Organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku: studium porównawcze ONZ, NATO i ASEAN

master
dc.abstract.enInternational security organizations are ones of the most important actors in international relations. Their creation is motivated by various reasons. International security organizations have a diffrent geaographical scope and focus on diffrent tasks. UN - United Nations is a global organization dealing with a wide range of issues, NATO - North Atlantic Treaty Organisation is an interregional organization focusing on the political-military level, while ASEAN - Association of South-East Asian Nations is regional organization whose main objective is economic integration. The present thesis consists of 4 chapters. The first chapter describes the UN, the second - NATO and the third - ASEAN. Each chapter contains sub-sections describing the founding process of the organization, the objectives, the internal organisation (institutianolisation), the action taken (including peacekeeping operations) and relations with other actors. The fourth chapter comapres the UN, NATO and ASEAN and assesses their contribution to international security. The aim of this thesis is to examine the factors that give rise of the diffrences between the UN, NATO and ASEAN. The hypothesis is that the UN, NATO and ASEAN are evolving and that there is a decline of the importance of the UN, while at the same time, NATO and ASEAN are gaining in importance. In today's globalised world, most countries are unable to protect themselves on their own. International security organisations are the key to peace.pl
dc.abstract.plOrganizacje bezpieczeństwa międzynarodowego są jednymi z najważniejszych aktorów stosunków międzynarodowych. Ich powstawanie motywują różne przesłanki. Organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego mają różny zasięg geograficzny swojego oddziaływania oraz skupiają się na różnych zadaniach. ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych jest organizacją o globalnym zasięgu, która zajmuje się wieloma różnymi zagadnieniami, NATO - Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego jest organizacją międzyregionalną, która skupia swoje działania na sferze polityczno-militarnej, natomiast ASEAN - Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej jest organizacją regionalną, której najważniejszym celem jest integracja ekonomiczna. Niniejsza praca składa się z 4 rozdziałów. Pierwszy rozdział opisuje ONZ, drugi - NATO a trzeci ASEAN. W każdym z rozdziałów znajdują się podrozdziały opisujące proces zakładania danej organizacji, cele funkcjonowania, organizację wewnętrzną (instytucjonalizację), podejmowane działania (w tym interwencje pokojowe) oraz relacje z innymi aktorami stosunków międzynarodowych. W czwartym rozdziale zestawiono ze sobą ONZ, NATO i ASEAN oraz oceniono wkład tych organizacji w bezpieczeństwo międzynarodowe. Celem niniejszej pracy jest zbadanie czynników, z których wynikają różnice między ONZ, NATO i ASEAN. Postawioną hipotezą jest stwierdzenie że wszystkie zarówno ONZ, NATO jak i ASEAN ewoluują oraz że mamy do czynienia ze spadkiem znaczenia ONZ przy jednoczesnym wzroście znaczenia NATO jak i ASEAN. W dzisiejszym, zglobalizowanym świecie większość państw nie jest w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa samotnie. Organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego są kluczem do pokoju.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGruszczak, Artur - 128189 pl
dc.contributor.authorRuszkowski, Piotrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGruszczak, Artur - 128189 pl
dc.contributor.reviewerKozerawski, Dariuszpl
dc.date.accessioned2022-07-07T21:59:39Z
dc.date.available2022-07-07T21:59:39Z
dc.date.submitted2022-07-07pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-159154-248941pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295329
dc.languagepolpl
dc.subject.enUnited Nations, North Atlantic Treaty Organization, Association of South-East Asian Nations, comparative study, international security organisationspl
dc.subject.plOrganizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, studium porównawcze, organizacje bezpieczeństwa międzynarodowegopl
dc.titleOrganizacje bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku: studium porównawcze ONZ, NATO i ASEANpl
dc.title.alternativeInternational security organizations in the 21st century: comparative study of UN, NATO and ASEANpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
International security organizations are ones of the most important actors in international relations. Their creation is motivated by various reasons. International security organizations have a diffrent geaographical scope and focus on diffrent tasks. UN - United Nations is a global organization dealing with a wide range of issues, NATO - North Atlantic Treaty Organisation is an interregional organization focusing on the political-military level, while ASEAN - Association of South-East Asian Nations is regional organization whose main objective is economic integration. The present thesis consists of 4 chapters. The first chapter describes the UN, the second - NATO and the third - ASEAN. Each chapter contains sub-sections describing the founding process of the organization, the objectives, the internal organisation (institutianolisation), the action taken (including peacekeeping operations) and relations with other actors. The fourth chapter comapres the UN, NATO and ASEAN and assesses their contribution to international security. The aim of this thesis is to examine the factors that give rise of the diffrences between the UN, NATO and ASEAN. The hypothesis is that the UN, NATO and ASEAN are evolving and that there is a decline of the importance of the UN, while at the same time, NATO and ASEAN are gaining in importance. In today's globalised world, most countries are unable to protect themselves on their own. International security organisations are the key to peace.
dc.abstract.plpl
Organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego są jednymi z najważniejszych aktorów stosunków międzynarodowych. Ich powstawanie motywują różne przesłanki. Organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego mają różny zasięg geograficzny swojego oddziaływania oraz skupiają się na różnych zadaniach. ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych jest organizacją o globalnym zasięgu, która zajmuje się wieloma różnymi zagadnieniami, NATO - Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego jest organizacją międzyregionalną, która skupia swoje działania na sferze polityczno-militarnej, natomiast ASEAN - Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej jest organizacją regionalną, której najważniejszym celem jest integracja ekonomiczna. Niniejsza praca składa się z 4 rozdziałów. Pierwszy rozdział opisuje ONZ, drugi - NATO a trzeci ASEAN. W każdym z rozdziałów znajdują się podrozdziały opisujące proces zakładania danej organizacji, cele funkcjonowania, organizację wewnętrzną (instytucjonalizację), podejmowane działania (w tym interwencje pokojowe) oraz relacje z innymi aktorami stosunków międzynarodowych. W czwartym rozdziale zestawiono ze sobą ONZ, NATO i ASEAN oraz oceniono wkład tych organizacji w bezpieczeństwo międzynarodowe. Celem niniejszej pracy jest zbadanie czynników, z których wynikają różnice między ONZ, NATO i ASEAN. Postawioną hipotezą jest stwierdzenie że wszystkie zarówno ONZ, NATO jak i ASEAN ewoluują oraz że mamy do czynienia ze spadkiem znaczenia ONZ przy jednoczesnym wzroście znaczenia NATO jak i ASEAN. W dzisiejszym, zglobalizowanym świecie większość państw nie jest w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa samotnie. Organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego są kluczem do pokoju.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gruszczak, Artur - 128189
dc.contributor.authorpl
Ruszkowski, Piotr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Gruszczak, Artur - 128189
dc.contributor.reviewerpl
Kozerawski, Dariusz
dc.date.accessioned
2022-07-07T21:59:39Z
dc.date.available
2022-07-07T21:59:39Z
dc.date.submittedpl
2022-07-07
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-159154-248941
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295329
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
United Nations, North Atlantic Treaty Organization, Association of South-East Asian Nations, comparative study, international security organisations
dc.subject.plpl
Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, studium porównawcze, organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego
dc.titlepl
Organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku: studium porównawcze ONZ, NATO i ASEAN
dc.title.alternativepl
International security organizations in the 21st century: comparative study of UN, NATO and ASEAN
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Wieliczka
4
Lublin
3
Wroclaw
3
Słupsk
2
Warsaw
2
Busko-Zdrój
1
New York
1
Rzeszów
1
Zalasewo
1

No access

No Thumbnail Available
Collections