wyznaczania granic w Antarktyce, a przede wszystkim skupiono się na ukazaniu zróżnicowania budowy geologicznej, klimatu, nielicznej szaty roślinnej oraz bogatego świata zwierzęcego (szczególnie ptactwa). Na wyspach wokółantarktycznych dostrzeżono również problem ochrony środowiska, a także liczne podobieństwa i różnice pomiędzy tymi lądami. Jako że charakterystyka tego obszaru świata nie jest zbyt często podejmowana przez geografów, praca ta może przybliżyć opisywany region większemu gronu odbiorców.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorKowanetz, Leszek - 102539 pl
dc.contributor.authorZasowska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerKowanetz, Leszek - 102539 pl
dc.contributor.reviewerWypych, Agnieszka - 132804 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T00:09:55Z
dc.date.available2020-07-27T00:09:55Z
dc.date.submitted2016-09-27pl
dc.fieldofstudygeografia fizycznapl
dc.identifier.apddiploma-107410-180564pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213685
dc.languagepolpl
dc.subject.enIslands around the Antarctica, natural environment, diversity, the Antarcticapl
dc.subject.plWyspy wokółantarktyczne, środowisko przyrodnicze, różnorodność, Antarktykapl
dc.titleZróżnicowanie środowiska przyrodniczego wysp wokółantarktycznychpl
dc.title.alternativeDiversity among the natural environment on islands around the Antarcticapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this work is to show diversity among the natural environment on islands around the Antarctica, and between a lot of them, the largest seventeen has been analyzed, including those covered by ice shelf. The criteria of determine borders in Antarctica are presented here. Most od the work focuses on showing diversity of geological structure, climate, barely vegetation and generous fauna (especially birds). There was noticed conservation problem and numerous similarities and differences between islands around the Antarctica. The characteristic of this area of the world is barely studied by geographers, so this work may introduce presented area to more receivers.
dc.abstract.plpl
Praca ma na celu ukazanie różnorodności w środowisku przyrodniczym na wyspach wokółantarktycznych, a spośród ich dużej liczby analizą objęto siedemnaście najważniejszych, również tych pokrytych lodowcami szelfowymi. Przedstawiono tu kryteria wyznaczania granic w Antarktyce, a przede wszystkim skupiono się na ukazaniu zróżnicowania budowy geologicznej, klimatu, nielicznej szaty roślinnej oraz bogatego świata zwierzęcego (szczególnie ptactwa). Na wyspach wokółantarktycznych dostrzeżono również problem ochrony środowiska, a także liczne podobieństwa i różnice pomiędzy tymi lądami. Jako że charakterystyka tego obszaru świata nie jest zbyt często podejmowana przez geografów, praca ta może przybliżyć opisywany region większemu gronu odbiorców.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Kowanetz, Leszek - 102539
dc.contributor.authorpl
Zasowska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Kowanetz, Leszek - 102539
dc.contributor.reviewerpl
Wypych, Agnieszka - 132804
dc.date.accessioned
2020-07-27T00:09:55Z
dc.date.available
2020-07-27T00:09:55Z
dc.date.submittedpl
2016-09-27
dc.fieldofstudypl
geografia fizyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-107410-180564
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213685
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Islands around the Antarctica, natural environment, diversity, the Antarctica
dc.subject.plpl
Wyspy wokółantarktyczne, środowisko przyrodnicze, różnorodność, Antarktyka
dc.titlepl
Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego wysp wokółantarktycznych
dc.title.alternativepl
Diversity among the natural environment on islands around the Antarctica
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available