Architektura i design wobec natury. Projekty włoskich "artystów radykalnych" przełomu lat 60. i 70. XX wieku.

master
dc.abstract.enThe subject of this paper is radical design and architecture and their relation with nature. The analysis of the chosen projects from late 1960’s and early 1970’s pointed out the diversity of this relationship. The first part of the thesis presents the characteristics of the radical architecture with its major artist in the historical context. The second part is the analysis of selected examples of inspiration with nature among “radicals”.The conclusion of the analysis was the fact, that the tight correlation between the radical works and nature was the result the of social changes in the historical context of 1960s and 1970s. In design that relation was based on a mimetic adaptation of natural forms, with all implied meaning. The radical architecture projects were often the counterreaction to a technological progress isolating society from nature. At the same time it was the basis for ecological designing and for a wide use of environment-friendly tecnologies.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest problem włoskiej architektury i designu radykalnego w kontekście ich relacji z naturą. Analiza wybranych projektów powstałych na przełomie lat 60. i 70. XX wieku pozwoliła na wykazanie modalności tej relacji. W pierwszej części pracy wskazane zostały charakterystyczne cechy zjawiska architektury radykalnej wraz z szerokim omówieniem kontekstu historycznego, przedstawiono także działalność najważniejszych ugrupowań i twórców niezrzeszonych. W drugiej części o charakterze analitycznym na podstawie wybranych przykładów ukazano przykłady inspiracji „radykalnych” światem przyrody. W celu uchwycenia i wyjaśnienia różnorodnego charakteru owej korespondencji wydzielone zostały najważniejsze rodzaje zachodzących związków. Były to kolejno: projekty będące wizjami alternatywnego środowiska życiowego stanowiącego opozycję dla świata przyrody, projekty wcielające w życie ideę powrotu do natury, zagadnienie wykorzystania w architekturze tworzyw organicznych oraz nawiązania do form przyrody ożywionej i nieożywionej w designie radykalnym wraz z całym implikowanym systemem znaczeń. Zależności pomiędzy sztuką a naturą to niezwykle obszerny i wieloaspektowy temat – tyleż fascynujący, co wciąż pełen nieodkrytych pól interpretacyjnych. Szerokie omówienie kontekstu historycznego, analiza projektów wraz z naświetleniem przyświecających twórcom idei wykazało, iż zainteresowanie włoskich artystów radykalnych kwestiami przyrody w rozmaitych jej aspektach powiązane było ze społecznymi przemianami. Czasami, zwłaszcza w projektach designu, opierało się na mimetycznym zaadaptowaniu form, które stawały się nośnikiem pewnego komunikatu. W projektach architektonicznych zazwyczaj stanowiło reakcję na początkową bezkrytyczną fascynację postępem technologicznym, było owocem refleksji i stanowiło zapowiedź projektowania proekologicznego i szerokiego wykorzystania przyjaznych środowisku naturalnemu technologii.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSzczerski, Andrzej - 132215 pl
dc.contributor.authorGrzywna, Zofiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerHussakowska-Szyszko, Maria - 102571 pl
dc.contributor.reviewerSzczerski, Andrzej - 132215 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T08:36:49Z
dc.date.available2020-07-24T08:36:49Z
dc.date.submitted2012-07-03pl
dc.fieldofstudyhistoria sztukipl
dc.identifier.apddiploma-67223-78657pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180647
dc.languagepolpl
dc.subject.enradical architecture, design, nature, Italypl
dc.subject.plarchitektura radykalna, design, natura, Włochypl
dc.titleArchitektura i design wobec natury. Projekty włoskich "artystów radykalnych" przełomu lat 60. i 70. XX wieku.pl
dc.title.alternativeArchitecture and design in relation to nature. Projects of Italian “radical artists” over the late 1960s and the early 1970spl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this paper is radical design and architecture and their relation with nature. The analysis of the chosen projects from late 1960’s and early 1970’s pointed out the diversity of this relationship. The first part of the thesis presents the characteristics of the radical architecture with its major artist in the historical context. The second part is the analysis of selected examples of inspiration with nature among “radicals”.The conclusion of the analysis was the fact, that the tight correlation between the radical works and nature was the result the of social changes in the historical context of 1960s and 1970s. In design that relation was based on a mimetic adaptation of natural forms, with all implied meaning. The radical architecture projects were often the counterreaction to a technological progress isolating society from nature. At the same time it was the basis for ecological designing and for a wide use of environment-friendly tecnologies.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest problem włoskiej architektury i designu radykalnego w kontekście ich relacji z naturą. Analiza wybranych projektów powstałych na przełomie lat 60. i 70. XX wieku pozwoliła na wykazanie modalności tej relacji. W pierwszej części pracy wskazane zostały charakterystyczne cechy zjawiska architektury radykalnej wraz z szerokim omówieniem kontekstu historycznego, przedstawiono także działalność najważniejszych ugrupowań i twórców niezrzeszonych. W drugiej części o charakterze analitycznym na podstawie wybranych przykładów ukazano przykłady inspiracji „radykalnych” światem przyrody. W celu uchwycenia i wyjaśnienia różnorodnego charakteru owej korespondencji wydzielone zostały najważniejsze rodzaje zachodzących związków. Były to kolejno: projekty będące wizjami alternatywnego środowiska życiowego stanowiącego opozycję dla świata przyrody, projekty wcielające w życie ideę powrotu do natury, zagadnienie wykorzystania w architekturze tworzyw organicznych oraz nawiązania do form przyrody ożywionej i nieożywionej w designie radykalnym wraz z całym implikowanym systemem znaczeń. Zależności pomiędzy sztuką a naturą to niezwykle obszerny i wieloaspektowy temat – tyleż fascynujący, co wciąż pełen nieodkrytych pól interpretacyjnych. Szerokie omówienie kontekstu historycznego, analiza projektów wraz z naświetleniem przyświecających twórcom idei wykazało, iż zainteresowanie włoskich artystów radykalnych kwestiami przyrody w rozmaitych jej aspektach powiązane było ze społecznymi przemianami. Czasami, zwłaszcza w projektach designu, opierało się na mimetycznym zaadaptowaniu form, które stawały się nośnikiem pewnego komunikatu. W projektach architektonicznych zazwyczaj stanowiło reakcję na początkową bezkrytyczną fascynację postępem technologicznym, było owocem refleksji i stanowiło zapowiedź projektowania proekologicznego i szerokiego wykorzystania przyjaznych środowisku naturalnemu technologii.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Szczerski, Andrzej - 132215
dc.contributor.authorpl
Grzywna, Zofia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Hussakowska-Szyszko, Maria - 102571
dc.contributor.reviewerpl
Szczerski, Andrzej - 132215
dc.date.accessioned
2020-07-24T08:36:49Z
dc.date.available
2020-07-24T08:36:49Z
dc.date.submittedpl
2012-07-03
dc.fieldofstudypl
historia sztuki
dc.identifier.apdpl
diploma-67223-78657
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180647
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
radical architecture, design, nature, Italy
dc.subject.plpl
architektura radykalna, design, natura, Włochy
dc.titlepl
Architektura i design wobec natury. Projekty włoskich "artystów radykalnych" przełomu lat 60. i 70. XX wieku.
dc.title.alternativepl
Architecture and design in relation to nature. Projects of Italian “radical artists” over the late 1960s and the early 1970s
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Lodz
1
Lublin
1
Lugano
1

No access

No Thumbnail Available