Polish consensus on treatment of gastric cancer : update 2017

2017
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-10T02:44:51Z
dc.abstract.enThe “Polish Research on Gastric Cancer” project has been continued since 1986. The main aim of this project, which is a multicenter and interdisciplinary research, is enhancing the treatment results of gastric cancer patients by developing and promoting the use of optimal methods for diagnosis and treatment, both surgical as well as combined. One of the more important achievements of the project is the development and publication of a document named “Polish Consensus on Treatment of Patients with Gastric Cancer”, whose first version was published in 1998. Following versions were updated adequately to changing trends in the proceedings in patients with gastric cancer. A scientific symposium on “Polish Consensus on Treatment of Gastric Cancer – update 2016” was held in 3-4 June 2016 in Cracow. During the symposium a panel session was held during which all authors publicly presented the Consensus assumptions to be discussed further. Moreover, the already mentioned session was preceded by a correspondence as well as a working meeting in order to consolidate the position. It has to be underlined that the directions and guidelines included in the Consensus are not the arbitrarily assumed rules of conduct in a legal aspect and as such every doctor/team of doctors is entitled to make different decisions as long as they are beneficial to a patient with gastric cancer. The Consensus discusses as follows: a) recommended qualifications (stage of advancement, pathological, lymph node topography and the extent of lymphadenectomy, division of cancer of the gastroesophageal junction), b) rules for diagnostics including recommendations regarding endoscopic examination and clinical evaluation of the advancement stage, c) recommendations regarding surgical treatment (extent of resection, extent of lymphadenectomy, tactics of proceedings in cancer of the gastroesophageal junction), d) recommendations regarding combined treatment with chemotherapy or radiotherapy, e) place of endoscopic and less invasive surgery in the treatment of gastric cancer. This publication is a summary of the arrangements made in the panel session during the abovementioned scientific symposium in Cracow in 2016.pl
dc.abstract.plOd roku 1986 kontynuowany jest projekt naukowy pt. „Polskie Badania nad Rakiem Żołądka”. Głównym celem tego projektu czyli wieloośrodkowych i interdyscyplinarnych badań jest poprawa wyników leczenia chorych na raka żołądka poprzez opracowanie i propagowanie optymalnych metod rozpoznawania i leczenia zarówno chirurgicznego, jak i skojarzonego. Jednym z ważniejszych osiągnięć projektu jest opracowanie i publikacja dokumentu pt. „Polski Konsensus w Sprawie Leczenia Chorych na Raka Żołądka”, którego pierwsza wersja została opublikowana w roku 1998. Kolejne wersje były aktualizowane adekwatnie do zmieniających się trendów w postępowaniu u chorych na raka żołądka. W Krakowie w dniach 3-4 czerwca 2016r. odbyło się sympozjum naukowe „Polski konsensus w sprawie leczenia raka żołądka – aktualizacja 2016”. W czasie sympozjum odbyła się sesja panelowa w trakcie wszyscy autorzy przedstawili publicznie założenia Konsensusu do dalszej dyskusji. Ponadto wspomniana sesja była poprzedzona zarówno dyskusją w formie korespondencji i jak i spotkaniem roboczym w celu ujednolicenia stanowiska. Należy podkreślić, że zawarte w Konsensusie wskazówki i zalecenia nie są arbitralnie przyjętymi zasadami postępowania w aspekcie prawnym a tym samym każdy lekarz/zespół lekarzy ma prawo podjęcia innych decyzji o ile będzie to korzystne dla chorego na raka żołądka. Konsensus omawia kolejno: a) zalecane kwalifikacje (stopnia zaawansowania, patologiczna, topografii węzłów chłonnych oraz zakresu wycięcia węzłów chłonnych, podziału raka połączenia przełykowo-żołądkowa) b) zasady rozpoznawania w tym zalecenia dotyczące badania endoskopowego i klinicznej oceny stopnia zaawansowania c) zalecenia dotyczące leczenia chirurgicznego (zakres resekcji, zakres limfadenektomii, taktyka postępowania w raku połączenia przełykowo-jelitowego) d) zalecenia dotyczące leczenia skojarzonego z chemioterapią lub radioterapią. e) miejsce chirurgii endoskopowej i małoinwazyjnej w leczeniu raka żołądka. Niniejsza publikacja jest podsumowaniem ustaleń sesji panelowej w trakcie wspomnianego sympozjum naukowego w Krakowie w 2016 roku.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznejpl
