Turystyka kulturowa szansą rozwoju lokalnego na wybranym przykładzie

master
dc.abstract.enThe theme of this paper is cultural tourism, which can be considered as an opportunity for local development. The author of this paper is committed to proving of positive influence on local development trough cultural tourism attractions, on Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w WygiełzowieiZamekLipowiec example.The first chapter of this paper contain information about cultural tourism, explain tourism relationships with culture and this, how followed its development. Beside the chapter presents 12 main cultural tourism forms and described rural cultural tourism in details.The second chapter is devoted MNPE. Contains general information about MNPE, history of its creation, attraction describe and information about culture activity of museum. The last subsection is devoted to tourism in MNPE.The third chapter concerns local development, explains its meaning, the origins and main features. Describe also local development factors. Lat subsection is devoted cultural tourism relationships with local development.Last chapter concerns MNPE influence on local development. Chapter were based on information from Internet, Development Strategy Babice Municipal 2007-2020, Wygiełzów Village Renewal Plan for the period 2010 - 2016, interview with the mayor of the Babice Municipal and our own observations and the observations of the author.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest turystyka kulturowa, którą uważać można za szansę dla rozwoju lokalnego. Autorka za cel pracy stawia sobie udowodnienie wywierania pozytywnego wpływu na rozwój lokalny przez obiekty przyciągające turystów uprawiających turystykę kulturową, na przykładzie Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.Pierwszy rozdział pracy zawiera informacje na temat turystyki kulturowej, wyjaśnia związki turystyki z kulturą oraz to, jak następował jej rozwój. Ponadto w rozdziale przedstawiono 12 głównych form turystyki kulturowej i szczegółowo opisano wiejską turystykę kulturową.Drugi rozdział poświęcony jest MNPE. Zawiera on ogólne informacje na temat MNPE, historię jego powstania, opis atrakcji oraz informacje o działalności kulturowej prowadzonej przez Muzeum. Ostatni podrozdział poświęcony jest turystyce w MNPE.Rozdział trzeci zawiera informacje o rozwoju lokalnym, wyjaśnia jego pojęcie, genezę i główne cechy. Opisuje również czynniki rozwoju lokalnego. Ostatni podrozdział poświęcony jest związkom turystyki kulturowej z rozwojem lokalnym.Czwarty rozdział dotyczy wpływu MNPE na rozwój lokalny. Rozdział został napisany na podstawie informacji z Internetu, Strategii Rozwoju Gminy Babice 2007-2020, Planu Odnowy Miejscowości Wygiełzów na lata 2010- 2016, wywiadu z wójtem Gminy Babice oraz własnych obserwacji i spostrzeżeń Autorki.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorSroślak, Grzegorz - 173757 pl
dc.contributor.authorWojtas, Elwirapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.reviewerSroślak, Grzegorz - 173757 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:16:56Z
dc.date.available2020-07-24T22:16:56Z
dc.date.submitted2013-12-04pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-84024-95978pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193335
dc.languagepolpl
dc.subject.enCULTURAL TOURISM- LOCAL DEVELOPMENT-MUZEUM- NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIECpl
dc.subject.plNADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC- ROZWÓJ LOKALNY- TURYSTYKA KULTUROWApl
dc.titleTurystyka kulturowa szansą rozwoju lokalnego na wybranym przykładziepl
dc.title.alternativeCultural tourism opportunity for local develompment in the chosen examplepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of this paper is cultural tourism, which can be considered as an opportunity for local development. The author of this paper is committed to proving of positive influence on local development trough cultural tourism attractions, on Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w WygiełzowieiZamekLipowiec example.The first chapter of this paper contain information about cultural tourism, explain tourism relationships with culture and this, how followed its development. Beside the chapter presents 12 main cultural tourism forms and described rural cultural tourism in details.The second chapter is devoted MNPE. Contains general information about MNPE, history of its creation, attraction describe and information about culture activity of museum. The last subsection is devoted to tourism in MNPE.The third chapter concerns local development, explains its meaning, the origins and main features. Describe also local development factors. Lat subsection is devoted cultural tourism relationships with local development.Last chapter concerns MNPE influence on local development. Chapter were based on information from Internet, Development Strategy Babice Municipal 2007-2020, Wygiełzów Village Renewal Plan for the period 2010 - 2016, interview with the mayor of the Babice Municipal and our own observations and the observations of the author.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest turystyka kulturowa, którą uważać można za szansę dla rozwoju lokalnego. Autorka za cel pracy stawia sobie udowodnienie wywierania pozytywnego wpływu na rozwój lokalny przez obiekty przyciągające turystów uprawiających turystykę kulturową, na przykładzie Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.Pierwszy rozdział pracy zawiera informacje na temat turystyki kulturowej, wyjaśnia związki turystyki z kulturą oraz to, jak następował jej rozwój. Ponadto w rozdziale przedstawiono 12 głównych form turystyki kulturowej i szczegółowo opisano wiejską turystykę kulturową.Drugi rozdział poświęcony jest MNPE. Zawiera on ogólne informacje na temat MNPE, historię jego powstania, opis atrakcji oraz informacje o działalności kulturowej prowadzonej przez Muzeum. Ostatni podrozdział poświęcony jest turystyce w MNPE.Rozdział trzeci zawiera informacje o rozwoju lokalnym, wyjaśnia jego pojęcie, genezę i główne cechy. Opisuje również czynniki rozwoju lokalnego. Ostatni podrozdział poświęcony jest związkom turystyki kulturowej z rozwojem lokalnym.Czwarty rozdział dotyczy wpływu MNPE na rozwój lokalny. Rozdział został napisany na podstawie informacji z Internetu, Strategii Rozwoju Gminy Babice 2007-2020, Planu Odnowy Miejscowości Wygiełzów na lata 2010- 2016, wywiadu z wójtem Gminy Babice oraz własnych obserwacji i spostrzeżeń Autorki.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Sroślak, Grzegorz - 173757
dc.contributor.authorpl
Wojtas, Elwira
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.contributor.reviewerpl
Sroślak, Grzegorz - 173757
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:16:56Z
dc.date.available
2020-07-24T22:16:56Z
dc.date.submittedpl
2013-12-04
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-84024-95978
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193335
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CULTURAL TOURISM- LOCAL DEVELOPMENT-MUZEUM- NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC
dc.subject.plpl
NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC- ROZWÓJ LOKALNY- TURYSTYKA KULTUROWA
dc.titlepl
Turystyka kulturowa szansą rozwoju lokalnego na wybranym przykładzie
dc.title.alternativepl
Cultural tourism opportunity for local develompment in the chosen example
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Krakow
6
Wroclaw
2
Dublin
1
Lodz
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available