Translating humor in All Hail King Julien and Hotel Transylvania

master
dc.abstract.enThe paper "Translating humor in All Hail King Julien and Hotel Transylvania." Discusses the techniques that translators use to translate Source Text dialogues into the target language. The first part of the work is devoted to presenting the theory that will be needed to discuss the examples contained in the second part. The first chapter is devoted to dubbing, where the very concept of dubbing, its history and the synchronization process, which is very important when translating dialogues in the target text, will be discussed. The second chapter focuses on the concept of humor, where theories, types of jokes, humor based on wordplays and cultural references will be discussed. The second part of the work is devoted to the practical part, in which examples from the animated series entitled All Hail King Julien and the animated film Hotel Transylvania are analyzed. Additionally, there are examples of dialogues or individual dialogue lines of characters that have been placed in tables. Below each of the tables there is an overview of individual examples and an indication of which translation technique was used when translating the dialogues into Polish. The work discusses the theory of dubbing and humor, and the techniques used by translators during translation, sometimes indicating solutions that would be more accurate.pl
dc.abstract.plPraca "Tłumaczenie humoru w Niech Żyje Król Julian i Hotel Transylwania." omawia techniki, z których korzystają tłumacze podczas tłumaczenia dialogów z Source Text na język docelowy. Pierwsza część pracy poświęcona jest na przedstawienie teorii która potrzebna będzię do omówienia przykładów zawartych w części drugiej. Rozdział pierwszy poświęcony jest dubbingowi, gdzie omówione zostanie samo pojęcie dubbingu, jego historia oraz proces synchronizacji, który jest bardzo ważny podczas tłumaczenia dialogów w tekście docelowym. Rozdział drugi skupia się na pojęciu humoru, gdzie omówione zostaną tego teorie, typy żartów, humor oparty na grach słownych oraz na odniesieniach kulturowych.Druga część pracy poświęcona jest części praktycznej, w której analizowane są przykłady z serialu animowanego pod tytułem Niech Żyje Król Julian, oraz filmu animowanego Hotel Transylwania. W tej części znajduje się krótka prezentacja tego, o czym są omawiane produkcje. Oprócz tego znajdują się tam przykłady dialogów bądź pojedynczych linii dialogowych postaci, które zostały umieszone w tabelach. Pod każdą z tabel znajduje się omówienia poszczególnych przykładów oraz wskazanie, która z technik translacji została wykorzystana podczas tłumaczenia dialogów na język polski.Praca omawia teorię dotyczącą dubbingu oraz humoru i wykorzystane podczas przekładu techniki używane przez tłumaczy, momentami wskazując rozwiązania, które byłyby bardziej trafne.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorŚwiątek, Jerzy - 132343 pl
dc.contributor.authorSztuk, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerŚwiątek, Jerzy - 132343 pl
dc.contributor.reviewerRybicki, Janpl
dc.date.accessioned2022-10-10T21:46:28Z
dc.date.available2022-10-10T21:46:28Z
dc.date.submitted2022-10-06pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-161793-245261pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301282
dc.languageengpl
dc.subject.endubbing, history, lip movement, synchronization, translation, pun, wordplay, cultural references, language jokes, techniques, theories, source text, target textpl
dc.subject.pldubbing, historia, kłapy, synchronizacja, tłumaczenie, gry słowne, odniesienia kulturowe, żarty językowe, techniki, teorie, tekst źródłowy, tekst docelowypl
dc.titleTranslating humor in All Hail King Julien and Hotel Transylvaniapl
dc.title.alternativeTłumaczenie humoru w Niech Żyje Król Julian i Hotel Transylwaniapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper "Translating humor in All Hail King Julien and Hotel Transylvania." Discusses the techniques that translators use to translate Source Text dialogues into the target language. The first part of the work is devoted to presenting the theory that will be needed to discuss the examples contained in the second part. The first chapter is devoted to dubbing, where the very concept of dubbing, its history and the synchronization process, which is very important when translating dialogues in the target text, will be discussed. The second chapter focuses on the concept of humor, where theories, types of jokes, humor based on wordplays and cultural references will be discussed. The second part of the work is devoted to the practical part, in which examples from the animated series entitled All Hail King Julien and the animated film Hotel Transylvania are analyzed. Additionally, there are examples of dialogues or individual dialogue lines of characters that have been placed in tables. Below each of the tables there is an overview of individual examples and an indication of which translation technique was used when translating the dialogues into Polish. The work discusses the theory of dubbing and humor, and the techniques used by translators during translation, sometimes indicating solutions that would be more accurate.
dc.abstract.plpl
Praca "Tłumaczenie humoru w Niech Żyje Król Julian i Hotel Transylwania." omawia techniki, z których korzystają tłumacze podczas tłumaczenia dialogów z Source Text na język docelowy. Pierwsza część pracy poświęcona jest na przedstawienie teorii która potrzebna będzię do omówienia przykładów zawartych w części drugiej. Rozdział pierwszy poświęcony jest dubbingowi, gdzie omówione zostanie samo pojęcie dubbingu, jego historia oraz proces synchronizacji, który jest bardzo ważny podczas tłumaczenia dialogów w tekście docelowym. Rozdział drugi skupia się na pojęciu humoru, gdzie omówione zostaną tego teorie, typy żartów, humor oparty na grach słownych oraz na odniesieniach kulturowych.Druga część pracy poświęcona jest części praktycznej, w której analizowane są przykłady z serialu animowanego pod tytułem Niech Żyje Król Julian, oraz filmu animowanego Hotel Transylwania. W tej części znajduje się krótka prezentacja tego, o czym są omawiane produkcje. Oprócz tego znajdują się tam przykłady dialogów bądź pojedynczych linii dialogowych postaci, które zostały umieszone w tabelach. Pod każdą z tabel znajduje się omówienia poszczególnych przykładów oraz wskazanie, która z technik translacji została wykorzystana podczas tłumaczenia dialogów na język polski.Praca omawia teorię dotyczącą dubbingu oraz humoru i wykorzystane podczas przekładu techniki używane przez tłumaczy, momentami wskazując rozwiązania, które byłyby bardziej trafne.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Świątek, Jerzy - 132343
dc.contributor.authorpl
Sztuk, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Świątek, Jerzy - 132343
dc.contributor.reviewerpl
Rybicki, Jan
dc.date.accessioned
2022-10-10T21:46:28Z
dc.date.available
2022-10-10T21:46:28Z
dc.date.submittedpl
2022-10-06
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-161793-245261
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301282
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
dubbing, history, lip movement, synchronization, translation, pun, wordplay, cultural references, language jokes, techniques, theories, source text, target text
dc.subject.plpl
dubbing, historia, kłapy, synchronizacja, tłumaczenie, gry słowne, odniesienia kulturowe, żarty językowe, techniki, teorie, tekst źródłowy, tekst docelowy
dc.titlepl
Translating humor in All Hail King Julien and Hotel Transylvania
dc.title.alternativepl
Tłumaczenie humoru w Niech Żyje Król Julian i Hotel Transylwania
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Ankara
5
Moscow
3
Istanbul
1

No access

No Thumbnail Available
Collections