Poczucie zadowolenia z życia studentów pielęgniarstwa

master
dc.abstract.enIntroduction. Life satisfaction is dependent on many factors. To attain this state determines human behavior and his motivation for engaging in activities. Satisfaction is closely linked to quality of life, which changes the approach to life.Aim of the study. The aim of this study was to determine the degree of satisfaction with life nursing students and its determinants.Material and methods. The study was performed by diagnostic survey, the questionnaire technique with the use of research tools in the form of: author's questionnaire form, Subjective Happiness Scale by Sonji’a Lyubomirsky, The Meaning in Life Questionnaire by M. F. Stegera, P. Fraziera, S. Oishi i M. Kalera and Steen Happiness Index Questionnaire by M. P. Seligmana, T. A. Steena, N Parka i C Petersona. Statistical studies carried out using the SPSS 17.0.0 computer software. The examination of the 90 full-time and part-time students at the faculty of nursing, Faculty of Health Sciences Collegium Medicum of Jagiellonian University. Results. In the group of students, the level of life satisfaction was high. Happiness was also evaluated at a good level. Research has shown that most students had found and still looking for the meaning of life. Statistical analysis showed the dependence of life satisfaction on the assessment of myself as a student, financial position and remain in the relationship.Conclusions. Felt life satisfaction of most of the students remained at a high level.pl
dc.abstract.plWstęp. Zadowolenie z życia zależne jest od wielu czynników. Chęć osiągnięcia tego stanu warunkuje zachowania człowieka oraz jego motywację do podejmowania aktywności. Zadowolenie wiąże się ściśle z jakością życia, która zmienia podejście do życia. Cel pracy. Celem badań była próba określenia stopnia zadowolenia z życia studentów pielęgniarstwa oraz czynników je warunkujących.Materiał i metody. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankietową z wykorzystaniem narzędzi badawczych w postaci: autorskiego kwestionariusza ankiety, Skali Szczęścia Sonji Lyubomirsky, kwestionariusza Sensu Życia M. F. Stegera, P. Fraziera, S. Oishi i M. Kalera oraz Kwestionariusza Steen Happyness Index (SHI-PL) M. P. Seligmana, T. A. Steena, N Parka i C Petersona. Badania statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SPSS 17.0.0. Objęto badaniem 90 studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo, Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyniki. W badanej grupie studentów, stopień zadowolenia z życia był wysoki. Szczęście oceniono również na dobrym poziomie. Badania pokazały, że większość studentów odnalazło i nadal poszukuje sensu życia. Analiza statystyczna wykazała zależność zadowolenia z życia od oceny siebie jako studenta, sytuacji finansowej oraz pozostawania w związku partnerskim. Wnioski. Odczuwane zadowolenie z życia większości badanych studentów utrzymywało się na wysokim poziomie.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorZalewska-Puchała, Joanna - 133885 pl
dc.contributor.authorSowa, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerZalewska-Puchała, Joanna - 133885 pl
dc.contributor.reviewerPucko, Zygmunt - 133241 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T04:47:35Z
dc.date.available2020-07-25T04:47:35Z
dc.date.submitted2014-10-22pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-91117-110856pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199336
dc.languagepolpl
dc.subject.enhappiness, the meaning of life, quality of life, satisfaction with lifepl
dc.subject.plszczęście, sens życia, jakość życia, zadowolenie z życiapl
dc.titlePoczucie zadowolenia z życia studentów pielęgniarstwapl
dc.title.alternativeThe sense of satisfaction with life nursing studentspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. Life satisfaction is dependent on many factors. To attain this state determines human behavior and his motivation for engaging in activities. Satisfaction is closely linked to quality of life, which changes the approach to life.Aim of the study. The aim of this study was to determine the degree of satisfaction with life nursing students and its determinants.Material and methods. The study was performed by diagnostic survey, the questionnaire technique with the use of research tools in the form of: author's questionnaire form, Subjective Happiness Scale by Sonji’a Lyubomirsky, The Meaning in Life Questionnaire by M. F. Stegera, P. Fraziera, S. Oishi i M. Kalera and Steen Happiness Index Questionnaire by M. P. Seligmana, T. A. Steena, N Parka i C Petersona. Statistical studies carried out using the SPSS 17.0.0 computer software. The examination of the 90 full-time and part-time students at the faculty of nursing, Faculty of Health Sciences Collegium Medicum of Jagiellonian University. Results. In the group of students, the level of life satisfaction was high. Happiness was also evaluated at a good level. Research has shown that most students had found and still looking for the meaning of life. Statistical analysis showed the dependence of life satisfaction on the assessment of myself as a student, financial position and remain in the relationship.Conclusions. Felt life satisfaction of most of the students remained at a high level.
dc.abstract.plpl
Wstęp. Zadowolenie z życia zależne jest od wielu czynników. Chęć osiągnięcia tego stanu warunkuje zachowania człowieka oraz jego motywację do podejmowania aktywności. Zadowolenie wiąże się ściśle z jakością życia, która zmienia podejście do życia. Cel pracy. Celem badań była próba określenia stopnia zadowolenia z życia studentów pielęgniarstwa oraz czynników je warunkujących.Materiał i metody. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankietową z wykorzystaniem narzędzi badawczych w postaci: autorskiego kwestionariusza ankiety, Skali Szczęścia Sonji Lyubomirsky, kwestionariusza Sensu Życia M. F. Stegera, P. Fraziera, S. Oishi i M. Kalera oraz Kwestionariusza Steen Happyness Index (SHI-PL) M. P. Seligmana, T. A. Steena, N Parka i C Petersona. Badania statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SPSS 17.0.0. Objęto badaniem 90 studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo, Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyniki. W badanej grupie studentów, stopień zadowolenia z życia był wysoki. Szczęście oceniono również na dobrym poziomie. Badania pokazały, że większość studentów odnalazło i nadal poszukuje sensu życia. Analiza statystyczna wykazała zależność zadowolenia z życia od oceny siebie jako studenta, sytuacji finansowej oraz pozostawania w związku partnerskim. Wnioski. Odczuwane zadowolenie z życia większości badanych studentów utrzymywało się na wysokim poziomie.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Zalewska-Puchała, Joanna - 133885
dc.contributor.authorpl
Sowa, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Zalewska-Puchała, Joanna - 133885
dc.contributor.reviewerpl
Pucko, Zygmunt - 133241
dc.date.accessioned
2020-07-25T04:47:35Z
dc.date.available
2020-07-25T04:47:35Z
dc.date.submittedpl
2014-10-22
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-91117-110856
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199336
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
happiness, the meaning of life, quality of life, satisfaction with life
dc.subject.plpl
szczęście, sens życia, jakość życia, zadowolenie z życia
dc.titlepl
Poczucie zadowolenia z życia studentów pielęgniarstwa
dc.title.alternativepl
The sense of satisfaction with life nursing students
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
34
Views per month
Views per city
Krakow
6
Warsaw
4
Szczuczyn
3
Glogow Malopolski
2
Smolec
2
Wroclaw
2
Braniewo
1
Dublin
1
Elblag
1
Gorlice
1

No access

No Thumbnail Available