Wybrane metody rehabilitacji w porażeniu nerwu twarzowego - opis przypadku.

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: The facial nerve paralysis can be caused by various etiological factors. Its symptoms are very diverse and they allow to establish the type and the level of damage as well as to choose an individual therapy.Aim of the study: The assessment of the effectiveness of chosen rehabilitation methods used for a patient suffering from the facial nerve paralysis after undergoing a parotidectomy (a left sided, radical parotidectomy with a supervisory neuronavigation).Material and methods: 22-year-old patient with the left sided facial nerve paralysis that developed as a result of the left sided parotidectomy. The House-Brackmann scale along with Pietruski scale were used in the assessment that exposed a complete lack of facial muscles activity before applying a physiotherapy treatment. For two months, once a week the patient has been undergoing a congeneric physiotherapy treatment that was based on chosen methods: proprioceptive neuromuscular facilitation, neuromobilization, Kinesiology Taping, lymph drainage therapy and an autotherapy. Every day at home, at least four times a day the patient has been doing the exercises in accordance to the set schedule. Results: After 8 weeks, using the House-Brackmann scale along with Pietruski scale a partial return of facial muscles activity was discovered. Conclusions: An early, individually attuned physiotherapy treatment is extremely important in the process of treating the facial nerve paralysis and it allows a fast return of facial muscles and facial nerve activity.pl
dc.abstract.plWstęp: Porażenie nerwu twarzowego może być spowodowane różnymi czynnikami etiologicznymi. Pojawiające się objawy są niezwykle różnorodne i pozwalają na określenie rodzaju oraz stopnia uszkodzenia i dobranie indywidualnej terapii.Cel pracy: Ocena skuteczności wybranych metod rehabilitacyjnych stosowanych u pacjentki z porażeniem nerwu twarzowego po operacji nowotworu ślinianki przyusznej (parotidektomii radykalnej lewostronnej pod kontrolą neuronawigacji).Materiał i metody: 22 – letnia pacjentka z lewostronnym porażeniem i rekonstrukcją nerwu twarzowego, powstałym w wyniku operacji wycięcia guza lewej ślinianki przyusznej. Do oceny wykorzystano skalę House’a i Brackmanna oraz Pietruskiego, w których stwierdzono całkowity brak aktywności mięśni mimicznych twarzy przed rehabilitacją. Przez dwa miesiące raz w tygodniu pacjentka poddawana była kompleksowej rehabilitacji, która opierała się na wybranych metodach: proprioceptywnym torowaniu nerwowo – mięśniowym, neuromobilizacji, Kinesiology Tapingu, drenażu limfatycznym oraz autoterapii. Codziennie w domu, co najmniej cztery razy dziennie, pacjentka wykonywała ćwiczenia według ustalonego algorytmu.Wyniki: Po dziewięciu tygodniach rehabilitacji, korzystając ze skali House’a i Brackmanna oraz Pietruskiego, stwierdzono częściowy powrót aktywności mięśni mimicznych twarzy.Wnioski: Wczesna rehabilitacja dobrana indywidualnie do pacjenta jest bardzo ważna w procesie leczenia porażenia nerwu twarzowego, pozwala na szybki powrót aktywności mięśni mimicznych twarzy oraz nerwu twarzowego.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKulesa-Mrowiecka, Małgorzata - 159995 pl
dc.contributor.authorŻmijewska, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKulesa-Mrowiecka, Małgorzata - 159995 pl
dc.contributor.reviewerZyznawska, Joanna - 133942 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T19:58:11Z
dc.date.available2020-07-26T19:58:11Z
dc.date.submitted2016-07-01pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-103238-176852pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209774
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: facial nerve paralysis, physiotherapy parotid gland tumour, physiotherapy, Bell’s palsypl
dc.subject.plKluczowe słowa: porażenie nerwu twarzowego, nowotwór ślinianki przyusznej, fizjoterapia, objaw Bellapl
dc.titleWybrane metody rehabilitacji w porażeniu nerwu twarzowego - opis przypadku.pl
