Miejsce edukacji zdrowotnej w kształtowaniu postaw prozdrowotnych dzieci w wieku przedszkolnym.

master
dc.abstract.enThe subject of my thesis is to determine the position of health education in creating pro-health attitudes in preschool children. My research included the implementation of health education in three selected kindergartens and I checked which pro-health attitudes the attending children exhibited. I used the following methods to do that: observation, diagnostic survey and analysis of documents. My thesis is divided into three chapters. In the first one general issues of health education, characteristics of health education in preschool care and the definition of an attitude are introduced in theory. The second chapter contains the methodology of my research. It consists of: posed research problems, emerged variables and indicators, description of methods, techniques and research tools, as well as characteristics of the environment and the tested group. The last chapter is a summary of research results and conclusions and recommendations in shaping pro-health attitudes in children of preschool age through health education.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem mojej pracy naukowej jest określenie miejsca edukacji zdrowotnej w kształtowaniu postaw prozdrowotnych dzieci w wieku przedszkolnym. Swoimi badaniami objęłam realizację edukacji zdrowotnej w trzech wybranych przedszkolach oraz sprawdziłam jakie postawy prozdrowotne przejawiają dzieci do nich uczęszczające. Do tego celu wykorzystałam następujące metody: obserwację, sondaż diagnostyczny oraz analizę dokumentów. Praca została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale w teoretyczny sposób zostały przedstawione ogólne zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej, charakterystyka edukacji zdrowotnej w przedszkolu oraz pojęcie postawy. Drugi rozdział to metodologia badań własnych. Zawiera organizację i plan przebiegu prowadzonych badań. Znajdują się w nim: postawione problemy badawcze, wyłonione zmienne i wskaźniki, opis metod, technik i narzędzi badawczych oraz charakterystyka środowiska i gruby badanej. Ostatni rozdział stanowi opracowanie wyników przeprowadzonych badań oraz wnioski i rekomendacje w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych u dzieci w wieku przedszkolnym za pomocą edukacji zdrowotnej.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSajdak-Burska, Anna - 131781 pl
dc.contributor.authorKaleta, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSajdak-Burska, Anna - 131781 pl
dc.contributor.reviewerKościelniak, Marek - 129216 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:18:13Z
dc.date.available2020-07-26T11:18:13Z
dc.date.submitted2015-06-22pl
dc.fieldofstudypedagogika wczesnoszkolnapl
dc.identifier.apddiploma-94288-183539pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201909
dc.languagepolpl
dc.subject.enhealth, concepts of health, health education models, health education in kindergarten, pro-health attitudes of children, prevention, health promoting kindergarten, role of kindergarten in shaping attitudes, kindergarten teacher as health educator.pl
dc.subject.plzdrowie, koncepcje zdrowia, modele edukacji zdrowotnej, edukacja zdrowotna w przedszkolu, postawy prozdrowotne dzieci, profilaktyka, przedszkole promujące zdrowie, rola przedszkola w kształtowaniu postaw, nauczyciel jako edukator zdrowia.pl
dc.titleMiejsce edukacji zdrowotnej w kształtowaniu postaw prozdrowotnych dzieci w wieku przedszkolnym.pl
dc.title.alternativePlace of health education in shaping pro-health attitudes in preschool children.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of my thesis is to determine the position of health education in creating pro-health attitudes in preschool children. My research included the implementation of health education in three selected kindergartens and I checked which pro-health attitudes the attending children exhibited. I used the following methods to do that: observation, diagnostic survey and analysis of documents. My thesis is divided into three chapters. In the first one general issues of health education, characteristics of health education in preschool care and the definition of an attitude are introduced in theory. The second chapter contains the methodology of my research. It consists of: posed research problems, emerged variables and indicators, description of methods, techniques and research tools, as well as characteristics of the environment and the tested group. The last chapter is a summary of research results and conclusions and recommendations in shaping pro-health attitudes in children of preschool age through health education.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem mojej pracy naukowej jest określenie miejsca edukacji zdrowotnej w kształtowaniu postaw prozdrowotnych dzieci w wieku przedszkolnym. Swoimi badaniami objęłam realizację edukacji zdrowotnej w trzech wybranych przedszkolach oraz sprawdziłam jakie postawy prozdrowotne przejawiają dzieci do nich uczęszczające. Do tego celu wykorzystałam następujące metody: obserwację, sondaż diagnostyczny oraz analizę dokumentów. Praca została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale w teoretyczny sposób zostały przedstawione ogólne zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej, charakterystyka edukacji zdrowotnej w przedszkolu oraz pojęcie postawy. Drugi rozdział to metodologia badań własnych. Zawiera organizację i plan przebiegu prowadzonych badań. Znajdują się w nim: postawione problemy badawcze, wyłonione zmienne i wskaźniki, opis metod, technik i narzędzi badawczych oraz charakterystyka środowiska i gruby badanej. Ostatni rozdział stanowi opracowanie wyników przeprowadzonych badań oraz wnioski i rekomendacje w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych u dzieci w wieku przedszkolnym za pomocą edukacji zdrowotnej.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sajdak-Burska, Anna - 131781
dc.contributor.authorpl
Kaleta, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Sajdak-Burska, Anna - 131781
dc.contributor.reviewerpl
Kościelniak, Marek - 129216
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:18:13Z
dc.date.available
2020-07-26T11:18:13Z
dc.date.submittedpl
2015-06-22
dc.fieldofstudypl
pedagogika wczesnoszkolna
dc.identifier.apdpl
diploma-94288-183539
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201909
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
health, concepts of health, health education models, health education in kindergarten, pro-health attitudes of children, prevention, health promoting kindergarten, role of kindergarten in shaping attitudes, kindergarten teacher as health educator.
dc.subject.plpl
zdrowie, koncepcje zdrowia, modele edukacji zdrowotnej, edukacja zdrowotna w przedszkolu, postawy prozdrowotne dzieci, profilaktyka, przedszkole promujące zdrowie, rola przedszkola w kształtowaniu postaw, nauczyciel jako edukator zdrowia.
dc.titlepl
Miejsce edukacji zdrowotnej w kształtowaniu postaw prozdrowotnych dzieci w wieku przedszkolnym.
dc.title.alternativepl
Place of health education in shaping pro-health attitudes in preschool children.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
116
Views per month
Views per city
Warsaw
18
Wroclaw
10
Krakow
8
Daleszyce
4
Działdowo
4
Nowy Sącz
3
Ropczyce
3
Zamość
3
Żory
3
Bydgoszcz
2

No access

No Thumbnail Available