Lekarz czy ratownik medyczny w karetce pogotowia ratunkowego? - analiza funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego

master
dc.abstract.enIntroduction: The Act of 6 September 2006 defines the rules of functioning of the State Medical Emergency Services, regulates the competencies and requirements for paramedic and rescuer and also defines their responsibilities and rights. The rescuer profession itself is extremely difficult but so important to society. There are two types of mobile units is Poland, the basic units and specialistic units with the doctor. In 2013 functioned 1489 medical rescue teams.The aim of the study was to assess the functioning of the medical emergency units but particularly the legitimacy of maintaining two types of mobile units: Basic units and specialistic units (two paramedics and a doctor) on the basic of the cards of medical action received from the Bielskie Ambulance Service for the period from 01.10.2014 to 06.01.2015.Material and Methods: A retrospective analysis of 6945 cards of medical actions of the 7144 cards received from Bielski Ambulance Service has been done. The conceptual work on the basis of the results was carried out. There are 6 medical activities selected from all, that are performed in the ambulance and can be carried out by a paramedic himself under doctor’s supervision and the medicines, that can be given to someone only under the doctor’s.The results: The analysis clearly shows that the interventions in which a medical help has been provided that can be performed by a doctor or on his order constitute a small percentage of all interventions.The main conclusions: Let's consider the legitimacy of maintaining such a large amount of specialized ambulances. It seems like more functional would be creating a list of diseases to which the ambulances with a doctor of a system would drive. Such a solution would also reduce the costs of the National Medical Rescue System.pl
dc.abstract.plWstęp: Ustawa z dnia 6 września 2006 roku określa zasady funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego, reguluje kompetencje i wymagania dla ratownika medycznego oraz ratownika i określa ich obowiązki i prawa. Sam zawód ratownika należy do niezwykle trudnych, ale jakże potrzebnych społeczeństwu. W Polsce wyróżniamy dwa rodzaje zespołów wyjazdowych, zespoły podstawowe i zespoły specjalistyczne z lekarzem. W 2013 funkcjonowało 1489 zespołów ratownictwa medycznego.Cel pracy: Celem pracy była ocena funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego a szczególnie zasadność utrzymywania dwóch rodzajów zespołów wyjazdowych: zespołów podstawowych oraz zespołów specjalistycznych (zespół z lekarzem) na podstawie analizy kart wyjazdowych otrzymanych od Bielskiego Pogotowia Ratunkowego z okresu od 1.10.2014 – 6.01.2015.Materiał i metody: Dokonano retrospektywnej analizy 6945 kart wyjazdowych z 7144 kart otrzymanych od Bielskiego Pogotowia Ratunkowego oraz przeprowadzono pracę koncepcyjną na podstawie uzyskanych wyników. Spośród wszystkich medycznych czynności wykonywanych w karetkach przez personel medyczny wybrano 6, które wykonywane mogą być przez samego ratownika medycznego tylko pod kontrolą lekarza oraz leki, które w karetce może podać tylko lekarz systemuWyniki: Z przeprowadzonej analizy jasno wynika, że wyjazdy w których udzielono medycznych czynności ratunkowych, które mogą być wykonywane przez lekarza lub na jego zlecenie stanowią niewielki procent wszystkich wyjazdów. Główne wnioski: Należy zastanowić się nad zasadnością utrzymywania w tak dużej ilości karetek specjalistycznych. Wydaje się, że bardziej funkcjonalne będzie stworzenie listy schorzeń do których powinny jeździć karetki z lekarzem systemu. Takie rozwiązanie na pewno zmniejszy także koszty funkcjonowania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorTrąbka, Wojciech - 133681 pl
dc.contributor.authorBiałek, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerTrąbka, Wojciech - 133681 pl
dc.contributor.reviewerRomaszewski, Artur - 133295 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:34:29Z
dc.date.available2020-07-26T18:34:29Z
dc.date.submitted2015-10-09pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-101474-185050pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208469
dc.languagepolpl
dc.subject.enMedical Emergency System in Poland, Paramedic, Bielskie Ambulance Servicepl
dc.subject.plSystem Ratownictwa w Polsce, Ratownik Medyczny, Lekarz systemu, Bielskie Pogotowie Ratunkowepl
dc.titleLekarz czy ratownik medyczny w karetce pogotowia ratunkowego? - analiza funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznegopl
