Całościowa Ocena Geriatryczna pacjentki z osteoporozą

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Osteoporosis is the most common disease at elderly people. It causes bone mass decline and microarchitecture of bone tissue disorder. This disease poses serious and multilevel problem for contemporary Polish society. The rising number of people over 65 years of age, physiological changes and unhealthy lifestyle cause that the number of falls, fractures and disability increases. Nursing care should be based on prevention. The prevention contains: healthy diet, physical activity and prevention of falls, education, cure and rehabilitation.Aim: The aim of the study was to make Comprehensive Geriatric Assessment at patient with osteoporosis.Methodology and materials: Casuistic method was used in the study. The elderly person’s health problems were find on the base nursing interview, medical documentation and Comprehensive Geriatric Assessment.Results: The elderly person’s health problems: pain of spinal column and; reduced physical activity; anxiety caused by health of family members; deficit of the knowledge about of the diet in osteoporosis; the risk of falls and osteoporotic fractures; the risk of complications caused by hypertension; the risk of side-effects caused by medicines.Conclusion: Nursing care covered elderly women with osteoporosis. She has a lot of diseases. She has seven health problems. The elderly women’s results from scales: ADL 4, I-ADL 21, GSOD 15-points 6, Norton 15, MNA 12,5. Her attitude towards disease is positive. It should use secondary prevention: healthy diet, rehabilitation, supplementation and prevention of falls.pl
dc.abstract.plWstęp: Osteoporoza jest jedną z najczęstszych chorób, dotykających osoby starsze. Prowadzi do zmniejszenia gęstości kości i zaburzenia mikroarchitektury w tkance kostnej. Stanowi istotny i wielopłaszczyznowy problem współczesnego społeczeństwa polskiego. Ze względu na wzrastającą liczbę osób po 65 roku życia oraz postępujące zmiany fizjologiczne, a także niezdrowy styl życia, zwiększa się liczba pacjentów po upadkach, ze złamaniami i niepełnosprawnością. W związku z tym opieka pielęgniarska powinna opierać się przede wszystkim na profilaktyce. W jej skład wchodzi: odpowiednia dieta, aktywność fizyczna oraz eliminacja ryzyka upadków, edukacja, leczenie i rehabilitacja. Cel pracy: Celem pracy, było przeprowadzenie całościowej oceny geriatrycznej u pacjentki z osteoporozą.Materiał i metody: W pracy posłużono się metodą kazuistyczną. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pielęgniarskiego, analizy dokumentacji medycznej oraz całościowej oceny geriatrycznej, wyodrębniono problemy zdrowotne osoby starszej. Wyniki: Problemy zdrowotne, które wystąpiły u osoby starszej to: ból kręgosłupa i kończyn; obniżona aktywność ruchowa; niepokój o zdrowie członków rodziny; deficyt wiedzy na temat właściwego odżywiania w osteoporozie; podwyższone ryzyko upadku i złamania w obrębie szkieletu; możliwość wystąpienia powikłań narządowych, spowodowana nadciśnieniem tętniczym; ryzyko pojawienia się skutków ubocznych stosowanej farmakoterapii. Wnioski: Chora objęta opieką pielęgniarską cierpi na zaawansowaną osteoporozę pomenopauzalną. Występuje u niej wiele chorób współistniejących. Rozpoznano 7 problemów zdrowotnych. Osobie starszej przyznano w skali: ADL 4 pkt., I-ADL 21 pkt., GSOD 15-punktowa 6 pkt., Norton 15 pkt., MNA 12,5 pkt. Jej stosunek do postępującej choroby jest pozytywny. Należy zastosować prewencję wtórną: właściwa dieta, rehabilitacja, suplementacje i prewencja upadków.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPuto, Grażyna - 160011 pl
dc.contributor.authorSiembab, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPuto, Grażyna - 160011 pl
dc.contributor.reviewerZurzycka, Patrycja - 199873 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T12:00:17Z
dc.date.available2020-07-26T12:00:17Z
dc.date.submitted2015-07-10pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-95029-160773pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202561
dc.languagepolpl
dc.subject.enosteoporosis, elderly people, nursing, preventionpl
dc.subject.plosteoporoza, osoby starsze, opieka pielęgniarska, profilaktykapl
dc.titleCałościowa Ocena Geriatryczna pacjentki z osteoporoząpl
