Krążące widmo faszyzmu nad współczesną Polską - wokół spektaklu Jakuba Skrzywanka

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this tekst is to analyze events in Poland that are factors that allow the presence of fascism in this country. The theoretical and methodological basis of the work will be spectrum category and definition of widmontology according to Jacques Derrida. Spectrum as what does not gone and what cannot be determined is a threat to the future of Polish society. The circulating specter of fascism over modern Poland has already taken its toll, which I will describe below. It consists of racism, xenophobia, homophobia, anti-Semitism and stereotypes, which combined with each other, express modern exclusion and stigmatization practices. In the process of evolution, each of these movements underwent a change and was absorbed by the unconscious society. It became banal and unrecognizable. The main purpose of this work will be to illustrate the deformed phobias originating from the times of past wars, battles and conquests that are present in the 21st century in Poland today. The research subjects of this work will be cultural texts, performances and events affairs. The ending will show how nanorasism and post-fascism are working today an what a policy based on exclusion can lead.pl
dc.abstract.plPraca ma na celu analizę wydarzeń w Polsce, które są czynnikami pozwalającymi na obecność faszyzmu w tym kraju. Teoretyczną i metodologiczną podstawą pracy będziekategoria widma i definicja widmontologii według Jacques’a Derridy. Widmo jako to, co nieodeszło i czego nie da się określić, jest zagrożeniem dla przyszłości polskiego społeczeństwa. Krążące widmo faszyzmu nad współczesną Polską już zebrało swoje żniwa, co opiszę poniżej. Składają się na to zjawisko rasizm, ksenofobia, homofobia, antysemityzm i stereotypy, które łącząc się ze sobą, dają wyraz nowoczesnym praktykom wykluczania i stygmatyzowania. W procesie ewolucji, każdy z tych ruchów przeszedł przemianę izostał wchłonięty przez nieświadome społeczeństwo. Stał się banalny i nierozpoznawalny. Głównym celem tej pracy będzie zobrazowanie zdeformowanych fobii pochodzących z czasów przeszłych wojen, bitew i podbojów, które są obecne w XXI wieku, w Polsce dzisiaj. Przedmiotami badań tej pracy będą teksty kultury, spektakle oraz wydarzeniapublicystyczne. Zakończenie pokaże, jak funkcjonuje dziś nanorasizm oraz postfaszyzm i doczego prowadzić może polityka oparta na wykluczeniu.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorIwanczewska, Łucjapl
dc.contributor.authorOsiak, Paulapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerIwanczewska, Łucjapl
dc.contributor.reviewerŚwiątkowska, Wanda - 186283 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T07:25:19Z
dc.date.available2020-07-28T07:25:19Z
dc.date.submitted2020-06-26pl
dc.fieldofstudywiedza o teatrzepl
dc.identifier.apddiploma-142557-245056pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241873
dc.languagepolpl
dc.subject.enfascism, spectrum, rasism, hauntology, past, trauma, humanpl
dc.subject.plfaszyzm, widmo, rasizm, widmontologia, przeszłość, trauma, człowiek,pl
dc.titleKrążące widmo faszyzmu nad współczesną Polską - wokół spektaklu Jakuba Skrzywankapl
dc.title.alternativeThe circulating specter of fascism over contemporary Poland - around the spectacle by Jakub Skrzywanekpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this tekst is to analyze events in Poland that are factors that allow the presence of fascism in this country. The theoretical and methodological basis of the work will be spectrum category and definition of widmontology according to Jacques Derrida. Spectrum as what does not gone and what cannot be determined is a threat to the future of Polish society. The circulating specter of fascism over modern Poland has already taken its toll, which I will describe below. It consists of racism, xenophobia, homophobia, anti-Semitism and stereotypes, which combined with each other, express modern exclusion and stigmatization practices. In the process of evolution, each of these movements underwent a change and was absorbed by the unconscious society. It became banal and unrecognizable. The main purpose of this work will be to illustrate the deformed phobias originating from the times of past wars, battles and conquests that are present in the 21st century in Poland today. The research subjects of this work will be cultural texts, performances and events affairs. The ending will show how nanorasism and post-fascism are working today an what a policy based on exclusion can lead.
dc.abstract.plpl
Praca ma na celu analizę wydarzeń w Polsce, które są czynnikami pozwalającymi na obecność faszyzmu w tym kraju. Teoretyczną i metodologiczną podstawą pracy będziekategoria widma i definicja widmontologii według Jacques’a Derridy. Widmo jako to, co nieodeszło i czego nie da się określić, jest zagrożeniem dla przyszłości polskiego społeczeństwa. Krążące widmo faszyzmu nad współczesną Polską już zebrało swoje żniwa, co opiszę poniżej. Składają się na to zjawisko rasizm, ksenofobia, homofobia, antysemityzm i stereotypy, które łącząc się ze sobą, dają wyraz nowoczesnym praktykom wykluczania i stygmatyzowania. W procesie ewolucji, każdy z tych ruchów przeszedł przemianę izostał wchłonięty przez nieświadome społeczeństwo. Stał się banalny i nierozpoznawalny. Głównym celem tej pracy będzie zobrazowanie zdeformowanych fobii pochodzących z czasów przeszłych wojen, bitew i podbojów, które są obecne w XXI wieku, w Polsce dzisiaj. Przedmiotami badań tej pracy będą teksty kultury, spektakle oraz wydarzeniapublicystyczne. Zakończenie pokaże, jak funkcjonuje dziś nanorasizm oraz postfaszyzm i doczego prowadzić może polityka oparta na wykluczeniu.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Iwanczewska, Łucja
dc.contributor.authorpl
Osiak, Paula
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Iwanczewska, Łucja
dc.contributor.reviewerpl
Świątkowska, Wanda - 186283
dc.date.accessioned
2020-07-28T07:25:19Z
dc.date.available
2020-07-28T07:25:19Z
dc.date.submittedpl
2020-06-26
dc.fieldofstudypl
wiedza o teatrze
dc.identifier.apdpl
diploma-142557-245056
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241873
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
fascism, spectrum, rasism, hauntology, past, trauma, human
dc.subject.plpl
faszyzm, widmo, rasizm, widmontologia, przeszłość, trauma, człowiek,
dc.titlepl
Krążące widmo faszyzmu nad współczesną Polską - wokół spektaklu Jakuba Skrzywanka
dc.title.alternativepl
The circulating specter of fascism over contemporary Poland - around the spectacle by Jakub Skrzywanek
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Krakow
4
Gdansk
2
Tymbark
2
Wroclaw
2
Des Moines
1
Jaworzno
1
Kalisz
1
Prague
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available