Rewolucja Godności 2013/2014 na Ukrainie - przyczyny wybuchu, przebieg i prognozowane skutki.

master
dc.abstract.enEuromaidan, The Revolution of Dignity, Eurorevolution - all these names define the mass demonstrations in Ukraine, which lasted from November 2013 to February 2014, mainly in Kyiv. This paper aims to explore and familiarize reasons of the Revolution of Dignity in retrospective historical course of the revolution itself, and a brief analysis of its implications. The first chapter is devoted to a detailed enough to approximate Ukraine's relations with Russia, because the author believes it is necessary to understand the reasons for mass protests on Maidans throughout Ukraine. Second chapter tells about the course and peculiarities events on various life aspects of people on Maidan - in particular the aspect of spiritual and intellectual. Also we mention about the heroes of the Heavens Hundreds - fatal victims of Euromaidan. In a brief third chapter we will describe the situation in which Ukraine found itself within a year after the Revolution of Dignity. This work certainly does not exhaust all aspects undertaken subject and can serve an incentive for further, more in-depth study of these developments.pl
dc.abstract.plEuromajdan, Rewolucja Godności, Eurorewolucja – wszystkie te nazwy określają masowe demonstracje na Ukrainie, które trwały od listopada 2013 do lutego 2014 roku głównie w Kijowie. Niniejsza praca ma na celu zbadanie i przybliżenie przyczyn wybuchu Rewolucji Godności z retrospektywy historycznej, przebiegu samej rewolucji oraz krótką analizę jej skutków. Rozdział pierwszy jest poświęcony dosyć szczegółowemu przybliżeniu stosunków Ukrainy z Rosją, gdyż zdaniem autora jest to potrzebne do zrozumienia przyczyn masowych protestów na Majdanach w całej Ukrainie. W drugim rozdziale pójdzie mowa o przebiegu i osobliwościach wydarzeń, o rozmaitych aspektach życia ludzi na Majdanie – w szczególności o aspekcie duchowym i intelektualnym. Wspomnimy również o bohaterach Niebiańskiej Sotni – śmiertelnych ofiarach Euromajdanu. W krótkim trzecim rozdziale zostanie przybliżona sytuacja, w której znalazła się Ukraina w przeciągu roku po zakończeniu Rewolucji Godności. Praca ta z pewnością nie wyczerpuje wszystkich aspektów podjętego tematu i może służyć zachętą do dalszych, bardziej dogłębnych badań nad omawianymi wydarzeniami.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMokry, Włodzimierz - 130709 pl
dc.contributor.authorSemczyszyn, Jarosławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerMokry, Włodzimierz - 130709 pl
dc.contributor.reviewerPilipowicz, Denys - 131408 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:03:18Z
dc.date.available2020-07-26T18:03:18Z
dc.date.submitted2015-10-29pl
dc.fieldofstudyukrainoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-100948-126487pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207988
dc.languagepolpl
dc.subject.enUkraine, Maidan, The Revolution of Dignity, the Asociation Agreement, demonstrations in Kyivpl
dc.subject.plUkraina, Majdan, Rewolucja Godności, Umowa Stowarzyszeniowa z UE, DEMONSTRACJE w Kijowiepl
dc.titleRewolucja Godności 2013/2014 na Ukrainie - przyczyny wybuchu, przebieg i prognozowane skutki.pl
dc.title.alternativeThe Revolution of Dignity in Ukraine 2013/2014 – causes of outbreak, process and the effects of the Ravolutionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Euromaidan, The Revolution of Dignity, Eurorevolution - all these names define the mass demonstrations in Ukraine, which lasted from November 2013 to February 2014, mainly in Kyiv. This paper aims to explore and familiarize reasons of the Revolution of Dignity in retrospective historical course of the revolution itself, and a brief analysis of its implications. The first chapter is devoted to a detailed enough to approximate Ukraine's relations with Russia, because the author believes it is necessary to understand the reasons for mass protests on Maidans throughout Ukraine. Second chapter tells about the course and peculiarities events on various life aspects of people on Maidan - in particular the aspect of spiritual and intellectual. Also we mention about the heroes of the Heavens Hundreds - fatal victims of Euromaidan. In a brief third chapter we will describe the situation in which Ukraine found itself within a year after the Revolution of Dignity. This work certainly does not exhaust all aspects undertaken subject and can serve an incentive for further, more in-depth study of these developments.
dc.abstract.plpl
Euromajdan, Rewolucja Godności, Eurorewolucja – wszystkie te nazwy określają masowe demonstracje na Ukrainie, które trwały od listopada 2013 do lutego 2014 roku głównie w Kijowie. Niniejsza praca ma na celu zbadanie i przybliżenie przyczyn wybuchu Rewolucji Godności z retrospektywy historycznej, przebiegu samej rewolucji oraz krótką analizę jej skutków. Rozdział pierwszy jest poświęcony dosyć szczegółowemu przybliżeniu stosunków Ukrainy z Rosją, gdyż zdaniem autora jest to potrzebne do zrozumienia przyczyn masowych protestów na Majdanach w całej Ukrainie. W drugim rozdziale pójdzie mowa o przebiegu i osobliwościach wydarzeń, o rozmaitych aspektach życia ludzi na Majdanie – w szczególności o aspekcie duchowym i intelektualnym. Wspomnimy również o bohaterach Niebiańskiej Sotni – śmiertelnych ofiarach Euromajdanu. W krótkim trzecim rozdziale zostanie przybliżona sytuacja, w której znalazła się Ukraina w przeciągu roku po zakończeniu Rewolucji Godności. Praca ta z pewnością nie wyczerpuje wszystkich aspektów podjętego tematu i może służyć zachętą do dalszych, bardziej dogłębnych badań nad omawianymi wydarzeniami.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Mokry, Włodzimierz - 130709
dc.contributor.authorpl
Semczyszyn, Jarosław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Mokry, Włodzimierz - 130709
dc.contributor.reviewerpl
Pilipowicz, Denys - 131408
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:03:18Z
dc.date.available
2020-07-26T18:03:18Z
dc.date.submittedpl
2015-10-29
dc.fieldofstudypl
ukrainoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-100948-126487
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207988
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Ukraine, Maidan, The Revolution of Dignity, the Asociation Agreement, demonstrations in Kyiv
dc.subject.plpl
Ukraina, Majdan, Rewolucja Godności, Umowa Stowarzyszeniowa z UE, DEMONSTRACJE w Kijowie
dc.titlepl
Rewolucja Godności 2013/2014 na Ukrainie - przyczyny wybuchu, przebieg i prognozowane skutki.
dc.title.alternativepl
The Revolution of Dignity in Ukraine 2013/2014 – causes of outbreak, process and the effects of the Ravolution
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
84
Views per month
Views per city
Warsaw
18
Krakow
15
Lodz
12
Wroclaw
6
Poznan
5
Gdansk
4
Dublin
2
Lublin
2
Prague
2
Brighton
1

No access

No Thumbnail Available