Czynniki stresogenne w miejscu pracy w ocenie nauczycieli.

master
dc.abstract.enThe theme of my project is related to the stress factors in the teachers’ work. I decided to evaluate this theme because the stress may have a significant influence on management. The first chapter is devoted to management. In this part of the project the description of the notion management, its role, and theories of management are found. Secondly, the public administration and its scope are exemplified. In this chapter the differences between the public management and the public administration are highlighted. In subsequent chapter the notions that are related to education are elucidated. In the third part which is associated with the stress in a workplace, the sources of the stress as well as its influences on teachers are suggested. Next, I described the working conditions of teachers in various schools, additionally; I presented stress factors that may likely occur in the teachers’ workplace. The subsequent parts of the diploma project are totally devoted to my research. Here, I described the method of research, and the characteristics of the sample are given. In the last chapter the evaluation of my research on stress factors in the workplace and my suggestions that make references to the research are presented.pl
dc.abstract.plTematem mojej pracy są czynniki stresogenne w miejscu pracy nauczycieli. Podjęłam się tego tematu, ponieważ uważam, że stres ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu.Pierwszy rozdział pracy poświęcony jest zagadnieniu zarządzania. W rozdziale tym opisałam czym jest zarządzanie, jakie są jego funkcje oraz opisałam szkoły teorii zarządzania. Rozdział drugi dotyczył zarządzania publicznego. Tutaj opisałam różnice jakie są między zarządzaniem publicznym a administracją publiczną. Następnie skupiłam się na istocie zarządzania publicznego, jaki jest jego zakres. Następnie przeszłam do pojęć związanych z oświatą. Rozdział trzeci związany jest już ze stresem. Ten rozdział rozpoczęłam od wyjaśnienia pojęcia i istoty stresu, jego źródeł oraz tego jakie niesie on skutki. Kolejnym zagadnieniem tego rozdziału było opisanie warunków pracy nauczycieli oraz tego jakie stresory występują w miejscu pracy nauczycieli. W rozdziale czwartym zawarte są informacje o przeprowadzonym badaniu. Rozdział V jest o weryfikacji stawianych w pracy hipotez. Natomiast w szóstym rozdziale dokonałam ocenę tezy pracy, procedury badawczej oraz praktycznego znaczenia przeprowadzonych badań.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.authorStanek, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSzopa, Andrzej - 132249 pl
dc.contributor.reviewerDorczak, Roman - 127750 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T00:28:39Z
dc.date.available2020-07-25T00:28:39Z
dc.date.submitted2014-06-27pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-86794-165743pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195399
dc.languagepolpl
dc.subject.enEDUCATION STRESS TEACHERSpl
dc.subject.plOŚWIATA NAUCZYCIELE STRESpl
dc.titleCzynniki stresogenne w miejscu pracy w ocenie nauczycieli.pl
dc.title.alternativeStressors in the workplace in the evaluation of teachers.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of my project is related to the stress factors in the teachers’ work. I decided to evaluate this theme because the stress may have a significant influence on management. The first chapter is devoted to management. In this part of the project the description of the notion management, its role, and theories of management are found. Secondly, the public administration and its scope are exemplified. In this chapter the differences between the public management and the public administration are highlighted. In subsequent chapter the notions that are related to education are elucidated. In the third part which is associated with the stress in a workplace, the sources of the stress as well as its influences on teachers are suggested. Next, I described the working conditions of teachers in various schools, additionally; I presented stress factors that may likely occur in the teachers’ workplace. The subsequent parts of the diploma project are totally devoted to my research. Here, I described the method of research, and the characteristics of the sample are given. In the last chapter the evaluation of my research on stress factors in the workplace and my suggestions that make references to the research are presented.
dc.abstract.plpl
Tematem mojej pracy są czynniki stresogenne w miejscu pracy nauczycieli. Podjęłam się tego tematu, ponieważ uważam, że stres ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu.Pierwszy rozdział pracy poświęcony jest zagadnieniu zarządzania. W rozdziale tym opisałam czym jest zarządzanie, jakie są jego funkcje oraz opisałam szkoły teorii zarządzania. Rozdział drugi dotyczył zarządzania publicznego. Tutaj opisałam różnice jakie są między zarządzaniem publicznym a administracją publiczną. Następnie skupiłam się na istocie zarządzania publicznego, jaki jest jego zakres. Następnie przeszłam do pojęć związanych z oświatą. Rozdział trzeci związany jest już ze stresem. Ten rozdział rozpoczęłam od wyjaśnienia pojęcia i istoty stresu, jego źródeł oraz tego jakie niesie on skutki. Kolejnym zagadnieniem tego rozdziału było opisanie warunków pracy nauczycieli oraz tego jakie stresory występują w miejscu pracy nauczycieli. W rozdziale czwartym zawarte są informacje o przeprowadzonym badaniu. Rozdział V jest o weryfikacji stawianych w pracy hipotez. Natomiast w szóstym rozdziale dokonałam ocenę tezy pracy, procedury badawczej oraz praktycznego znaczenia przeprowadzonych badań.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.authorpl
Stanek, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Szopa, Andrzej - 132249
dc.contributor.reviewerpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.date.accessioned
2020-07-25T00:28:39Z
dc.date.available
2020-07-25T00:28:39Z
dc.date.submittedpl
2014-06-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-86794-165743
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195399
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
EDUCATION STRESS TEACHERS
dc.subject.plpl
OŚWIATA NAUCZYCIELE STRES
dc.titlepl
Czynniki stresogenne w miejscu pracy w ocenie nauczycieli.
dc.title.alternativepl
Stressors in the workplace in the evaluation of teachers.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Kalisz
7
Czarna Białostocka
3
Jasienica
3
Krakow
3
Warsaw
3
Gdansk
2
Gorzów Wielkopolski
2
Poznan
2
Radom
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available