Zlepieńce kredowe w okolicach Krakowa

master
dc.abstract.enThis paper discusses each individual outcrop of Upper Cretaceous rocks in vicinity of Kraków, containing conglomerates and accumulations of quartz pebbles. These rocks have been examined and described in terms of composition and their structure. The conglomerates of Mydlniki and Trojanowice are Turonian, in Korzkiew, Sudoł and Witkowice, they are Cenomanian. In Tyniec and Zabierzów, there are limestones with quartz pebbles. Conglomerates, both from Cenomanian and Turonian, consist primarily of quartz pebbles in the calcareus matrix, but differ mainly in the content and types of bioklasts. In the outcrop of Trojanowice, a large amount of pithonellas is noticeable.pl
dc.abstract.plW pracy zostały omówione poszczególne odsłonięcia skał górnokredowych w okolicach Krakowa, zawierające zlepieńce i nagromadzenia otoczaków kwarcu. Skały te zostały przebadane i opisane pod względem składu i ich budowy. Zlepieńce z Mydlnik i Trojanowic pochodzą z turonu, natomiast w Korzkwi, Sudole i Witkowicach są wieku cenomańskiego. W Tyńcu i Zabierzowie znajdują się wapienie turońskie z otoczakami kwarcu. Zlepience, zarówno z cenomanu jak i turonu, składają się przede wszystkim z otoczaków kwarcu w wapiennym matriks, natomiast różnią się zawartością i rodzajami bioklastów. W odsłonięciu w Trojanowicach widoczna jest duża ilość pitonelli.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorKędzierski, Mariusz - 100582 pl
dc.contributor.authorNowak, Krzysztofpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerKędzierski, Mariusz - 100582 pl
dc.contributor.reviewerSalata, Dorota - 102812 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T13:41:47Z
dc.date.available2020-07-27T13:41:47Z
dc.date.submitted2018-09-06pl
dc.fieldofstudygeologiapl
dc.identifier.apddiploma-121007-176558pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225646
dc.languagepolpl
dc.subject.enCretaceous, Cenomanian, Turonian, Kraków, conglomerates, quarz pebbles, pithonellapl
dc.subject.plkreda, cenoman, turon, Kraków, zlepieńce, otoczaki kwarcu, pitonellapl
dc.titleZlepieńce kredowe w okolicach Krakowapl
dc.title.alternativeCretaceous conglomerates in vicinity of Krakówpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper discusses each individual outcrop of Upper Cretaceous rocks in vicinity of Kraków, containing conglomerates and accumulations of quartz pebbles. These rocks have been examined and described in terms of composition and their structure. The conglomerates of Mydlniki and Trojanowice are Turonian, in Korzkiew, Sudoł and Witkowice, they are Cenomanian. In Tyniec and Zabierzów, there are limestones with quartz pebbles. Conglomerates, both from Cenomanian and Turonian, consist primarily of quartz pebbles in the calcareus matrix, but differ mainly in the content and types of bioklasts. In the outcrop of Trojanowice, a large amount of pithonellas is noticeable.
dc.abstract.plpl
W pracy zostały omówione poszczególne odsłonięcia skał górnokredowych w okolicach Krakowa, zawierające zlepieńce i nagromadzenia otoczaków kwarcu. Skały te zostały przebadane i opisane pod względem składu i ich budowy. Zlepieńce z Mydlnik i Trojanowic pochodzą z turonu, natomiast w Korzkwi, Sudole i Witkowicach są wieku cenomańskiego. W Tyńcu i Zabierzowie znajdują się wapienie turońskie z otoczakami kwarcu. Zlepience, zarówno z cenomanu jak i turonu, składają się przede wszystkim z otoczaków kwarcu w wapiennym matriks, natomiast różnią się zawartością i rodzajami bioklastów. W odsłonięciu w Trojanowicach widoczna jest duża ilość pitonelli.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Kędzierski, Mariusz - 100582
dc.contributor.authorpl
Nowak, Krzysztof
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Kędzierski, Mariusz - 100582
dc.contributor.reviewerpl
Salata, Dorota - 102812
dc.date.accessioned
2020-07-27T13:41:47Z
dc.date.available
2020-07-27T13:41:47Z
dc.date.submittedpl
2018-09-06
dc.fieldofstudypl
geologia
dc.identifier.apdpl
diploma-121007-176558
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225646
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Cretaceous, Cenomanian, Turonian, Kraków, conglomerates, quarz pebbles, pithonella
dc.subject.plpl
kreda, cenoman, turon, Kraków, zlepieńce, otoczaki kwarcu, pitonella
dc.titlepl
Zlepieńce kredowe w okolicach Krakowa
dc.title.alternativepl
Cretaceous conglomerates in vicinity of Kraków
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Krakow
7
Wroclaw
3
Dublin
1
Myslenice
1
Vienna
1
Wolbrom
1
Wołomin
1

No access

No Thumbnail Available