Znaczenie motywacji w systemie zarządzania personelem na przykładzie branży fryzjerskiej

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this work is to analyze the importance of motivation in the personnel management system on the example of the hairdressing industry.The work consists of three chapters. The first chapter presents the personnel management system. The second chapter deals with motivating employees as a function and challenge in management. The third chapter concerns the analysis and evaluation of the applied incentive strategies in the hairdressing industry in Poland.The work was based on an analysis and literature research. The work also includes articles on management, personnel management and employee motivation. The research was carried out using a questionnaire, open participant observation and personal interviews with both employees and decision-makers in the field of employee management in the company.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy znaczenia motywacji w systemie zarządzania personelem na przykładzie branży fryzjerskiej.Całość pracy składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy przedstawia system zarządzania personelem. Rozdział drugi dotyczy motywowania pracowników, jako funkcji i wyzwania w zarządzaniu. Rozdział trzeci dotyczy analizy i oceny stosowanych strategii motywacyjnych w branży fryzjerskiej w Polsce.Praca powstała w oparciu o analizę i badania literaturowe. W pracy oparto się także na artykułach z dziedziny zarządzania, zarządzania personelem oraz motywacji pracowników. Przeprowadzono badania za pomocą kwestionariusza ankietowego, skorzystano również z metody obserwacji jawnej uczestniczącej oraz przeprowadzono wywiady osobiste zarówno z pracownikami jak i kadrą kierowniczą odpowiedzialną za zarządzanie pracownikami w firmie.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDudzińska-Korczak, Natalia - 127812 pl
dc.contributor.authorKonik, Krzysztofpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerDudzińska-Korczak, Natalia - 127812 pl
dc.contributor.reviewerLipińska, Aneta - 199918 pl
dc.date.accessioned2022-07-18T21:41:27Z
dc.date.available2022-07-18T21:41:27Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudyzarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-156356-260475pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297470
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: motivation - management function - personnel management - hairdressing industrypl
dc.subject.plSłowa kluczowe: motywacja – funkcja zarządzania - zarządzanie personelem - branża fryzjerskapl
dc.titleZnaczenie motywacji w systemie zarządzania personelem na przykładzie branży fryzjerskiejpl
dc.title.alternativeThe importance of motivation in the personnel management system on the example of the hairdressing industrypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this work is to analyze the importance of motivation in the personnel management system on the example of the hairdressing industry.The work consists of three chapters. The first chapter presents the personnel management system. The second chapter deals with motivating employees as a function and challenge in management. The third chapter concerns the analysis and evaluation of the applied incentive strategies in the hairdressing industry in Poland.The work was based on an analysis and literature research. The work also includes articles on management, personnel management and employee motivation. The research was carried out using a questionnaire, open participant observation and personal interviews with both employees and decision-makers in the field of employee management in the company.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy znaczenia motywacji w systemie zarządzania personelem na przykładzie branży fryzjerskiej.Całość pracy składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy przedstawia system zarządzania personelem. Rozdział drugi dotyczy motywowania pracowników, jako funkcji i wyzwania w zarządzaniu. Rozdział trzeci dotyczy analizy i oceny stosowanych strategii motywacyjnych w branży fryzjerskiej w Polsce.Praca powstała w oparciu o analizę i badania literaturowe. W pracy oparto się także na artykułach z dziedziny zarządzania, zarządzania personelem oraz motywacji pracowników. Przeprowadzono badania za pomocą kwestionariusza ankietowego, skorzystano również z metody obserwacji jawnej uczestniczącej oraz przeprowadzono wywiady osobiste zarówno z pracownikami jak i kadrą kierowniczą odpowiedzialną za zarządzanie pracownikami w firmie.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dudzińska-Korczak, Natalia - 127812
dc.contributor.authorpl
Konik, Krzysztof
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Dudzińska-Korczak, Natalia - 127812
dc.contributor.reviewerpl
Lipińska, Aneta - 199918
dc.date.accessioned
2022-07-18T21:41:27Z
dc.date.available
2022-07-18T21:41:27Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-156356-260475
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297470
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: motivation - management function - personnel management - hairdressing industry
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: motywacja – funkcja zarządzania - zarządzanie personelem - branża fryzjerska
dc.titlepl
Znaczenie motywacji w systemie zarządzania personelem na przykładzie branży fryzjerskiej
dc.title.alternativepl
The importance of motivation in the personnel management system on the example of the hairdressing industry
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Frankfurt am Main
1
Krakow
1
Osiek Jasielski
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available