Rozszerzona rzeczywistość w edukacji. Projekt aplikacji mobilnej ułatwiającej budowanie kompetencji informacyjnych

licenciate
dc.abstract.enThe subject of the work is the use of augmented reality technology in the area of education, especially in the context of information literacy education. The aim of the analysis is to find the answer to the question to what extent augmented reality can facilitate the building of information literacy. A systematic analysis of scientific literature was carried out based on search using tools such as Google Scholar and Google Books, as well as research in ResearchGate, Academia.edu and CEJSH databases. Based on the analysis of the literature, attempts were made to find connections between the research issues already addressed and the subject of augmented reality and the education of information literacy. The conducted analysis showed that there are connections between Information Science and augmented reality technology, and that the use of this technology may be helpful in building information competences.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy jest wykorzystanie technologii rozszerzonej rzeczywistości w obszarze edukacji, szczególnie w kontekście kształcenia kompetencji informacyjnych. Celem analizy jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie rozszerzona rzeczywistość może ułatwić budowanie kompetencji informacyjnych. Przeprowadzona została systematyczna analiza piśmiennictwa naukowego w oparciu o wyszukiwanie za pomocą narzędzi, takich jak Google Scholar i Google Books, a także wyszukiwanie w bazach ResearchGate, Academia.edu oraz CEJSH. Na podstawie analizy piśmiennictwa starano się znaleźć związki pomiędzy już poruszaną problematyką badawczą a tematem rozszerzonej rzeczywistości i kształcenia kompetencji informacyjnych. Przeprowadzona analiza wykazała, że istnieją związki pomiędzy nauką o informacji, a technologią rozszerzonej rzeczywistości oraz, że użycie tej technologii może być pomocne w budowaniu kompetencji informacyjnych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorWójcik, Magdalena - 147466 pl
dc.contributor.authorPasek-Kondrat, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWójcik, Magdalena - 147466 pl
dc.contributor.reviewerPróchnicka, Maria - 131555 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:51:23Z
dc.date.available2020-07-27T22:51:23Z
dc.date.submitted2019-06-26pl
dc.fieldofstudyzarządzanie informacjąpl
dc.identifier.apddiploma-131249-225870pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234063
dc.languagepolpl
dc.subject.enaugmented reality, education, information literacypl
dc.subject.plrozszerzona rzeczywistość, kompetencje informacyjne, edukacjapl
dc.titleRozszerzona rzeczywistość w edukacji. Projekt aplikacji mobilnej ułatwiającej budowanie kompetencji informacyjnychpl
dc.title.alternativeAugmented reality in education. A mobile application project that facilitates building information literacypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the work is the use of augmented reality technology in the area of education, especially in the context of information literacy education. The aim of the analysis is to find the answer to the question to what extent augmented reality can facilitate the building of information literacy. A systematic analysis of scientific literature was carried out based on search using tools such as Google Scholar and Google Books, as well as research in ResearchGate, Academia.edu and CEJSH databases. Based on the analysis of the literature, attempts were made to find connections between the research issues already addressed and the subject of augmented reality and the education of information literacy. The conducted analysis showed that there are connections between Information Science and augmented reality technology, and that the use of this technology may be helpful in building information competences.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy jest wykorzystanie technologii rozszerzonej rzeczywistości w obszarze edukacji, szczególnie w kontekście kształcenia kompetencji informacyjnych. Celem analizy jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie rozszerzona rzeczywistość może ułatwić budowanie kompetencji informacyjnych. Przeprowadzona została systematyczna analiza piśmiennictwa naukowego w oparciu o wyszukiwanie za pomocą narzędzi, takich jak Google Scholar i Google Books, a także wyszukiwanie w bazach ResearchGate, Academia.edu oraz CEJSH. Na podstawie analizy piśmiennictwa starano się znaleźć związki pomiędzy już poruszaną problematyką badawczą a tematem rozszerzonej rzeczywistości i kształcenia kompetencji informacyjnych. Przeprowadzona analiza wykazała, że istnieją związki pomiędzy nauką o informacji, a technologią rozszerzonej rzeczywistości oraz, że użycie tej technologii może być pomocne w budowaniu kompetencji informacyjnych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Wójcik, Magdalena - 147466
dc.contributor.authorpl
Pasek-Kondrat, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wójcik, Magdalena - 147466
dc.contributor.reviewerpl
Próchnicka, Maria - 131555
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:51:23Z
dc.date.available
2020-07-27T22:51:23Z
dc.date.submittedpl
2019-06-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie informacją
dc.identifier.apdpl
diploma-131249-225870
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234063
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
augmented reality, education, information literacy
dc.subject.plpl
rozszerzona rzeczywistość, kompetencje informacyjne, edukacja
dc.titlepl
Rozszerzona rzeczywistość w edukacji. Projekt aplikacji mobilnej ułatwiającej budowanie kompetencji informacyjnych
dc.title.alternativepl
Augmented reality in education. A mobile application project that facilitates building information literacy
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Rzeszów
3
Krakow
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Dublin
1
Lodz
1
Zabrze
1
Zarzecze
1

No access

No Thumbnail Available