dc.cm.id85895
dc.contributor.authorKulig, Jan - 130535 pl
dc.contributor.authorWallner, Grzegorzpl
dc.contributor.authorDrews, Michałpl
dc.contributor.authorFrączek, Mariuszpl
dc.contributor.authorJeziorski, Arkadiuszpl
dc.contributor.authorKielan, Wojciechpl
dc.contributor.authorKołodziejczyk, Piotr - 130228 pl
dc.contributor.authorNasierowska-Guttmejer, Annapl
dc.contributor.authorStarzyńska, Teresapl
dc.contributor.authorZinkiewicz, Krzysztofpl
dc.contributor.authorWojtukiewicz, Marekpl
dc.contributor.authorSkoczylas, Tomaszpl
dc.contributor.authorRichter, Piotr - 133277 pl
dc.contributor.authorKrawczyk, Marekpl
dc.date.accession2021-01-05pl
dc.date.accessioned2021-01-05T08:15:46Z
dc.date.available2021-01-05T08:15:46Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 67-68pl
dc.description.number5pl
dc.description.physical55-68pl
dc.description.publication1,99pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume89pl
dc.identifier.doi10.5604/01.3001.0010.5413pl
dc.identifier.eissn2299-2847pl
dc.identifier.issn0032-373Xpl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/259655
dc.identifier.weblinkhttps://ppch.pl/resources/html/article/details?id=154756pl
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enGastric Cancerpl
dc.subject.enHelicobacter pyloripl
dc.subject.enLaparotomypl
dc.subject.enNon-steroidal anti-inflammatory drugspl
dc.subject.enImmunohistochemistrypl
dc.subject.enSurgical treatmentpl
dc.subject.enPanendoscopypl
dc.subject.enBiopsypl
dc.subject.plraka żołądkapl
dc.subject.plPrzerzuty nowotworowepl
dc.subject.plHelicobacter pyloripl
dc.subject.plLaparotomiapl
dc.subject.plNiesteroidowe leki przeciwzapalnepl
dc.subject.plImmunohistochemiapl
dc.subject.plLeczenie chirurgicznepl
dc.subject.plPanendoskopiapl
dc.subject.plBiopsjapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePolish consensus on treatment of gastric cancer : update 2017pl
dc.title.alternativePolski konsensus w sprawie leczenia chorych na raka żołądka : aktualizacja 2017pl
dc.title.journalPolski Przegląd Chirurgiczny = Polish Journal of Surgerypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-10T02:44:51Z
dc.abstract.enpl
The “Polish Research on Gastric Cancer” project has been continued since 1986. The main aim of this project, which is a multicenter and interdisciplinary research, is enhancing the treatment results of gastric cancer patients by developing and promoting the use of optimal methods for diagnosis and treatment, both surgical as well as combined. One of the more important achievements of the project is the development and publication of a document named “Polish Consensus on Treatment of Patients with Gastric Cancer”, whose first version was published in 1998. Following versions were updated adequately to changing trends in the proceedings in patients with gastric cancer. A scientific symposium on “Polish Consensus on Treatment of Gastric Cancer – update 2016” was held in 3-4 June 2016 in Cracow. During the symposium a panel session was held during which all authors publicly presented the Consensus assumptions to be discussed further. Moreover, the already mentioned session was preceded by a correspondence as well as a working meeting in order to consolidate the position. It has to be underlined that the directions and guidelines included in the Consensus are not the arbitrarily assumed rules of conduct in a legal aspect and as such every doctor/team of doctors is entitled to make different decisions as long as they are beneficial to a patient with gastric cancer. The Consensus discusses as follows: a) recommended qualifications (stage of advancement, pathological, lymph node topography and the extent of lymphadenectomy, division of cancer of the gastroesophageal junction), b) rules for diagnostics including recommendations regarding endoscopic examination and clinical evaluation of the advancement stage, c) recommendations regarding surgical treatment (extent of resection, extent of lymphadenectomy, tactics of proceedings in cancer of the gastroesophageal junction), d) recommendations regarding combined treatment with chemotherapy or radiotherapy, e) place of endoscopic and less invasive surgery in the treatment of gastric cancer. This publication is a summary of the arrangements made in the panel session during the abovementioned scientific symposium in Cracow in 2016.
