Walidacja badań śladów kryminalistycznych metodą mikrospektrometrii fluorescencji rentgenowskiej

master
dc.abstract.enX-ray fluorescence spectrometry is the most important method among the methods using X-ray radiation. Each element emits its own characteristic X-ray spectrum which is the basis for its identification and determination of its content in the tested material. Due to the non-destructive nature of the method and the possibility of making quick measurements without the need for special sample preparation it can be applied in many fields of science. The use of polycapillary optics in X-ray micro-fluorescence techniques enables the analysis of trace elements in small samples which is particularly important in forensic examination of evidence materials. In order to assess the usefulness of the μXRF method for forensic trace analysis it was validated for both qualitative and quantitative analysis using certified reference materials containing elements with diffrent atomic numbers Z. The obtained validation parameters: selectivity, precision, accuracy and detection limit indicate high efficiency of the method in qualitative analysis of forensic traces and provide a basis for further research on quantitative analysis of these materials.pl
dc.abstract.plSpektrometria fluorescencji rentgenowskiej ma największe znaczenie spośród metod wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie. Każdy pierwiastek emituje własne, charakterystyczne dla siebie widmo rentgenowskie, które jest podstawą do jego identyfikacji i określenia jego zawartości w badanym materiale. Ze względu na nieniszczący charakter metody oraz możliwość przeprowadzenia szybkich pomiarów bez konieczności szczególnego przygotowania próbek, może ona znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach nauki. Zastosowanie optyki polikapilarnej w technikach mikro-fluorescencji rentgenowskiej umożliwia analizę pierwiastków śladowych w małych próbkach, co jest szczególnie istotne podczas badań materiałów dowodowych w naukach sądowych. W celu dokonania oceny przydatności metody μXRF do badań śladów kryminalistycznych wykonano jej walidację zarówno pod kątem analizy jakościowej, jak i ilościowej, wykorzystując certyfikowane materiały odniesienia zawierające pierwiastki o różnych liczbach atomowych Z. Uzyskane parametry walidacyjne: selektywność, precyzja, dokładność oraz granica wykrywalności wskazują na wysoką efektywność metody w analizie jakościowej śladów kryminalistycznych oraz stanowią podstawę do dalszych badań nad analizą ilościową tych materiałów.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorBrożek-Mucha, Zuzanna - 185525 pl
dc.contributor.authorPendziałek, Juliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerBrożek-Mucha, Zuzanna - 185525 pl
dc.contributor.reviewerHerman, Małgorzata - 128310 pl
dc.date.accessioned2021-06-22T21:33:46Z
dc.date.available2021-06-22T21:33:46Z
dc.date.submitted2021-06-22pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-146499-229965pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274635
dc.languagepolpl
dc.subject.enforensic microtraces, precious metals, trace elements, elemental analysis, X-ray microspectrometrypl
dc.subject.plmikroślady kryminalistyczne, metale szlachetne, pierwiastki śladowe, analiza pierwiastkowa, mikrospektrometria rentgenowskapl
dc.titleWalidacja badań śladów kryminalistycznych metodą mikrospektrometrii fluorescencji rentgenowskiejpl
dc.title.alternativeValidation of forensic trace examinations by micro X-ray fluorescence spectrometrypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
X-ray fluorescence spectrometry is the most important method among the methods using X-ray radiation. Each element emits its own characteristic X-ray spectrum which is the basis for its identification and determination of its content in the tested material. Due to the non-destructive nature of the method and the possibility of making quick measurements without the need for special sample preparation it can be applied in many fields of science. The use of polycapillary optics in X-ray micro-fluorescence techniques enables the analysis of trace elements in small samples which is particularly important in forensic examination of evidence materials. In order to assess the usefulness of the μXRF method for forensic trace analysis it was validated for both qualitative and quantitative analysis using certified reference materials containing elements with diffrent atomic numbers Z. The obtained validation parameters: selectivity, precision, accuracy and detection limit indicate high efficiency of the method in qualitative analysis of forensic traces and provide a basis for further research on quantitative analysis of these materials.
dc.abstract.plpl
Spektrometria fluorescencji rentgenowskiej ma największe znaczenie spośród metod wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie. Każdy pierwiastek emituje własne, charakterystyczne dla siebie widmo rentgenowskie, które jest podstawą do jego identyfikacji i określenia jego zawartości w badanym materiale. Ze względu na nieniszczący charakter metody oraz możliwość przeprowadzenia szybkich pomiarów bez konieczności szczególnego przygotowania próbek, może ona znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach nauki. Zastosowanie optyki polikapilarnej w technikach mikro-fluorescencji rentgenowskiej umożliwia analizę pierwiastków śladowych w małych próbkach, co jest szczególnie istotne podczas badań materiałów dowodowych w naukach sądowych. W celu dokonania oceny przydatności metody μXRF do badań śladów kryminalistycznych wykonano jej walidację zarówno pod kątem analizy jakościowej, jak i ilościowej, wykorzystując certyfikowane materiały odniesienia zawierające pierwiastki o różnych liczbach atomowych Z. Uzyskane parametry walidacyjne: selektywność, precyzja, dokładność oraz granica wykrywalności wskazują na wysoką efektywność metody w analizie jakościowej śladów kryminalistycznych oraz stanowią podstawę do dalszych badań nad analizą ilościową tych materiałów.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Brożek-Mucha, Zuzanna - 185525
dc.contributor.authorpl
Pendziałek, Julia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Brożek-Mucha, Zuzanna - 185525
dc.contributor.reviewerpl
Herman, Małgorzata - 128310
dc.date.accessioned
2021-06-22T21:33:46Z
dc.date.available
2021-06-22T21:33:46Z
dc.date.submittedpl
2021-06-22
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-146499-229965
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274635
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
forensic microtraces, precious metals, trace elements, elemental analysis, X-ray microspectrometry
dc.subject.plpl
mikroślady kryminalistyczne, metale szlachetne, pierwiastki śladowe, analiza pierwiastkowa, mikrospektrometria rentgenowska
dc.titlepl
Walidacja badań śladów kryminalistycznych metodą mikrospektrometrii fluorescencji rentgenowskiej
dc.title.alternativepl
Validation of forensic trace examinations by micro X-ray fluorescence spectrometry
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
71
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Katowice
6
Podolin
6
Lublin
4
Wroclaw
4
Gdynia
3
Lodz
3
Bialystok
2
Częstochowa
2
Gdansk
2

No access

No Thumbnail Available