dc.title.alternativeA doctor or a paramedic in the ambulance? - analysis of functioning of medical rescue teams.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: The Act of 6 September 2006 defines the rules of functioning of the State Medical Emergency Services, regulates the competencies and requirements for paramedic and rescuer and also defines their responsibilities and rights. The rescuer profession itself is extremely difficult but so important to society. There are two types of mobile units is Poland, the basic units and specialistic units with the doctor. In 2013 functioned 1489 medical rescue teams.The aim of the study was to assess the functioning of the medical emergency units but particularly the legitimacy of maintaining two types of mobile units: Basic units and specialistic units (two paramedics and a doctor) on the basic of the cards of medical action received from the Bielskie Ambulance Service for the period from 01.10.2014 to 06.01.2015.Material and Methods: A retrospective analysis of 6945 cards of medical actions of the 7144 cards received from Bielski Ambulance Service has been done. The conceptual work on the basis of the results was carried out. There are 6 medical activities selected from all, that are performed in the ambulance and can be carried out by a paramedic himself under doctor’s supervision and the medicines, that can be given to someone only under the doctor’s.The results: The analysis clearly shows that the interventions in which a medical help has been provided that can be performed by a doctor or on his order constitute a small percentage of all interventions.The main conclusions: Let's consider the legitimacy of maintaining such a large amount of specialized ambulances. It seems like more functional would be creating a list of diseases to which the ambulances with a doctor of a system would drive. Such a solution would also reduce the costs of the National Medical Rescue System.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Ustawa z dnia 6 września 2006 roku określa zasady funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego, reguluje kompetencje i wymagania dla ratownika medycznego oraz ratownika i określa ich obowiązki i prawa. Sam zawód ratownika należy do niezwykle trudnych, ale jakże potrzebnych społeczeństwu. W Polsce wyróżniamy dwa rodzaje zespołów wyjazdowych, zespoły podstawowe i zespoły specjalistyczne z lekarzem. W 2013 funkcjonowało 1489 zespołów ratownictwa medycznego.Cel pracy: Celem pracy była ocena funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego a szczególnie zasadność utrzymywania dwóch rodzajów zespołów wyjazdowych: zespołów podstawowych oraz zespołów specjalistycznych (zespół z lekarzem) na podstawie analizy kart wyjazdowych otrzymanych od Bielskiego Pogotowia Ratunkowego z okresu od 1.10.2014 – 6.01.2015.Materiał i metody: Dokonano retrospektywnej analizy 6945 kart wyjazdowych z 7144 kart otrzymanych od Bielskiego Pogotowia Ratunkowego oraz przeprowadzono pracę koncepcyjną na podstawie uzyskanych wyników. Spośród wszystkich medycznych czynności wykonywanych w karetkach przez personel medyczny wybrano 6, które wykonywane mogą być przez samego ratownika medycznego tylko pod kontrolą lekarza oraz leki, które w karetce może podać tylko lekarz systemuWyniki: Z przeprowadzonej analizy jasno wynika, że wyjazdy w których udzielono medycznych czynności ratunkowych, które mogą być wykonywane przez lekarza lub na jego zlecenie stanowią niewielki procent wszystkich wyjazdów. Główne wnioski: Należy zastanowić się nad zasadnością utrzymywania w tak dużej ilości karetek specjalistycznych. Wydaje się, że bardziej funkcjonalne będzie stworzenie listy schorzeń do których powinny jeździć karetki z lekarzem systemu. Takie rozwiązanie na pewno zmniejszy także koszty funkcjonowania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Trąbka, Wojciech - 133681
dc.contributor.authorpl
Białek, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Trąbka, Wojciech - 133681
dc.contributor.reviewerpl
Romaszewski, Artur - 133295
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:34:29Z
dc.date.available
2020-07-26T18:34:29Z
dc.date.submittedpl
2015-10-09
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-101474-185050
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208469
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Medical Emergency System in Poland, Paramedic, Bielskie Ambulance Service
dc.subject.plpl
System Ratownictwa w Polsce, Ratownik Medyczny, Lekarz systemu, Bielskie Pogotowie Ratunkowe
dc.titlepl
Lekarz czy ratownik medyczny w karetce pogotowia ratunkowego? - analiza funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego
dc.title.alternativepl
A doctor or a paramedic in the ambulance? - analysis of functioning of medical rescue teams.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
37
Views per month
Views per city
Krakow
6
Warsaw
5
Swidwin
4
Dublin
2
Bayreuth
1
Gutkowo
1
Kozieglowy
1
Krynica-Zdroj
1
Lipie
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available