Informacja zwrotna w pracy nauczyciela z uczniami w szkołach ponadgimnazjalnych

master
dc.abstract.enThe essay „Feedback in the teacher’s work with students in upper secondary schools” concernes communication between teaching staff and students. The aim of the essay is investigating feedback process for students in upper secondary schools. To investigate this process, I analyze subject literature related to feedback, evaluation process at schools and motivation process. In addition, I conducted my research using the diagnostic survey method. Thanks to that I was able to investigate a research group consisting of students and teachers. The area of my research were two high schools in Krakow. As a result of the research I have received an answer to the research question. I got to know, how the feedback process by teachers in upper secondary schools look like. The results of my research are presented in this essay.pl
dc.abstract.plPraca „Informacja zwrotna w pracy nauczyciela z uczniami w szkołach ponadgimnazjalnych” dotyczy komunikacji pomiędzy gronem pedagogicznym a uczniami. Jej celem jest zbadanie procesu udzielania informacji zwrotnej uczniom w szkole. Aby móc zbadać ten proces, przeanalizowałam literaturę przedmiotu dotyczącą informacji zwrotnej, oceniania w szkole oraz literaturę związaną z procesem motywacji. Ponadto przeprowadziłam również badania metodą sondażu, dzięki którym miałam możliwość zbadania grupy badawczej składającej się z uczniów oraz nauczycieli. Terenem moich badań były dwa licea ogólnokształcące w Krakowie. W wyniku przeprowadzonych badań otrzymałam odpowiedź na postawione pytanie badawcze. Dowiedziałam się, jak wygląda proces udzielana informacji zwrotnej przez nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych. Uzyskane wyniki są zaprezentowane w niniejszej pracy.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSajdak-Burska, Anna - 131781 pl
dc.contributor.authorMazur, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSajdak-Burska, Anna - 131781 pl
dc.contributor.reviewerTurczyk, Małgorzatapl
dc.contributor.reviewerTurczyk, Małgorztapl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:14:49Z
dc.date.available2020-07-27T06:14:49Z
dc.date.submitted2017-06-28pl
dc.fieldofstudypedagogika szkolna z terapią pedagogicznąpl
dc.identifier.apddiploma-113820-160562pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219243
dc.languagepolpl
dc.subject.enFeedback, the teacher's work, students, upper secondary schools, a teacher, evaluation process at schools, motivation process.pl
dc.subject.plInformacja zwrotna, praca nauczyciela, uczniowie, szkoły ponadgimnazjalne, nauczyciel, ocenianie w szkole, proces motywacji.pl
dc.titleInformacja zwrotna w pracy nauczyciela z uczniami w szkołach ponadgimnazjalnychpl
dc.title.alternativeFeedback in the teacher’s work with students in upper secondary schoolspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The essay „Feedback in the teacher’s work with students in upper secondary schools” concernes communication between teaching staff and students. The aim of the essay is investigating feedback process for students in upper secondary schools. To investigate this process, I analyze subject literature related to feedback, evaluation process at schools and motivation process. In addition, I conducted my research using the diagnostic survey method. Thanks to that I was able to investigate a research group consisting of students and teachers. The area of my research were two high schools in Krakow. As a result of the research I have received an answer to the research question. I got to know, how the feedback process by teachers in upper secondary schools look like. The results of my research are presented in this essay.
dc.abstract.plpl
Praca „Informacja zwrotna w pracy nauczyciela z uczniami w szkołach ponadgimnazjalnych” dotyczy komunikacji pomiędzy gronem pedagogicznym a uczniami. Jej celem jest zbadanie procesu udzielania informacji zwrotnej uczniom w szkole. Aby móc zbadać ten proces, przeanalizowałam literaturę przedmiotu dotyczącą informacji zwrotnej, oceniania w szkole oraz literaturę związaną z procesem motywacji. Ponadto przeprowadziłam również badania metodą sondażu, dzięki którym miałam możliwość zbadania grupy badawczej składającej się z uczniów oraz nauczycieli. Terenem moich badań były dwa licea ogólnokształcące w Krakowie. W wyniku przeprowadzonych badań otrzymałam odpowiedź na postawione pytanie badawcze. Dowiedziałam się, jak wygląda proces udzielana informacji zwrotnej przez nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych. Uzyskane wyniki są zaprezentowane w niniejszej pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sajdak-Burska, Anna - 131781
dc.contributor.authorpl
Mazur, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Sajdak-Burska, Anna - 131781
dc.contributor.reviewerpl
Turczyk, Małgorzata
dc.contributor.reviewerpl
Turczyk, Małgorzta
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:14:49Z
dc.date.available
2020-07-27T06:14:49Z
dc.date.submittedpl
2017-06-28
dc.fieldofstudypl
pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
dc.identifier.apdpl
diploma-113820-160562
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219243
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Feedback, the teacher's work, students, upper secondary schools, a teacher, evaluation process at schools, motivation process.
dc.subject.plpl
Informacja zwrotna, praca nauczyciela, uczniowie, szkoły ponadgimnazjalne, nauczyciel, ocenianie w szkole, proces motywacji.
dc.titlepl
Informacja zwrotna w pracy nauczyciela z uczniami w szkołach ponadgimnazjalnych
dc.title.alternativepl
Feedback in the teacher’s work with students in upper secondary schools
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Warsaw
2
Debe Wielkie
1
Dublin
1
Gdansk
1
Krakow
1
Krzeszowice
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available