dc.title.alternativeEfficiency of selected rehabilitation methods in facial nerve paralysis - case report.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: The facial nerve paralysis can be caused by various etiological factors. Its symptoms are very diverse and they allow to establish the type and the level of damage as well as to choose an individual therapy.Aim of the study: The assessment of the effectiveness of chosen rehabilitation methods used for a patient suffering from the facial nerve paralysis after undergoing a parotidectomy (a left sided, radical parotidectomy with a supervisory neuronavigation).Material and methods: 22-year-old patient with the left sided facial nerve paralysis that developed as a result of the left sided parotidectomy. The House-Brackmann scale along with Pietruski scale were used in the assessment that exposed a complete lack of facial muscles activity before applying a physiotherapy treatment. For two months, once a week the patient has been undergoing a congeneric physiotherapy treatment that was based on chosen methods: proprioceptive neuromuscular facilitation, neuromobilization, Kinesiology Taping, lymph drainage therapy and an autotherapy. Every day at home, at least four times a day the patient has been doing the exercises in accordance to the set schedule. Results: After 8 weeks, using the House-Brackmann scale along with Pietruski scale a partial return of facial muscles activity was discovered. Conclusions: An early, individually attuned physiotherapy treatment is extremely important in the process of treating the facial nerve paralysis and it allows a fast return of facial muscles and facial nerve activity.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Porażenie nerwu twarzowego może być spowodowane różnymi czynnikami etiologicznymi. Pojawiające się objawy są niezwykle różnorodne i pozwalają na określenie rodzaju oraz stopnia uszkodzenia i dobranie indywidualnej terapii.Cel pracy: Ocena skuteczności wybranych metod rehabilitacyjnych stosowanych u pacjentki z porażeniem nerwu twarzowego po operacji nowotworu ślinianki przyusznej (parotidektomii radykalnej lewostronnej pod kontrolą neuronawigacji).Materiał i metody: 22 – letnia pacjentka z lewostronnym porażeniem i rekonstrukcją nerwu twarzowego, powstałym w wyniku operacji wycięcia guza lewej ślinianki przyusznej. Do oceny wykorzystano skalę House’a i Brackmanna oraz Pietruskiego, w których stwierdzono całkowity brak aktywności mięśni mimicznych twarzy przed rehabilitacją. Przez dwa miesiące raz w tygodniu pacjentka poddawana była kompleksowej rehabilitacji, która opierała się na wybranych metodach: proprioceptywnym torowaniu nerwowo – mięśniowym, neuromobilizacji, Kinesiology Tapingu, drenażu limfatycznym oraz autoterapii. Codziennie w domu, co najmniej cztery razy dziennie, pacjentka wykonywała ćwiczenia według ustalonego algorytmu.Wyniki: Po dziewięciu tygodniach rehabilitacji, korzystając ze skali House’a i Brackmanna oraz Pietruskiego, stwierdzono częściowy powrót aktywności mięśni mimicznych twarzy.Wnioski: Wczesna rehabilitacja dobrana indywidualnie do pacjenta jest bardzo ważna w procesie leczenia porażenia nerwu twarzowego, pozwala na szybki powrót aktywności mięśni mimicznych twarzy oraz nerwu twarzowego.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kulesa-Mrowiecka, Małgorzata - 159995
dc.contributor.authorpl
Żmijewska, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kulesa-Mrowiecka, Małgorzata - 159995
dc.contributor.reviewerpl
Zyznawska, Joanna - 133942
dc.date.accessioned
2020-07-26T19:58:11Z
dc.date.available
2020-07-26T19:58:11Z
dc.date.submittedpl
2016-07-01
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-103238-176852
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209774
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: facial nerve paralysis, physiotherapy parotid gland tumour, physiotherapy, Bell’s palsy
dc.subject.plpl
Kluczowe słowa: porażenie nerwu twarzowego, nowotwór ślinianki przyusznej, fizjoterapia, objaw Bella
dc.titlepl
Wybrane metody rehabilitacji w porażeniu nerwu twarzowego - opis przypadku.
dc.title.alternativepl
Efficiency of selected rehabilitation methods in facial nerve paralysis - case report.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
540
Views per month
Views per city
Warsaw
56
Krakow
38
Katowice
19
Poznan
17
Wroclaw
15
Gdansk
12
Rzeszów
12
Szczecin
12
Bialystok
9
Stalowa Wola
8

No access

No Thumbnail Available