Funkcje wykonawcze i kreatywność w Zespole Aspergera i autyzmie wysokofunkcjonujacym.

master
dc.abstract.enAutism is a multidimensional disorder that causes difficulties for both diagnosticians and researchers. Due to the lack of clarity, the research area undertaken in this work is an attempt to answer the question whether children diagnosed with Asperger Syndrome or high-functioning autism differ significantly in the level of executive functions from normal children. Another issue discussed in this work is the dilemma regarding differences between children with a disorder and without a disorder in terms of predisposition to creative thinking and the level of creativity. At the very end, consideration was given to the validity of the relationship between the level of executive functions and the level of creativity and the occurrence of creative behaviour.The tests were carried out using the PU1 Cognitive Functions Diagnosis Battery Memory - attention - executive functions (executive function subtests), the TCT-DP Drawing Creative Thinking Test and one of the Eliss Paul Torrance TTCT Creative Thinking Test subtests (toy upgrade). Analysis of the results showed that children with Asperger's Syndrome and high-functioning autism achieve lower results, both in terms of executive functions and predispositions to creative thinking and the level of creativity than children from the control group. There was also a relationship between a high level of executive functions and a high level of creativity in normal children.This research also uses qualitative analysis to more accurately depict the phenomenon. It has been shown that the work of children with ZA and HFA presents poorer forms of expression than the work of children without disorders. Among other things, the composition of the work, the colours used or the characters and their presentation were analyzed.The research also tried to draw attention to the differences between reality-based creativity and imaginative creativity. Data from the analysis showed that children with ZA and HFA present worse results in both subtypes. However, they are better at creativity based on reality. Answers related to imaginary creativity were much more common in children with norms (TTCT).pl
dc.abstract.plAutyzm to zaburzenie wielowymiarowe, sprawiające trudności zarówno diagnostom jak i badaczom. Podejmowany w pracy obszar badawczy stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy dzieci ze zdiagnozowanym Zespołem Aspergera lub autyzmem wysokofunkcjonującym różnią się istotnie poziomem funkcji wykonawczych od dzieci z normy. Kolejnym zagadnieniem w niniejszej pracy jest dylemat dotyczący różnic pomiędzy dziećmi w zakresie predyspozycji do twórczego myślenia i poziomu kreatywności. Podjęto również rozważania nad istotą związku pomiędzy poziomem funkcji wykonawczych a poziomem kreatywności i występowaniem zachowań twórczych.Badania przeprowadzono przy użyciu Baterii Diagnozy Funkcji Poznawczych PU1 Pamięć – uwaga – funkcje wykonawcze (podtesty dotyczące funkcji wykonawczych), Rysunkowego Testu Twórczego Myślenia TCT-DP oraz jednego z podtestów Testu Twórczego Myślenia Elissa Paula Torrance’a TTCT (ulepszenie zabawki). Analiza wyników wykazała, iż dzieci z Zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym uzyskują niższe wyniki, zarówno w zakresie funkcji wykonawczych jak i predyspozycji do myślenia twórczego oraz poziomu kreatywności, niż dzieci z grupy kontrolnej. Zaobserwowano także występowanie związku pomiędzy wysokim poziomem funkcji wykonawczych, a wysokim poziomem kreatywności u dzieci z normy.W pracy posłużono się także analizą jakościową dla dokładniejszego zobrazowania zjawiska. Wykazano, iż prace dzieci z ZA i HFA prezentują uboższe formy wyrazu niż prace dzieci bez zaburzeń. Analizowano między innymi kompozycję pracy, użyte kolory czy występujące postacie i sposób ich przedstawienia.W badaniach starano się także zwrócić uwagę na różnice występujące pomiędzy kreatywnością realną (reality-based creativity), a kreatywnością wyobrażeniową (imaginative creativity). Dane z analizy dowiodły, iż dzieci z ZA i HFA prezentują gorsze wyniki w obydwu podtypach. Zdecydowanie lepiej radzą sobie jednak w obrębie kreatywności opartej na rzeczywistości. Odpowiedzi związane z kreatywnością wyobrażeniową występowały znacznie częściej u dzieci z normy (TTCT).pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBober-Płonka, Bogusława - 173342 pl
dc.contributor.authorRolska, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBober-Płonka, Bogusława - 173342 pl
dc.contributor.reviewerGerc, Krzysztof - 161437 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:59:23Z
dc.date.available2020-07-27T21:59:23Z
dc.date.submitted2019-09-09pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-130110-178164pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233274
dc.languagepolpl
dc.subject.enautism, autism spectrum disorder, executive functions, theory of mind, creativity, the analysis of children's drawings, reality-based creativity, imaginative creativitypl
dc.subject.plautyzm, zaburzenia ze spektrum autyzmu, funkcje wykonawcze, teoria umysłu, kreatywność, analiza rysunku dziecka, kreatywność realna, kreatywność wyobrażeniowapl
dc.titleFunkcje wykonawcze i kreatywność w Zespole Aspergera i autyzmie wysokofunkcjonujacym.pl
