Przyczyna ustania stosunku pracy w kontekście funkcji ochronnej prawa pracy

master
dc.abstract.enThe thesis is devoted to the characteristics of the cause of termination of employment. In accordance with art. 30 § 4 of the Labour Code, an employer who terminates the contract of employment of indefinite duration and which terminates the contract without notice, shall indicate the reason for justifying. The reason indicated by the employer must meet the requirements specified by the Supreme Court. The thesis includes, inter alia, to discuss the characteristics of the "correct" cause for termination of employment, as well as an analysis of selected by me for reasons that may justify his termination. At this thesis, I try to first of all prove that the cause of which is required to give the employer protects workers against unfair job loss.pl
dc.abstract.plPraca poświęcona jest charakterystyce przyczyny ustania stosunku pracy. Zgodnie z art. 30 § 4 Kodeksu pracy pracodawca, który wypowiada umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony lub który rozwiązuje umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, zobowiązany jest wskazać przyczynę uzasadniającą. Wskazana przez pracodawcę przyczyna wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę musi spełniać wymagania wskazane przez Sąd Najwyższy. Praca zawiera między innymi omówienie cech charakterystycznych „prawidłowej” przyczyny ustania stosunku pracy, a także analizę wybranych przeze mnie przyczyn, które mogą uzasadniać jego ustanie.W pracy staram się przede wszystkim wykazać, że przyczyna, którą zobowiązany jest podać pracodawca chroni pracownika przed nieuzasadnioną utratą pracy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCzerniak-Swędzioł, Justyna - 199303 pl
dc.contributor.authorGala, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMitrus, Leszek - 130676 pl
dc.contributor.reviewerCzerniak-Swędzioł, Justyna - 199303 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T00:17:47Z
dc.date.available2020-07-25T00:17:47Z
dc.date.submitted2014-06-27pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-86598-166786pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195227
dc.languagepolpl
dc.subject.encause of termination of employment, termination of contract of emloyment, termination of contract of employment without notice, protective functionpl
dc.subject.plprzyczyna ustania stosunku pracy, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, funkcja ochronnapl
dc.titlePrzyczyna ustania stosunku pracy w kontekście funkcji ochronnej prawa pracypl
dc.title.alternativeThe cause of termination of employment in the context of the protective function of labour lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis is devoted to the characteristics of the cause of termination of employment. In accordance with art. 30 § 4 of the Labour Code, an employer who terminates the contract of employment of indefinite duration and which terminates the contract without notice, shall indicate the reason for justifying. The reason indicated by the employer must meet the requirements specified by the Supreme Court. The thesis includes, inter alia, to discuss the characteristics of the "correct" cause for termination of employment, as well as an analysis of selected by me for reasons that may justify his termination. At this thesis, I try to first of all prove that the cause of which is required to give the employer protects workers against unfair job loss.
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona jest charakterystyce przyczyny ustania stosunku pracy. Zgodnie z art. 30 § 4 Kodeksu pracy pracodawca, który wypowiada umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony lub który rozwiązuje umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, zobowiązany jest wskazać przyczynę uzasadniającą. Wskazana przez pracodawcę przyczyna wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę musi spełniać wymagania wskazane przez Sąd Najwyższy. Praca zawiera między innymi omówienie cech charakterystycznych „prawidłowej” przyczyny ustania stosunku pracy, a także analizę wybranych przeze mnie przyczyn, które mogą uzasadniać jego ustanie.W pracy staram się przede wszystkim wykazać, że przyczyna, którą zobowiązany jest podać pracodawca chroni pracownika przed nieuzasadnioną utratą pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Czerniak-Swędzioł, Justyna - 199303
dc.contributor.authorpl
Gala, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Mitrus, Leszek - 130676
dc.contributor.reviewerpl
Czerniak-Swędzioł, Justyna - 199303
dc.date.accessioned
2020-07-25T00:17:47Z
dc.date.available
2020-07-25T00:17:47Z
dc.date.submittedpl
2014-06-27
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-86598-166786
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195227
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cause of termination of employment, termination of contract of emloyment, termination of contract of employment without notice, protective function
dc.subject.plpl
przyczyna ustania stosunku pracy, wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, funkcja ochronna
dc.titlepl
Przyczyna ustania stosunku pracy w kontekście funkcji ochronnej prawa pracy
dc.title.alternativepl
The cause of termination of employment in the context of the protective function of labour law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Krakow
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Radlin
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available