Podejmowanie decyzji pod wpływem presji czasu. Rola potrzeby domknięcia poznawczego, behawioralnego systemu hamowania i afektu

master
dc.abstract.enA study of influence of time pressure has been conducted. The interaction of the stress factor and the individual characteristics was investigated. It was expected that time pressure and stereotypes would moderate the effects of behavioral inhibition system, need for closure and affect on the decision making. 157 participants took part in a study, which was conducted through an on-line programme. Hypotheses were confirmed partially. Results showed the influence of time pressure on the decision making process. Also a mediated moderation model has been confirmed, of behavioral inhibition system, need for closure and time pressure effect on time of analyzing the data. Moderating effect of stereotypes has been found on the effect of positive affect on the time of investigating the information by the participants. Although some previous findings have been replicated, the area seems to be still unexplored and interesting for future studies.pl
dc.abstract.plPrzeprowadzono badanie wpływu presji czasu na podejmowanie decyzji. Zbadano związek presji czasu i stereotypów ze zmiennymi indywidualnymi, behawioralnym układem hamującym, potrzebą domknięcia poznawczego oraz afektem. Spodziewano się odnaleźć moderujący efekt ograniczenia czasowego i stereotypów na związki wspomnianych zmiennych z procesem podejmowania decyzji. 157 osób wzięło udział w badaniu przeprowadzonym przez Internet za pomocą programu Inquisit. Hipotezy udało się potwierdzić częściowo. Wpływ presji czasu okazał się znaczący na czas zapoznawania się badanych z informacjami. Znaleziono również potwierdzenie dla moderowanej mediacji behawioralnego układu hamującego, potrzeby domknięcia poznawczego i presji czasu. Zgodnie z przypuszczeniami potwierdził się również moderujący wpływ stereotypów na związek pozytywnego afektu i czasu zapoznawania się z informacjami. Choć część wyników potwierdziła dotychczasowe ustalenia poprzednich badań, temat czynników modyfikujących podejmowanie decyzji wydaje się wciąż nie w pełni poznany i interesujący dla podjęcia dalszych badań. Zaproponowane zostały pomysły na kontynuację badań w tym obszarze.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKossowska, Małgorzata - 129191 pl
dc.contributor.authorSzulczak, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerKossowska, Małgorzata - 129191 pl
dc.contributor.reviewerBukowski, Marcin - 162096 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:21:33Z
dc.date.available2020-07-26T18:21:33Z
dc.date.submitted2015-10-14pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-101258-128060pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208272
dc.languagepolpl
dc.subject.enDecision making, time pressure, stereotypes, need for closure, behavioral inhibition system, affectpl
dc.subject.plPodejmowanie decyzji, presja czasu, stereotypy, potrzeba domknięcia poznawczego, behawioralny układ hamujący, afektpl
dc.titlePodejmowanie decyzji pod wpływem presji czasu. Rola potrzeby domknięcia poznawczego, behawioralnego systemu hamowania i afektupl
dc.title.alternativeDecision making under time pressure. The role of need for closure, behavioral inhibition system and affectpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
A study of influence of time pressure has been conducted. The interaction of the stress factor and the individual characteristics was investigated. It was expected that time pressure and stereotypes would moderate the effects of behavioral inhibition system, need for closure and affect on the decision making. 157 participants took part in a study, which was conducted through an on-line programme. Hypotheses were confirmed partially. Results showed the influence of time pressure on the decision making process. Also a mediated moderation model has been confirmed, of behavioral inhibition system, need for closure and time pressure effect on time of analyzing the data. Moderating effect of stereotypes has been found on the effect of positive affect on the time of investigating the information by the participants. Although some previous findings have been replicated, the area seems to be still unexplored and interesting for future studies.
dc.abstract.plpl
Przeprowadzono badanie wpływu presji czasu na podejmowanie decyzji. Zbadano związek presji czasu i stereotypów ze zmiennymi indywidualnymi, behawioralnym układem hamującym, potrzebą domknięcia poznawczego oraz afektem. Spodziewano się odnaleźć moderujący efekt ograniczenia czasowego i stereotypów na związki wspomnianych zmiennych z procesem podejmowania decyzji. 157 osób wzięło udział w badaniu przeprowadzonym przez Internet za pomocą programu Inquisit. Hipotezy udało się potwierdzić częściowo. Wpływ presji czasu okazał się znaczący na czas zapoznawania się badanych z informacjami. Znaleziono również potwierdzenie dla moderowanej mediacji behawioralnego układu hamującego, potrzeby domknięcia poznawczego i presji czasu. Zgodnie z przypuszczeniami potwierdził się również moderujący wpływ stereotypów na związek pozytywnego afektu i czasu zapoznawania się z informacjami. Choć część wyników potwierdziła dotychczasowe ustalenia poprzednich badań, temat czynników modyfikujących podejmowanie decyzji wydaje się wciąż nie w pełni poznany i interesujący dla podjęcia dalszych badań. Zaproponowane zostały pomysły na kontynuację badań w tym obszarze.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kossowska, Małgorzata - 129191
dc.contributor.authorpl
Szulczak, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Kossowska, Małgorzata - 129191
dc.contributor.reviewerpl
Bukowski, Marcin - 162096
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:21:33Z
dc.date.available
2020-07-26T18:21:33Z
dc.date.submittedpl
2015-10-14
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-101258-128060
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208272
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Decision making, time pressure, stereotypes, need for closure, behavioral inhibition system, affect
dc.subject.plpl
Podejmowanie decyzji, presja czasu, stereotypy, potrzeba domknięcia poznawczego, behawioralny układ hamujący, afekt
dc.titlepl
Podejmowanie decyzji pod wpływem presji czasu. Rola potrzeby domknięcia poznawczego, behawioralnego systemu hamowania i afektu
dc.title.alternativepl
Decision making under time pressure. The role of need for closure, behavioral inhibition system and affect
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
90
Views per month
Views per city
Warsaw
18
Krakow
14
Poznan
11
Wroclaw
10
Bialystok
4
Gdynia
4
Łomianki
4
Dziwnow
3
Drammen
2
Dublin
2

No access

No Thumbnail Available