Obraz kobiety w angielskich i polskich przekładach Biblii z XX wieku na podstawie Listów św. Pawła.

master
dc.abstract.enThe topic of the thesis is “The image of women in Saint Paul’s letters from Polish and English Bible Translations from the 20th century”. The purpose of this study was to determine whether Polish and English translations of the Bible transfer different image of women due to different target culture and language. To conduct a proper survey, the theoretic part of the thesis contains the cultural background of women according to the Old and New Testament as well as the position of women in antique times. Furthermore the image of women from previous times is contrasted with the modern one, in which woman became more independent in sociological and economical way. The input of the Bible played a tremendous influence on the feminist approach to the Bible, which contributed to the creation of feminist theology. Knowing the difference between the status of women in the past and nowadays, the significant translation problem emerges. The Bible is inherently adverse towards women and modern translators will have to deal with the problem of acceptance of Bible translation by modern readers. In the practical part there is a review of E. A. Nida and C. R. Taber’s approach towards Bible translation, which according to them, should consecrate poetic forms for the sake of meaningfulness. Skopos theory by H. Vermeer and C. Nord precises that the translation should be useful for the readers and the aim of the translator is to fulfill the needs of the recipients. The last part consists of the analysis of St. Paul’s letters from four Bible translations. Biblia Tysiącecia and Biblia Paulińska are Polish versions and Today’s New International Version and New Revised Standard Version are English versions used in the analysis. The results of the analysis show that English versions are more modern and closer in meaning to the original text, while Polish ones preserve archaic language forms and are more adverse against women. However the scope of the analysis is too small to declare one final conclusion with the full certainty and they should be treated as an incentive for a further research.pl
dc.abstract.plTematem mojej pracy jest: „Obraz kobiety w angielskich i polskich przekładach Biblii z XX wieku na podstawie Listów św. Pawła”. Celem mojej pracy było zbadanie czy polskie i angielskie przekłady Biblii zawierają w sobie inny obraz kobiety ze względu na język i kulturę docelową. W celu przeprowadzenia właściwej analizy, w części teoretycznej dokonałam charakterystyki podłoża kulturowego i historycznego kobiet zawartego zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie oraz sytuacji kobiet w czasach antyku. Co więcej obraz kobiet z przeszłości został skonfrontowany z obecnym, w którym kobieta jest bardziej niezależna finansowo i społecznie. Biblia miała znaczny wpływ na feministyczne podejście do niej i przyczyniła się do powstania teologii feministycznej. Różnica pomiędzy statusem kobiety w przeszłości a dziś stanowi poważny problem dla tłumacza tekstu biblijnego. Biblia jest nieprzyjazna kobiecie i współcześni tłumacze będą musieli borykać się z problemem zaakceptowania tekstu przez współczesnych odbiorców. W części praktycznej została nakreślona charakterystyka tłumaczenia tekstu biblijnego oraz problemy z tym związane według Eugene A. Nidy i Charlesa R. Tabera, którzy uważają, że należy poświęcić poetyczne środki wyrazu na korzyść pełnego zrozumienia przez odbiorców. Teoria skoposu autorstwa Hansa Vermeera i Christiane Nord również świadczy za tym, że przekład powinien być w jak największym stopniu użyteczny dla czytelnika i spełniać funkcję nadaną mu przez odbiorcę. Aby zbadać różnice w przekładach polskich i angielskich Biblii dotyczące kobiet przeprowadzono analizę porównawczą Listów św. Pawła z czterech wydań biblijnych, a mianowicie Biblii Tysiąclecia, Biblii Paulińskiej oraz Today’s New International Version i New Revised Standard Version. Wyniki analizy pokazują, że angielskie wydania są bardziej nowoczesne i lepiej oddają tekst oryginału, natomiast polskie wydania zachowują archaiczne wyrażenia i pokazują kobietę w bardziej niekorzystny sposób. Jednakże ze względu na rozmiary tej pracy analiza przykładów nie jest wystarczająca, aby wysunąć jednoznaczne wnioski, stąd też stanowią one zachętę do dalszych badań.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGomola, Aleksander - 145307 pl
dc.contributor.authorDrab, Dorotapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerGórski, Rafał - 199117 pl
dc.contributor.reviewerGomola, Aleksander - 145307 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T17:59:39Z
dc.date.available2020-07-26T17:59:39Z
dc.date.submitted2015-09-25pl
dc.fieldofstudyprzekład i komunikacja międzykulturowapl
dc.identifier.apddiploma-100875-185995pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207937
dc.languagepolpl
dc.subject.enBible. image of women, Letters of St Paul, Biblia Paulińska, Biblia Tysiąclecia, Today's New international Version, New Revised Standard Version, Vermeer, Nord, Nida, Taberpl
dc.subject.plBiblia. obraz kobiety, Listy św. Pawła, Biblia Paulińska, Biblia Tysiąclecia, Today's New international Version, New Revised Standard Version, Vermeer, Nord, Nida, Taberpl
dc.titleObraz kobiety w angielskich i polskich przekładach Biblii z XX wieku na podstawie Listów św. Pawła.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of the thesis is “The image of women in Saint Paul’s letters from Polish and English Bible Translations from the 20th century”. The purpose of this study was to determine whether Polish and English translations of the Bible transfer different image of women due to different target culture and language. To conduct a proper survey, the theoretic part of the thesis contains the cultural background of women according to the Old and New Testament as well as the position of women in antique times. Furthermore the image of women from previous times is contrasted with the modern one, in which woman became more independent in sociological and economical way. The input of the Bible played a tremendous influence on the feminist approach to the Bible, which contributed to the creation of feminist theology. Knowing the difference between the status of women in the past and nowadays, the significant translation problem emerges. The Bible is inherently adverse towards women and modern translators will have to deal with the problem of acceptance of Bible translation by modern readers. In the practical part there is a review of E. A. Nida and C. R. Taber’s approach towards Bible translation, which according to them, should consecrate poetic forms for the sake of meaningfulness. Skopos theory by H. Vermeer and C. Nord precises that the translation should be useful for the readers and the aim of the translator is to fulfill the needs of the recipients. The last part consists of the analysis of St. Paul’s letters from four Bible translations. Biblia Tysiącecia and Biblia Paulińska are Polish versions and Today’s New International Version and New Revised Standard Version are English versions used in the analysis. The results of the analysis show that English versions are more modern and closer in meaning to the original text, while Polish ones preserve archaic language forms and are more adverse against women. However the scope of the analysis is too small to declare one final conclusion with the full certainty and they should be treated as an incentive for a further research.
