Wpływ telewizji na kształtowanie zaufania społecznego na przykładzie wybranych stacji telewizyjnych w Polsce

licenciate
dc.abstract.enThe following work discusses issues related to public trust in public institutions, and the impact of television on the process of shaping public trust, public trust and distrust in television as a medium. Following work analyzes and discusses the technical and legal aspects of the functioning of television in Poland, taking into account the specificities of the polish television market. The work focuses on the two largest broadcasters in Poland, namely private station TVN and public television TVP. The two stations are compared in order to determine their real impact on the formation of public opinion and the possibility of influencing the overall level of public confidence.pl
dc.abstract.plPoniższa praca omawia zagadnienia związane zaufaniem społeczeństwa do instytucji publicznych, oraz wpływem telewizji na proces kształtowania zaufania społecznego, zaufania społeczeństwa do telewizji jako medium. Analizuje oraz omawia techniczno-prawne aspekty funkcjonowania telewizji w Polsce, przy uwzględnieniu specyfiki polskiego rynku telewizyjnego. Praca skupia się na dwóch największych nadawcach w Polsce, jakimi są prywatna stacja TVN oraz telewizja publiczna TVP. Obie stacje zostają porównane, celem ustalenia ich realnego wpływu na kształtowanie opinii społecznej, oraz możliwości wpływania na ogólny poziom zaufania społecznego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPeter-Bombik, Katarzyna - 131339 pl
dc.contributor.authorKudliński, Kacperpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerLenart-Gansiniec, Reginapl
dc.contributor.reviewerPeter-Bombik, Katarzyna - 131339 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:07:10Z
dc.date.available2020-07-28T06:07:10Z
dc.date.submitted2020-06-30pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-140466-244074pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240675
dc.languagepolpl
dc.subject.enTRUST, TELEVISION, CREDIBILITY, INFORMATION, SOCIETYpl
dc.subject.plZAUFANIE, TELEWIZJA, WIARYGODNOŚĆ, INFORMACJA, SPOŁECZEŃSTWOpl
dc.titleWpływ telewizji na kształtowanie zaufania społecznego na przykładzie wybranych stacji telewizyjnych w Polscepl
dc.title.alternativeThe influence of television on shaping social trust on the example of selected TV stations in Polandpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following work discusses issues related to public trust in public institutions, and the impact of television on the process of shaping public trust, public trust and distrust in television as a medium. Following work analyzes and discusses the technical and legal aspects of the functioning of television in Poland, taking into account the specificities of the polish television market. The work focuses on the two largest broadcasters in Poland, namely private station TVN and public television TVP. The two stations are compared in order to determine their real impact on the formation of public opinion and the possibility of influencing the overall level of public confidence.
dc.abstract.plpl
Poniższa praca omawia zagadnienia związane zaufaniem społeczeństwa do instytucji publicznych, oraz wpływem telewizji na proces kształtowania zaufania społecznego, zaufania społeczeństwa do telewizji jako medium. Analizuje oraz omawia techniczno-prawne aspekty funkcjonowania telewizji w Polsce, przy uwzględnieniu specyfiki polskiego rynku telewizyjnego. Praca skupia się na dwóch największych nadawcach w Polsce, jakimi są prywatna stacja TVN oraz telewizja publiczna TVP. Obie stacje zostają porównane, celem ustalenia ich realnego wpływu na kształtowanie opinii społecznej, oraz możliwości wpływania na ogólny poziom zaufania społecznego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Peter-Bombik, Katarzyna - 131339
dc.contributor.authorpl
Kudliński, Kacper
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Lenart-Gansiniec, Regina
dc.contributor.reviewerpl
Peter-Bombik, Katarzyna - 131339
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:07:10Z
dc.date.available
2020-07-28T06:07:10Z
dc.date.submittedpl
2020-06-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-140466-244074
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240675
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
TRUST, TELEVISION, CREDIBILITY, INFORMATION, SOCIETY
dc.subject.plpl
ZAUFANIE, TELEWIZJA, WIARYGODNOŚĆ, INFORMACJA, SPOŁECZEŃSTWO
dc.titlepl
Wpływ telewizji na kształtowanie zaufania społecznego na przykładzie wybranych stacji telewizyjnych w Polsce
dc.title.alternativepl
The influence of television on shaping social trust on the example of selected TV stations in Poland
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Krakow
9
Gdynia
4
Poznan
3
Warsaw
3
Dublin
2
Lodz
2
Wroclaw
2
Ashburn
1
Barnala
1
Bytom
1

No access

No Thumbnail Available