dc.abstract.plpl
Od roku 1986 kontynuowany jest projekt naukowy pt. „Polskie Badania nad Rakiem Żołądka”. Głównym celem tego projektu czyli wieloośrodkowych i interdyscyplinarnych badań jest poprawa wyników leczenia chorych na raka żołądka poprzez opracowanie i propagowanie optymalnych metod rozpoznawania i leczenia zarówno chirurgicznego, jak i skojarzonego. Jednym z ważniejszych osiągnięć projektu jest opracowanie i publikacja dokumentu pt. „Polski Konsensus w Sprawie Leczenia Chorych na Raka Żołądka”, którego pierwsza wersja została opublikowana w roku 1998. Kolejne wersje były aktualizowane adekwatnie do zmieniających się trendów w postępowaniu u chorych na raka żołądka. W Krakowie w dniach 3-4 czerwca 2016r. odbyło się sympozjum naukowe „Polski konsensus w sprawie leczenia raka żołądka – aktualizacja 2016”. W czasie sympozjum odbyła się sesja panelowa w trakcie wszyscy autorzy przedstawili publicznie założenia Konsensusu do dalszej dyskusji. Ponadto wspomniana sesja była poprzedzona zarówno dyskusją w formie korespondencji i jak i spotkaniem roboczym w celu ujednolicenia stanowiska. Należy podkreślić, że zawarte w Konsensusie wskazówki i zalecenia nie są arbitralnie przyjętymi zasadami postępowania w aspekcie prawnym a tym samym każdy lekarz/zespół lekarzy ma prawo podjęcia innych decyzji o ile będzie to korzystne dla chorego na raka żołądka. Konsensus omawia kolejno: a) zalecane kwalifikacje (stopnia zaawansowania, patologiczna, topografii węzłów chłonnych oraz zakresu wycięcia węzłów chłonnych, podziału raka połączenia przełykowo-żołądkowa) b) zasady rozpoznawania w tym zalecenia dotyczące badania endoskopowego i klinicznej oceny stopnia zaawansowania c) zalecenia dotyczące leczenia chirurgicznego (zakres resekcji, zakres limfadenektomii, taktyka postępowania w raku połączenia przełykowo-jelitowego) d) zalecenia dotyczące leczenia skojarzonego z chemioterapią lub radioterapią. e) miejsce chirurgii endoskopowej i małoinwazyjnej w leczeniu raka żołądka. Niniejsza publikacja jest podsumowaniem ustaleń sesji panelowej w trakcie wspomnianego sympozjum naukowego w Krakowie w 2016 roku.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej
dc.cm.id
85895
dc.contributor.authorpl
Kulig, Jan - 130535
dc.contributor.authorpl
Wallner, Grzegorz
dc.contributor.authorpl
Drews, Michał
dc.contributor.authorpl
Frączek, Mariusz
dc.contributor.authorpl
Jeziorski, Arkadiusz
dc.contributor.authorpl
Kielan, Wojciech
dc.contributor.authorpl
Kołodziejczyk, Piotr - 130228
dc.contributor.authorpl
Nasierowska-Guttmejer, Anna
dc.contributor.authorpl
Starzyńska, Teresa
dc.contributor.authorpl
Zinkiewicz, Krzysztof
dc.contributor.authorpl
Wojtukiewicz, Marek
dc.contributor.authorpl
Skoczylas, Tomasz
dc.contributor.authorpl
Richter, Piotr - 133277
dc.contributor.authorpl
Krawczyk, Marek
dc.date.accessionpl
2021-01-05
dc.date.accessioned
2021-01-05T08:15:46Z
dc.date.available
2021-01-05T08:15:46Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 67-68
dc.description.numberpl
5
dc.description.physicalpl
55-68
dc.description.publicationpl
1,99
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
89
dc.identifier.doipl
10.5604/01.3001.0010.5413
dc.identifier.eissnpl
2299-2847
dc.identifier.issnpl
0032-373X
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/259655
dc.identifier.weblinkpl
https://ppch.pl/resources/html/article/details?id=154756
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-SA
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Gastric Cancer
dc.subject.enpl
Helicobacter pylori
dc.subject.enpl
Laparotomy
dc.subject.enpl
Non-steroidal anti-inflammatory drugs
dc.subject.enpl
Immunohistochemistry
dc.subject.enpl
Surgical treatment
dc.subject.enpl
Panendoscopy
dc.subject.enpl
Biopsy
dc.subject.plpl
raka żołądka
dc.subject.plpl
Przerzuty nowotworowe
dc.subject.plpl
Helicobacter pylori
dc.subject.plpl
Laparotomia
dc.subject.plpl
Niesteroidowe leki przeciwzapalne
dc.subject.plpl
Immunohistochemia
dc.subject.plpl
Leczenie chirurgiczne
dc.subject.plpl
Panendoskopia
dc.subject.plpl
Biopsja
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Polish consensus on treatment of gastric cancer : update 2017
dc.title.alternativepl
Polski konsensus w sprawie leczenia chorych na raka żołądka : aktualizacja 2017
dc.title.journalpl
Polski Przegląd Chirurgiczny = Polish Journal of Surgery
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Ashburn
2
Dublin
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Hilden
1
Krakow
1
Rzeszów
1
Downloads
kulig_et-al_polish_consensus_on_treatment_of_gastric_cancer_update_2017_2017.pdf
12