dc.abstract.plpl
Tematem mojej pracy jest: „Obraz kobiety w angielskich i polskich przekładach Biblii z XX wieku na podstawie Listów św. Pawła”. Celem mojej pracy było zbadanie czy polskie i angielskie przekłady Biblii zawierają w sobie inny obraz kobiety ze względu na język i kulturę docelową. W celu przeprowadzenia właściwej analizy, w części teoretycznej dokonałam charakterystyki podłoża kulturowego i historycznego kobiet zawartego zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie oraz sytuacji kobiet w czasach antyku. Co więcej obraz kobiet z przeszłości został skonfrontowany z obecnym, w którym kobieta jest bardziej niezależna finansowo i społecznie. Biblia miała znaczny wpływ na feministyczne podejście do niej i przyczyniła się do powstania teologii feministycznej. Różnica pomiędzy statusem kobiety w przeszłości a dziś stanowi poważny problem dla tłumacza tekstu biblijnego. Biblia jest nieprzyjazna kobiecie i współcześni tłumacze będą musieli borykać się z problemem zaakceptowania tekstu przez współczesnych odbiorców. W części praktycznej została nakreślona charakterystyka tłumaczenia tekstu biblijnego oraz problemy z tym związane według Eugene A. Nidy i Charlesa R. Tabera, którzy uważają, że należy poświęcić poetyczne środki wyrazu na korzyść pełnego zrozumienia przez odbiorców. Teoria skoposu autorstwa Hansa Vermeera i Christiane Nord również świadczy za tym, że przekład powinien być w jak największym stopniu użyteczny dla czytelnika i spełniać funkcję nadaną mu przez odbiorcę. Aby zbadać różnice w przekładach polskich i angielskich Biblii dotyczące kobiet przeprowadzono analizę porównawczą Listów św. Pawła z czterech wydań biblijnych, a mianowicie Biblii Tysiąclecia, Biblii Paulińskiej oraz Today’s New International Version i New Revised Standard Version. Wyniki analizy pokazują, że angielskie wydania są bardziej nowoczesne i lepiej oddają tekst oryginału, natomiast polskie wydania zachowują archaiczne wyrażenia i pokazują kobietę w bardziej niekorzystny sposób. Jednakże ze względu na rozmiary tej pracy analiza przykładów nie jest wystarczająca, aby wysunąć jednoznaczne wnioski, stąd też stanowią one zachętę do dalszych badań.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Gomola, Aleksander - 145307
dc.contributor.authorpl
Drab, Dorota
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Górski, Rafał - 199117
dc.contributor.reviewerpl
Gomola, Aleksander - 145307
dc.date.accessioned
2020-07-26T17:59:39Z
dc.date.available
2020-07-26T17:59:39Z
dc.date.submittedpl
2015-09-25
dc.fieldofstudypl
przekład i komunikacja międzykulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-100875-185995
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207937
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Bible. image of women, Letters of St Paul, Biblia Paulińska, Biblia Tysiąclecia, Today's New international Version, New Revised Standard Version, Vermeer, Nord, Nida, Taber
dc.subject.plpl
Biblia. obraz kobiety, Listy św. Pawła, Biblia Paulińska, Biblia Tysiąclecia, Today's New international Version, New Revised Standard Version, Vermeer, Nord, Nida, Taber
dc.titlepl
Obraz kobiety w angielskich i polskich przekładach Biblii z XX wieku na podstawie Listów św. Pawła.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Gniezno
4
Wroclaw
3
Dublin
2
Gdansk
2
Brasília
1
Kłodzko
1
Poznan
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available