Skarga kasacyjna w sprawach z zakresu prawa pracy

master
dc.abstract.enThe subject of the dissertation involves recourse against judgement on labour law cases. It is an institution of civil procedure law which allows appeal on judgement, its features include : Finality, purpose of harmonization of judicial interpretation of law, jurisdiction of a single court, the increased requirements concerning the admission. The object of this essay is also “labour law case” concerned as subject of cassation appeal and understood as an institution of separate proceedings for labour law cases. Aim of this study is to clarify the mechanism of action of recourse against judgement in Poland and to investigate differences that are contributed to the proceedings of recourse against judgement by the provisions of separate proceedings for labour law cases. Furthermore the study presents the genesis of the institution of recourse against judgement and the history of its reception in Poland, as well as a comparison of the organization of the judiciary of III Instance on labour law in Poland and in selected countries.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszego opracowania jest skarga kasacyjna w sprawach z zakresu prawa pracy. Stanowi ona instytucję prawa procesowego cywilnego służącą zaskarżaniu orzeczeń sądowych, której cechami są ostateczność, realizowanie celu ujednolicania wykładni sądowej prawa, właściwość tylko jednego sądu do ich rozpoznania, podwyższone wymagania w przedmiocie przyjęcia ich do rozpoznania. Przedmiotem tej pracy jest także „sprawa z zakresu prawa pracy” w postępowaniu kasacyjnym, rozumianej jako instytucji postępowania odrębnego w sprawach pracy. Celem pracy jest wyjaśnienie mechanizmu działania skargi kasacyjnej w Polsce oraz zbadanie odmienności, jakie do tego postępowania wnoszą przepisy o postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy. Ponadto przedstawiono genezę instytucji oraz historię jej recepcji w Polsce, a także porównanie organizacji sądownictwa III Instancji w sprawach za zakresu prawa pracy w Polsce i w wybranych krajach.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBaran, Krzysztof - 127214 pl
dc.contributor.authorGroeger, Martinpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerŚwiątkowski, Andrzej - 132348 pl
dc.contributor.reviewerBaran, Krzysztof - 127214 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T03:25:06Z
dc.date.available2020-07-25T03:25:06Z
dc.date.submitted2014-09-09pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-89674-113570pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198044
dc.languagepolpl
dc.subject.enSupreme Court, Recourse against judgement, Separate proceedings for labour law cases, Organization of the judiciary on labour law, Civil procedure lawpl
dc.subject.plSąd Najwyższy, Skarga kasacyjna , Postępowanie odrębne w sprawach za zakresu prawa pracy, Organizacja sądownictwa pracy, Postępowanie cywilnepl
dc.titleSkarga kasacyjna w sprawach z zakresu prawa pracypl
dc.title.alternativeRecourse against judgement on labour law casespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the dissertation involves recourse against judgement on labour law cases. It is an institution of civil procedure law which allows appeal on judgement, its features include : Finality, purpose of harmonization of judicial interpretation of law, jurisdiction of a single court, the increased requirements concerning the admission. The object of this essay is also “labour law case” concerned as subject of cassation appeal and understood as an institution of separate proceedings for labour law cases. Aim of this study is to clarify the mechanism of action of recourse against judgement in Poland and to investigate differences that are contributed to the proceedings of recourse against judgement by the provisions of separate proceedings for labour law cases. Furthermore the study presents the genesis of the institution of recourse against judgement and the history of its reception in Poland, as well as a comparison of the organization of the judiciary of III Instance on labour law in Poland and in selected countries.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszego opracowania jest skarga kasacyjna w sprawach z zakresu prawa pracy. Stanowi ona instytucję prawa procesowego cywilnego służącą zaskarżaniu orzeczeń sądowych, której cechami są ostateczność, realizowanie celu ujednolicania wykładni sądowej prawa, właściwość tylko jednego sądu do ich rozpoznania, podwyższone wymagania w przedmiocie przyjęcia ich do rozpoznania. Przedmiotem tej pracy jest także „sprawa z zakresu prawa pracy” w postępowaniu kasacyjnym, rozumianej jako instytucji postępowania odrębnego w sprawach pracy. Celem pracy jest wyjaśnienie mechanizmu działania skargi kasacyjnej w Polsce oraz zbadanie odmienności, jakie do tego postępowania wnoszą przepisy o postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy. Ponadto przedstawiono genezę instytucji oraz historię jej recepcji w Polsce, a także porównanie organizacji sądownictwa III Instancji w sprawach za zakresu prawa pracy w Polsce i w wybranych krajach.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Baran, Krzysztof - 127214
dc.contributor.authorpl
Groeger, Martin
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Świątkowski, Andrzej - 132348
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Krzysztof - 127214
dc.date.accessioned
2020-07-25T03:25:06Z
dc.date.available
2020-07-25T03:25:06Z
dc.date.submittedpl
2014-09-09
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-89674-113570
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198044
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Supreme Court, Recourse against judgement, Separate proceedings for labour law cases, Organization of the judiciary on labour law, Civil procedure law
dc.subject.plpl
Sąd Najwyższy, Skarga kasacyjna , Postępowanie odrębne w sprawach za zakresu prawa pracy, Organizacja sądownictwa pracy, Postępowanie cywilne
dc.titlepl
Skarga kasacyjna w sprawach z zakresu prawa pracy
dc.title.alternativepl
Recourse against judgement on labour law cases
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Chandler
4
Wroclaw
2
Boardman
1
Des Moines
1
Dublin
1
Krakow
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available