dc.title.alternativeExecutive functions and creativity in Asperger Syndrome and High Functioning Autism.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Autism is a multidimensional disorder that causes difficulties for both diagnosticians and researchers. Due to the lack of clarity, the research area undertaken in this work is an attempt to answer the question whether children diagnosed with Asperger Syndrome or high-functioning autism differ significantly in the level of executive functions from normal children. Another issue discussed in this work is the dilemma regarding differences between children with a disorder and without a disorder in terms of predisposition to creative thinking and the level of creativity. At the very end, consideration was given to the validity of the relationship between the level of executive functions and the level of creativity and the occurrence of creative behaviour.The tests were carried out using the PU1 Cognitive Functions Diagnosis Battery Memory - attention - executive functions (executive function subtests), the TCT-DP Drawing Creative Thinking Test and one of the Eliss Paul Torrance TTCT Creative Thinking Test subtests (toy upgrade). Analysis of the results showed that children with Asperger's Syndrome and high-functioning autism achieve lower results, both in terms of executive functions and predispositions to creative thinking and the level of creativity than children from the control group. There was also a relationship between a high level of executive functions and a high level of creativity in normal children.This research also uses qualitative analysis to more accurately depict the phenomenon. It has been shown that the work of children with ZA and HFA presents poorer forms of expression than the work of children without disorders. Among other things, the composition of the work, the colours used or the characters and their presentation were analyzed.The research also tried to draw attention to the differences between reality-based creativity and imaginative creativity. Data from the analysis showed that children with ZA and HFA present worse results in both subtypes. However, they are better at creativity based on reality. Answers related to imaginary creativity were much more common in children with norms (TTCT).
dc.abstract.plpl
Autyzm to zaburzenie wielowymiarowe, sprawiające trudności zarówno diagnostom jak i badaczom. Podejmowany w pracy obszar badawczy stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy dzieci ze zdiagnozowanym Zespołem Aspergera lub autyzmem wysokofunkcjonującym różnią się istotnie poziomem funkcji wykonawczych od dzieci z normy. Kolejnym zagadnieniem w niniejszej pracy jest dylemat dotyczący różnic pomiędzy dziećmi w zakresie predyspozycji do twórczego myślenia i poziomu kreatywności. Podjęto również rozważania nad istotą związku pomiędzy poziomem funkcji wykonawczych a poziomem kreatywności i występowaniem zachowań twórczych.Badania przeprowadzono przy użyciu Baterii Diagnozy Funkcji Poznawczych PU1 Pamięć – uwaga – funkcje wykonawcze (podtesty dotyczące funkcji wykonawczych), Rysunkowego Testu Twórczego Myślenia TCT-DP oraz jednego z podtestów Testu Twórczego Myślenia Elissa Paula Torrance’a TTCT (ulepszenie zabawki). Analiza wyników wykazała, iż dzieci z Zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym uzyskują niższe wyniki, zarówno w zakresie funkcji wykonawczych jak i predyspozycji do myślenia twórczego oraz poziomu kreatywności, niż dzieci z grupy kontrolnej. Zaobserwowano także występowanie związku pomiędzy wysokim poziomem funkcji wykonawczych, a wysokim poziomem kreatywności u dzieci z normy.W pracy posłużono się także analizą jakościową dla dokładniejszego zobrazowania zjawiska. Wykazano, iż prace dzieci z ZA i HFA prezentują uboższe formy wyrazu niż prace dzieci bez zaburzeń. Analizowano między innymi kompozycję pracy, użyte kolory czy występujące postacie i sposób ich przedstawienia.W badaniach starano się także zwrócić uwagę na różnice występujące pomiędzy kreatywnością realną (reality-based creativity), a kreatywnością wyobrażeniową (imaginative creativity). Dane z analizy dowiodły, iż dzieci z ZA i HFA prezentują gorsze wyniki w obydwu podtypach. Zdecydowanie lepiej radzą sobie jednak w obrębie kreatywności opartej na rzeczywistości. Odpowiedzi związane z kreatywnością wyobrażeniową występowały znacznie częściej u dzieci z normy (TTCT).
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bober-Płonka, Bogusława - 173342
dc.contributor.authorpl
Rolska, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bober-Płonka, Bogusława - 173342
dc.contributor.reviewerpl
Gerc, Krzysztof - 161437
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:59:23Z
dc.date.available
2020-07-27T21:59:23Z
dc.date.submittedpl
2019-09-09
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-130110-178164
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233274
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
autism, autism spectrum disorder, executive functions, theory of mind, creativity, the analysis of children's drawings, reality-based creativity, imaginative creativity
dc.subject.plpl
autyzm, zaburzenia ze spektrum autyzmu, funkcje wykonawcze, teoria umysłu, kreatywność, analiza rysunku dziecka, kreatywność realna, kreatywność wyobrażeniowa
dc.titlepl
Funkcje wykonawcze i kreatywność w Zespole Aspergera i autyzmie wysokofunkcjonujacym.
dc.title.alternativepl
Executive functions and creativity in Asperger Syndrome and High Functioning Autism.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
240
Views per month
Views per city
Warsaw
43
Krakow
28
Poznan
14
Wroclaw
14
Lublin
9
Częstochowa
6
Jedlnia-Letnisko
6
Gdansk
5
Rzeszów
5
Tarnów
4

No access

No Thumbnail Available