Wakacje nad Adriatykiem Zofii Posmysz w świetle badań Antoniego Kępińskiego i Viktora Frankla

master
dc.abstract.enThe work is devoted to the novel by Zofia Posmysz entitled Holiday on the Adriatic. The author was a prisoner of concentration camp and her literature is related to this issue. The topic of the novel is captivity in concentration camps and an attempt to return to the normal life after regaining freedom. This work is an analysis of Zofia Posmysz's novels in the context of research carried out by Antoni Kępiński and Viktor Frankl. Kępiński was in a concentration camp and created the concept of the KZ-syndrome. He described this term in a collection of essays entitled The rhythm of life. KZ-syndrome is a term for a disease that affects former prisoners of concentration camps. Kępiński described ideas as "camp autism", "camp angel" or "islands of memories” which are associated with captivity or return to normal life after regaining freedom. Viktor Frankl was the author of logotherapy, i.e. psychotherapy focused on the meaning of life and responsibility. Frankl was also a prisoner of concentration camps and he described his experiences in a book entitled Man’s Search of Meaning, which also includes the basics of logotherapy. According to Frankl, the meaning of life can be found in three ways: 1) through creative activity, 2) contact with other people, nature or culture, 3) attitude towards inevitable suffering.pl
dc.abstract.plPraca poświęcona jest powieści Zofii Posmysz pod tytułem Wakacje nad Adriatykiem. Autorka była więźniarką obozów koncentracyjnych, dlatego jej twórczość jest mocno związana z tą problematyką. Tematem utworu jest niewola w obozach koncentracyjnych oraz próba powrotu do normalnego życia po odzyskaniu wolności. Niniejsza praca jest analizą powieści Zofii Posmysz w kontekście badań przeprowadzonych przez Antoniego Kępińskiego oraz Viktora Frankla. Kępiński przebywał w obozie koncentracyjnym i stworzył pojęcie KZ-syndromu. Termin ten opisał w zbiorze esejów pod tytułem Rytm życia. Termin KZ-syndrom jest określeniem jednostki chorobowej, dotykającej byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Kępiński opisał takie pojęcia jak „autyzm obozowy”, „anioł obozowy” czy „wysepki wspomnień”, które wiążą się z niewolą lub powrotem do normalnego życia po odzyskaniu wolności. Viktor Frankl był twórcą logoterapii, czyli psychoterapii skoncentrowanej na sensie życia i odpowiedzialności. Frankl także był więźniem obozów koncentracyjnych, a swoje doświadczenia opisał w utworze pod tytułem Człowiek w poszukiwaniu sensu, w którym zawarte są również podstawy logoterapii. Zdaniem Frankla sens życia można odnaleźć na trzy sposoby: 1) poprzez działalność twórczą, 2) kontakt z drugim człowiekiem, naturą lub kulturą, 3) postawę wobec nieuniknionego cierpienia.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorTischner, Łukasz - 132388 pl
dc.contributor.authorWróbel, Ilonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerSiwor, Dorotapl
dc.contributor.reviewerTischner, Łukasz - 132388 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:23:57Z
dc.date.available2020-10-21T19:23:57Z
dc.date.submitted2020-09-24pl
dc.fieldofstudyantropologiczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-145237-194383pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250319
dc.languagepolpl
dc.subject.enZofia Posmysz, Antonii Kępiński, Viktor Frankl, concentration camp, KZ-syndrome, logotherapy, meaning of lifepl
dc.subject.plZofia Posmysz, Antonii Kępiński, Viktor Frankl, obóz koncentracyjny, KZ-syndrom, logoterapia, sens życiapl
dc.titleWakacje nad Adriatykiem Zofii Posmysz w świetle badań Antoniego Kępińskiego i Viktora Franklapl