dc.title.alternativeComprehensive Geriatric Assessment of patient with osteoporosispl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Osteoporosis is the most common disease at elderly people. It causes bone mass decline and microarchitecture of bone tissue disorder. This disease poses serious and multilevel problem for contemporary Polish society. The rising number of people over 65 years of age, physiological changes and unhealthy lifestyle cause that the number of falls, fractures and disability increases. Nursing care should be based on prevention. The prevention contains: healthy diet, physical activity and prevention of falls, education, cure and rehabilitation.Aim: The aim of the study was to make Comprehensive Geriatric Assessment at patient with osteoporosis.Methodology and materials: Casuistic method was used in the study. The elderly person’s health problems were find on the base nursing interview, medical documentation and Comprehensive Geriatric Assessment.Results: The elderly person’s health problems: pain of spinal column and; reduced physical activity; anxiety caused by health of family members; deficit of the knowledge about of the diet in osteoporosis; the risk of falls and osteoporotic fractures; the risk of complications caused by hypertension; the risk of side-effects caused by medicines.Conclusion: Nursing care covered elderly women with osteoporosis. She has a lot of diseases. She has seven health problems. The elderly women’s results from scales: ADL 4, I-ADL 21, GSOD 15-points 6, Norton 15, MNA 12,5. Her attitude towards disease is positive. It should use secondary prevention: healthy diet, rehabilitation, supplementation and prevention of falls.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Osteoporoza jest jedną z najczęstszych chorób, dotykających osoby starsze. Prowadzi do zmniejszenia gęstości kości i zaburzenia mikroarchitektury w tkance kostnej. Stanowi istotny i wielopłaszczyznowy problem współczesnego społeczeństwa polskiego. Ze względu na wzrastającą liczbę osób po 65 roku życia oraz postępujące zmiany fizjologiczne, a także niezdrowy styl życia, zwiększa się liczba pacjentów po upadkach, ze złamaniami i niepełnosprawnością. W związku z tym opieka pielęgniarska powinna opierać się przede wszystkim na profilaktyce. W jej skład wchodzi: odpowiednia dieta, aktywność fizyczna oraz eliminacja ryzyka upadków, edukacja, leczenie i rehabilitacja. Cel pracy: Celem pracy, było przeprowadzenie całościowej oceny geriatrycznej u pacjentki z osteoporozą.Materiał i metody: W pracy posłużono się metodą kazuistyczną. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pielęgniarskiego, analizy dokumentacji medycznej oraz całościowej oceny geriatrycznej, wyodrębniono problemy zdrowotne osoby starszej. Wyniki: Problemy zdrowotne, które wystąpiły u osoby starszej to: ból kręgosłupa i kończyn; obniżona aktywność ruchowa; niepokój o zdrowie członków rodziny; deficyt wiedzy na temat właściwego odżywiania w osteoporozie; podwyższone ryzyko upadku i złamania w obrębie szkieletu; możliwość wystąpienia powikłań narządowych, spowodowana nadciśnieniem tętniczym; ryzyko pojawienia się skutków ubocznych stosowanej farmakoterapii. Wnioski: Chora objęta opieką pielęgniarską cierpi na zaawansowaną osteoporozę pomenopauzalną. Występuje u niej wiele chorób współistniejących. Rozpoznano 7 problemów zdrowotnych. Osobie starszej przyznano w skali: ADL 4 pkt., I-ADL 21 pkt., GSOD 15-punktowa 6 pkt., Norton 15 pkt., MNA 12,5 pkt. Jej stosunek do postępującej choroby jest pozytywny. Należy zastosować prewencję wtórną: właściwa dieta, rehabilitacja, suplementacje i prewencja upadków.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Puto, Grażyna - 160011
dc.contributor.authorpl
Siembab, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Puto, Grażyna - 160011
dc.contributor.reviewerpl
Zurzycka, Patrycja - 199873
dc.date.accessioned
2020-07-26T12:00:17Z
dc.date.available
2020-07-26T12:00:17Z
dc.date.submittedpl
2015-07-10
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-95029-160773
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202561
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
osteoporosis, elderly people, nursing, prevention
dc.subject.plpl
osteoporoza, osoby starsze, opieka pielęgniarska, profilaktyka
dc.titlepl
Całościowa Ocena Geriatryczna pacjentki z osteoporozą
dc.title.alternativepl
Comprehensive Geriatric Assessment of patient with osteoporosis
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
63
Views per month
Views per city
Warsaw
13
Lublin
5
Mielec
4
Krakow
3
Poronin
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Olsztyn
2
Bieliny
1
Bydgoszcz
1

No access

No Thumbnail Available