Strategie unikania odpowiedzi na pytania stosowane przez polityków. Ujęcie pragmalingiwistyczno-retoryczne

licenciate
dc.abstract.enThe subject of the thesis is politicians' attempts to provide evasive responses in popular radio interviews with journalists. My goal was to identify general and recurring strategies used to evade direct answers to questions. The research material consists of radio conversations conducted on two radio stations, also available online. The methodology employed for classifying and analyzing politicians' response strategies is based on the principle of cooperation and Paul Grice's maxim of relation, along with eristic techniques. The first chapter of the thesis is devoted to outlining the general communicative situation, describing the roles of conversation participants, and introducing the principles of a good conversation and types of responses. The next chapter presents the applied methodology. The third analytical chapter focuses on identifying and analyzing politicians' evasive response strategies. The final chapter takes the perspective of journalists, describing their attempts to counter unwanted answers.pl
dc.abstract.plTematem pracy są podejmowane przez polityków próby udzielania odpowiedzi unikowych w popularnych rozmowach radiowych z dziennikarzami. Moim celem było wyłonienie ogólnych i powtarzających się strategii stosowanych w celu ominięcia bezpośredniej odpowiedzi na pytanie. Materiał badawczy stanowią radiowe rozmowy prowadzone w dwóch radiach, dostępne także za pośrednictwem Internetu. Metodologią służącą klasyfikowaniu oraz analizie strategii polityków jest zasada kooperacji oraz maksyma stosunku Paula Grice'a wraz z chwytami erystycznymi. Pierwszy rozdział pracy poświęcony jest nakreśleniu ogólnej sytuacji komunikacyjnej, opisaniu ról uczestników rozmów, a także przybliżeniu zasad dobrej rozmowy oraz rodzajów udzielanych odpowiedzi. Kolejny rozdział przedstawia zastosowaną metodologię. Trzeci, analityczny rozdział poświęcony jest wyłonieniu i przeanalizowaniu strategii udzielania odpowiedzi unikowych przez polityków. Ostatni z rozdziałów przyjmuje perspektywę dziennikarzy, opisując podejmowane przez nich próby przeciwdziałania niepożądanym odpowiedziom.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDrabik, Beata - 173717 pl
dc.contributor.authorKarelus, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerDrabik, Beata - 173717 pl
dc.contributor.reviewerPstrąg, Jakubpl
dc.date.accessioned2023-07-11T22:16:54Z
dc.date.available2023-07-11T22:16:54Z
dc.date.submitted2023-07-11pl
dc.fieldofstudyjęzyk polski w komunikacji społecznejpl
dc.identifier.apddiploma-167823-290087pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315738
dc.languagepolpl
dc.subject.enRhetoric, eristics, pragmalinguistics, politicians, journalists, evasive responses, questions, radio, image, principle of cooperation, maxim of relation, eristic techniques.pl
dc.subject.plRetoryka, erystyka, pragmalingwistyka, politycy, dziennikarze, odpowiedzi unikowe, pytania, radio, wizerunek, zasada kooperacji, maksyma stosunku, chwyty erystyczne.pl
dc.titleStrategie unikania odpowiedzi na pytania stosowane przez polityków. Ujęcie pragmalingiwistyczno-retorycznepl
dc.title.alternativeStrategies of Evading Answers to Questions Employed by Politicians: a Pragmatic-Rhetorical Approachpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the thesis is politicians' attempts to provide evasive responses in popular radio interviews with journalists. My goal was to identify general and recurring strategies used to evade direct answers to questions. The research material consists of radio conversations conducted on two radio stations, also available online. The methodology employed for classifying and analyzing politicians' response strategies is based on the principle of cooperation and Paul Grice's maxim of relation, along with eristic techniques. The first chapter of the thesis is devoted to outlining the general communicative situation, describing the roles of conversation participants, and introducing the principles of a good conversation and types of responses. The next chapter presents the applied methodology. The third analytical chapter focuses on identifying and analyzing politicians' evasive response strategies. The final chapter takes the perspective of journalists, describing their attempts to counter unwanted answers.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy są podejmowane przez polityków próby udzielania odpowiedzi unikowych w popularnych rozmowach radiowych z dziennikarzami. Moim celem było wyłonienie ogólnych i powtarzających się strategii stosowanych w celu ominięcia bezpośredniej odpowiedzi na pytanie. Materiał badawczy stanowią radiowe rozmowy prowadzone w dwóch radiach, dostępne także za pośrednictwem Internetu. Metodologią służącą klasyfikowaniu oraz analizie strategii polityków jest zasada kooperacji oraz maksyma stosunku Paula Grice'a wraz z chwytami erystycznymi. Pierwszy rozdział pracy poświęcony jest nakreśleniu ogólnej sytuacji komunikacyjnej, opisaniu ról uczestników rozmów, a także przybliżeniu zasad dobrej rozmowy oraz rodzajów udzielanych odpowiedzi. Kolejny rozdział przedstawia zastosowaną metodologię. Trzeci, analityczny rozdział poświęcony jest wyłonieniu i przeanalizowaniu strategii udzielania odpowiedzi unikowych przez polityków. Ostatni z rozdziałów przyjmuje perspektywę dziennikarzy, opisując podejmowane przez nich próby przeciwdziałania niepożądanym odpowiedziom.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Drabik, Beata - 173717
dc.contributor.authorpl
Karelus, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Drabik, Beata - 173717
dc.contributor.reviewerpl
Pstrąg, Jakub
dc.date.accessioned
2023-07-11T22:16:54Z
dc.date.available
2023-07-11T22:16:54Z
dc.date.submittedpl
2023-07-11
dc.fieldofstudypl
język polski w komunikacji społecznej
dc.identifier.apdpl
diploma-167823-290087
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315738
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Rhetoric, eristics, pragmalinguistics, politicians, journalists, evasive responses, questions, radio, image, principle of cooperation, maxim of relation, eristic techniques.
dc.subject.plpl
Retoryka, erystyka, pragmalingwistyka, politycy, dziennikarze, odpowiedzi unikowe, pytania, radio, wizerunek, zasada kooperacji, maksyma stosunku, chwyty erystyczne.
dc.titlepl
Strategie unikania odpowiedzi na pytania stosowane przez polityków. Ujęcie pragmalingiwistyczno-retoryczne
dc.title.alternativepl
Strategies of Evading Answers to Questions Employed by Politicians: a Pragmatic-Rhetorical Approach
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Krakow
4
Gdynia
1
Iwiny
1
Kozienice
1
Mogilany
1
Rydzyna
1
Szczecyn
1
Łęczyca
1

No access

No Thumbnail Available