dc.title.alternativeHoliday on the Adriatic by Zofia Posmysz in the light of the research by Antoni Kępiński and Viktor Franklpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work is devoted to the novel by Zofia Posmysz entitled Holiday on the Adriatic. The author was a prisoner of concentration camp and her literature is related to this issue. The topic of the novel is captivity in concentration camps and an attempt to return to the normal life after regaining freedom. This work is an analysis of Zofia Posmysz's novels in the context of research carried out by Antoni Kępiński and Viktor Frankl. Kępiński was in a concentration camp and created the concept of the KZ-syndrome. He described this term in a collection of essays entitled The rhythm of life. KZ-syndrome is a term for a disease that affects former prisoners of concentration camps. Kępiński described ideas as "camp autism", "camp angel" or "islands of memories” which are associated with captivity or return to normal life after regaining freedom. Viktor Frankl was the author of logotherapy, i.e. psychotherapy focused on the meaning of life and responsibility. Frankl was also a prisoner of concentration camps and he described his experiences in a book entitled Man’s Search of Meaning, which also includes the basics of logotherapy. According to Frankl, the meaning of life can be found in three ways: 1) through creative activity, 2) contact with other people, nature or culture, 3) attitude towards inevitable suffering.
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona jest powieści Zofii Posmysz pod tytułem Wakacje nad Adriatykiem. Autorka była więźniarką obozów koncentracyjnych, dlatego jej twórczość jest mocno związana z tą problematyką. Tematem utworu jest niewola w obozach koncentracyjnych oraz próba powrotu do normalnego życia po odzyskaniu wolności. Niniejsza praca jest analizą powieści Zofii Posmysz w kontekście badań przeprowadzonych przez Antoniego Kępińskiego oraz Viktora Frankla. Kępiński przebywał w obozie koncentracyjnym i stworzył pojęcie KZ-syndromu. Termin ten opisał w zbiorze esejów pod tytułem Rytm życia. Termin KZ-syndrom jest określeniem jednostki chorobowej, dotykającej byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Kępiński opisał takie pojęcia jak „autyzm obozowy”, „anioł obozowy” czy „wysepki wspomnień”, które wiążą się z niewolą lub powrotem do normalnego życia po odzyskaniu wolności. Viktor Frankl był twórcą logoterapii, czyli psychoterapii skoncentrowanej na sensie życia i odpowiedzialności. Frankl także był więźniem obozów koncentracyjnych, a swoje doświadczenia opisał w utworze pod tytułem Człowiek w poszukiwaniu sensu, w którym zawarte są również podstawy logoterapii. Zdaniem Frankla sens życia można odnaleźć na trzy sposoby: 1) poprzez działalność twórczą, 2) kontakt z drugim człowiekiem, naturą lub kulturą, 3) postawę wobec nieuniknionego cierpienia.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Tischner, Łukasz - 132388
dc.contributor.authorpl
Wróbel, Ilona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Siwor, Dorota
dc.contributor.reviewerpl
Tischner, Łukasz - 132388
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:23:57Z
dc.date.available
2020-10-21T19:23:57Z
dc.date.submittedpl
2020-09-24
dc.fieldofstudypl
antropologiczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-145237-194383
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250319
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Zofia Posmysz, Antonii Kępiński, Viktor Frankl, concentration camp, KZ-syndrome, logotherapy, meaning of life
dc.subject.plpl
Zofia Posmysz, Antonii Kępiński, Viktor Frankl, obóz koncentracyjny, KZ-syndrom, logoterapia, sens życia
dc.titlepl
Wakacje nad Adriatykiem Zofii Posmysz w świetle badań Antoniego Kępińskiego i Viktora Frankla
dc.title.alternativepl
Holiday on the Adriatic by Zofia Posmysz in the light of the research by Antoni Kępiński and Viktor Frankl
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Krakow
3
Poznan
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Gdansk
1
Guishan
1
Novohrad-Volynskyi
1
Ostrów Wielkopolski
1
Torun
1

No access

No Thumbnail Available