Wykorzystanie chromatografii wykluczania molekularnego w ocenie degradacji tkanin jedwabnych

master
dc.abstract.enSize exclusion chromatography (SEC), especially coupled with multiple angle laser light scattering detector (MALLS) is a powerful tool in diagnostics of deterioration of historic and art objects to evaluate their condition. In this paper SEC-UV-MALLS-DRI technique was applied to study degradation of silk fibroin samples (Bombyx mori) artificially aged at various conditions: presence of oxygen, different amount of water vapour and volatile organic products (VOCs) at temperature of 90 °C. Conditions were chosen in such a way to mimic real conditions of textiles’ storing at exhibitions and in show cases. The influence of temperature, moisture and VOCs content on the state of silk textiles was examined with the use of size exclusion chromatography. Pseudo-zero order Ekenstam equation was applied to study degradation rates of fibroin with the use of the approximated values of DP of fibroin. With the help of the abovementioned techniques the negative impact of the high humidity levels and the presence of volatile organic compounds (VOC) on the condition of silk fabrics was confirmed.pl
dc.abstract.plChromatografia wykluczania molekularnego (SEC), zwłaszcza w połączeniu z detektorem wielokątowego rozpraszania światła laserowego (MALLS) jest bardzo użytecznym narzędziem w diagnostyce degradacji obiektów zabytkowych i dzieł sztuki służącym do oceny ich stanu. W niniejszej pracy zastosowano technikę SEC-MALLS-UV-DRI do zbadania degradacji próbek jedwabnych (Bombyx mori), które poddano procesowi przyspieszonego starzenia w różnych warunkach: w obecności tlenu, różnej zawartości pary wodnej oraz lotnych związków organicznych (LZO) w temperaturze 90 °C. Warunki dobrano w taki sposób aby naśladowały one rzeczywiste warunki panujące podczas przechowywania oraz ekspozycji tekstyliów. Technikę chromatografii wykluczania molekularnego wykorzystano do zbadania wpływu temperatury, wilgoci, a także lotnych związków organicznych na stan tkanin jedwabnych. Równanie Ekenstama pseudo zerowego rzędu zastosowano do wyznaczenia stałych szybkości degradacji fibroiny, przy użyciu wcześniej obliczonych przybliżonych wartości stopnia polimeryzacji fibroiny. Z pomocą wyżej wymienionych technik potwierdzono negatywny wpływ wysokich wartości wilgotności względnej oraz obecności lotnych związków organicznych na stan tkanin jedwabnych.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorŁojewski, Tomasz - 130093 pl
dc.contributor.authorSmoleń, Mariuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerKrajewska, Barbara - 129412 pl
dc.contributor.reviewerŁojewski, Tomasz - 130093 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:06:13Z
dc.date.available2020-07-26T11:06:13Z
dc.date.submitted2015-09-03pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-94086-183209pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201720
dc.languagepolpl
dc.subject.ensilk textile degradation, degradation rate, accelerated ageing, size exclusion chromatography, multiple angle laser light scatteringpl
dc.subject.pldegradacja tkanin jedwabnych, szybkość degradacji, przyspieszone starzenie, chromatografia wykluczania molekularnego, wielokątowe rozpraszanie światła laserowegopl
dc.titleWykorzystanie chromatografii wykluczania molekularnego w ocenie degradacji tkanin jedwabnychpl
dc.title.alternativeThe use of Size Exclusion Chromatography in the evaluation of the degradation of silk fabricspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Size exclusion chromatography (SEC), especially coupled with multiple angle laser light scattering detector (MALLS) is a powerful tool in diagnostics of deterioration of historic and art objects to evaluate their condition. In this paper SEC-UV-MALLS-DRI technique was applied to study degradation of silk fibroin samples (Bombyx mori) artificially aged at various conditions: presence of oxygen, different amount of water vapour and volatile organic products (VOCs) at temperature of 90 °C. Conditions were chosen in such a way to mimic real conditions of textiles’ storing at exhibitions and in show cases. The influence of temperature, moisture and VOCs content on the state of silk textiles was examined with the use of size exclusion chromatography. Pseudo-zero order Ekenstam equation was applied to study degradation rates of fibroin with the use of the approximated values of DP of fibroin. With the help of the abovementioned techniques the negative impact of the high humidity levels and the presence of volatile organic compounds (VOC) on the condition of silk fabrics was confirmed.
dc.abstract.plpl
Chromatografia wykluczania molekularnego (SEC), zwłaszcza w połączeniu z detektorem wielokątowego rozpraszania światła laserowego (MALLS) jest bardzo użytecznym narzędziem w diagnostyce degradacji obiektów zabytkowych i dzieł sztuki służącym do oceny ich stanu. W niniejszej pracy zastosowano technikę SEC-MALLS-UV-DRI do zbadania degradacji próbek jedwabnych (Bombyx mori), które poddano procesowi przyspieszonego starzenia w różnych warunkach: w obecności tlenu, różnej zawartości pary wodnej oraz lotnych związków organicznych (LZO) w temperaturze 90 °C. Warunki dobrano w taki sposób aby naśladowały one rzeczywiste warunki panujące podczas przechowywania oraz ekspozycji tekstyliów. Technikę chromatografii wykluczania molekularnego wykorzystano do zbadania wpływu temperatury, wilgoci, a także lotnych związków organicznych na stan tkanin jedwabnych. Równanie Ekenstama pseudo zerowego rzędu zastosowano do wyznaczenia stałych szybkości degradacji fibroiny, przy użyciu wcześniej obliczonych przybliżonych wartości stopnia polimeryzacji fibroiny. Z pomocą wyżej wymienionych technik potwierdzono negatywny wpływ wysokich wartości wilgotności względnej oraz obecności lotnych związków organicznych na stan tkanin jedwabnych.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Łojewski, Tomasz - 130093
dc.contributor.authorpl
Smoleń, Mariusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Krajewska, Barbara - 129412
dc.contributor.reviewerpl
Łojewski, Tomasz - 130093
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:06:13Z
dc.date.available
2020-07-26T11:06:13Z
dc.date.submittedpl
2015-09-03
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-94086-183209
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201720
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
silk textile degradation, degradation rate, accelerated ageing, size exclusion chromatography, multiple angle laser light scattering
dc.subject.plpl
degradacja tkanin jedwabnych, szybkość degradacji, przyspieszone starzenie, chromatografia wykluczania molekularnego, wielokątowe rozpraszanie światła laserowego
dc.titlepl
Wykorzystanie chromatografii wykluczania molekularnego w ocenie degradacji tkanin jedwabnych
dc.title.alternativepl
The use of Size Exclusion Chromatography in the evaluation of the degradation of silk fabrics
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available