Wpływ kultury organizacyjnej na kreowanie liderów - na podstawie organizacji pożytku publicznego ZHR

licenciate
dc.abstract.enThis study aims to expand our understanding of the influence of the organizational culture of scouting on the development of leadership skills.To conduct this research, scientific publications on organizational culture and leadership were used as the theoretical basis for analysis.The study employs diverse research methods including surveys among scouts, structured interviews, content analysis with coding, and the formulation of theoretical propositions to comprehend the impact of scouting's organizational culture on the development of leadership skills.The findings confirm that the organizational culture of scouts significantly shapes leaders who prioritize values, ethics, and community service. This study contributes to a better understanding of the role of scouting in nurturing future leaders and their contributions to societypl
dc.abstract.plNiniejsze badanie ma na celu poszerzenie naszej wiedzy na temat wpływu kultury organizacyjnej harcerstwa na kształtowanie umiejętności przywódczych. Do przeprowadzenia tego badania wykorzystano publikacje naukowe z obszaru kultury organizacyjnej i przywództwa, które stanowiły podstawę teoretyczną analizy. Badanie opiera się na zróżnicowanych metodach, takich jak badanie ankietowe wśród harcerzy, wywiady strukturyzowane, analiza treści z kodowaniem oraz formułowanie propozycji teoretycznych, które pomogą zrozumieć wpływ kultury organizacyjnej harcerstwa na rozwijanie umiejętności przywódczych. Wyniki badania potwierdzają, że kultura organizacyjna harcerzy ma istotny wpływ na kreowanie przywódców, którzy kierują się wartościami, etyką i służbą społeczności. To badanie może przyczynić się do lepszego zrozumienia roli harcerstwa w kształtowaniu przyszłych liderów i ich wkładu w społeczeństwo.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorDroździewicz, Mikołajpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.reviewerStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.date.accessioned2023-09-15T21:40:12Z
dc.date.available2023-09-15T21:40:12Z
dc.date.submitted2023-09-15pl
dc.fieldofstudyzarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-165603-292374pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319088
dc.languagepolpl
dc.subject.enLeadership – Organization Culture – Scoutingpl
dc.subject.plHarcerstwo - Kultura organizacyjna - Przywództwopl
dc.titleWpływ kultury organizacyjnej na kreowanie liderów - na podstawie organizacji pożytku publicznego ZHRpl
dc.title.alternativeInfluence of Organizational Culture on developing Leaders - Based on the Non-Profit Organization ZHRpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This study aims to expand our understanding of the influence of the organizational culture of scouting on the development of leadership skills.To conduct this research, scientific publications on organizational culture and leadership were used as the theoretical basis for analysis.The study employs diverse research methods including surveys among scouts, structured interviews, content analysis with coding, and the formulation of theoretical propositions to comprehend the impact of scouting's organizational culture on the development of leadership skills.The findings confirm that the organizational culture of scouts significantly shapes leaders who prioritize values, ethics, and community service. This study contributes to a better understanding of the role of scouting in nurturing future leaders and their contributions to society
dc.abstract.plpl
Niniejsze badanie ma na celu poszerzenie naszej wiedzy na temat wpływu kultury organizacyjnej harcerstwa na kształtowanie umiejętności przywódczych. Do przeprowadzenia tego badania wykorzystano publikacje naukowe z obszaru kultury organizacyjnej i przywództwa, które stanowiły podstawę teoretyczną analizy. Badanie opiera się na zróżnicowanych metodach, takich jak badanie ankietowe wśród harcerzy, wywiady strukturyzowane, analiza treści z kodowaniem oraz formułowanie propozycji teoretycznych, które pomogą zrozumieć wpływ kultury organizacyjnej harcerstwa na rozwijanie umiejętności przywódczych. Wyniki badania potwierdzają, że kultura organizacyjna harcerzy ma istotny wpływ na kreowanie przywódców, którzy kierują się wartościami, etyką i służbą społeczności. To badanie może przyczynić się do lepszego zrozumienia roli harcerstwa w kształtowaniu przyszłych liderów i ich wkładu w społeczeństwo.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Droździewicz, Mikołaj
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.reviewerpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.date.accessioned
2023-09-15T21:40:12Z
dc.date.available
2023-09-15T21:40:12Z
dc.date.submittedpl
2023-09-15
dc.fieldofstudypl
zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-165603-292374
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319088
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Leadership – Organization Culture – Scouting
dc.subject.plpl
Harcerstwo - Kultura organizacyjna - Przywództwo
dc.titlepl
Wpływ kultury organizacyjnej na kreowanie liderów - na podstawie organizacji pożytku publicznego ZHR
dc.title.alternativepl
Influence of Organizational Culture on developing Leaders - Based on the Non-Profit Organization ZHR
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Krakow
2
Poznan
2
Warsaw
2
Gdynia
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available