Fundusze unijne i ich znaczenie dla rozwoju regionalnego na przykładzie województwa małopolskiego

licenciate
dc.abstract.enThe message of the work was to show the role of EU funds in the aspect of regional development. The work focuses on the analysis of a selected region – Podhale – in terms of implemented investments carried out with the support of EU funds. For this purpose, a diagnostic survey was conducted among the inhabitants of Podhale and an own analysis of selected investment activities in the studied region was made. In the course of the research analysis, it was revealed that in the opinion of the respondents, EU funds are an important source of support for investments carried out in the region – 62%, which additionally allow to increase the innovativeness of the region. In the Podhale region, investments co-financed by EU funds are implemented in various areas, determining the level of attractiveness of the region and its development, i.e. in the field of cultural heritage, digitisation, road infrastructure and investments in human capital. Support from the Structural Funds was an important source of co-financing for the investments carried out in Podhale, ranging from 9% to even 85% of the total value of the implemented programs.pl
dc.abstract.plPrzesłaniem podjętej pracy było ukazanie roli funduszy unijnych w aspekcie rozwoju regionalnego. W pracy skoncentrowano się na analizie wybranego regionu – Podhala, pod kątem realizowanych inwestycji z udziałem wsparcia ze strony funduszy unijnych. W tym celu przeprowadzono sondaż diagnostyczny wśród mieszkańców Podhala oraz dokonano analizy własnej wybranych działań inwestycyjnych w badanym regionie. W toku analizy badawczej ujawniono, że w opinii ankietowanych fundusze unijne stanowią ważne źródło wsparcia inwestycji realizowanych w regionie – 62%, które dodatkowo pozwalają na podniesienie innowacyjności regionu. W regionie Podhala inwestycje współfinansowane ze środków unijnych realizowane są w różnych obszarach, warunkujących poziom atrakcyjności regionu i jego rozwój tj. w obszarze dziedzictwa kulturowego, digitalizacji, infrastruktury drogowej oraz inwestycje w kapitał ludzki. Wsparcie z funduszy strukturalnych stanowiło istotne źródło współfinansowania prowadzonych inwestycji na Podhali, które wynosiło od 9% do nawet 85% łącznej wartości realizowanych programów.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorLubacha, Judytapl
dc.contributor.authorBukowska, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerLubacha, Judytapl
dc.contributor.reviewerGrodzicki, Maciejpl
dc.date.accessioned2022-07-01T21:44:23Z
dc.date.available2022-07-01T21:44:23Z
dc.date.submitted2022-07-01pl
dc.fieldofstudyfinanse, bankowość, ubezpieczeniapl
dc.identifier.apddiploma-157073-261122pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294132
dc.languagepolpl
dc.subject.enEuropean funds, European Union, investments, region, regional developmentpl
dc.subject.plfundusze europejskie, inwestycje, region, rozwój regionalny, Unia Europejskapl
dc.titleFundusze unijne i ich znaczenie dla rozwoju regionalnego na przykładzie województwa małopolskiegopl
dc.title.alternativeEU funds and their importance for regional development using the example of Lesser Poland Voivodeshippl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The message of the work was to show the role of EU funds in the aspect of regional development. The work focuses on the analysis of a selected region – Podhale – in terms of implemented investments carried out with the support of EU funds. For this purpose, a diagnostic survey was conducted among the inhabitants of Podhale and an own analysis of selected investment activities in the studied region was made. In the course of the research analysis, it was revealed that in the opinion of the respondents, EU funds are an important source of support for investments carried out in the region – 62%, which additionally allow to increase the innovativeness of the region. In the Podhale region, investments co-financed by EU funds are implemented in various areas, determining the level of attractiveness of the region and its development, i.e. in the field of cultural heritage, digitisation, road infrastructure and investments in human capital. Support from the Structural Funds was an important source of co-financing for the investments carried out in Podhale, ranging from 9% to even 85% of the total value of the implemented programs.
dc.abstract.plpl
Przesłaniem podjętej pracy było ukazanie roli funduszy unijnych w aspekcie rozwoju regionalnego. W pracy skoncentrowano się na analizie wybranego regionu – Podhala, pod kątem realizowanych inwestycji z udziałem wsparcia ze strony funduszy unijnych. W tym celu przeprowadzono sondaż diagnostyczny wśród mieszkańców Podhala oraz dokonano analizy własnej wybranych działań inwestycyjnych w badanym regionie. W toku analizy badawczej ujawniono, że w opinii ankietowanych fundusze unijne stanowią ważne źródło wsparcia inwestycji realizowanych w regionie – 62%, które dodatkowo pozwalają na podniesienie innowacyjności regionu. W regionie Podhala inwestycje współfinansowane ze środków unijnych realizowane są w różnych obszarach, warunkujących poziom atrakcyjności regionu i jego rozwój tj. w obszarze dziedzictwa kulturowego, digitalizacji, infrastruktury drogowej oraz inwestycje w kapitał ludzki. Wsparcie z funduszy strukturalnych stanowiło istotne źródło współfinansowania prowadzonych inwestycji na Podhali, które wynosiło od 9% do nawet 85% łącznej wartości realizowanych programów.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Lubacha, Judyta
dc.contributor.authorpl
Bukowska, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Lubacha, Judyta
dc.contributor.reviewerpl
Grodzicki, Maciej
dc.date.accessioned
2022-07-01T21:44:23Z
dc.date.available
2022-07-01T21:44:23Z
dc.date.submittedpl
2022-07-01
dc.fieldofstudypl
finanse, bankowość, ubezpieczenia
dc.identifier.apdpl
diploma-157073-261122
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294132
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
European funds, European Union, investments, region, regional development
dc.subject.plpl
fundusze europejskie, inwestycje, region, rozwój regionalny, Unia Europejska
dc.titlepl
Fundusze unijne i ich znaczenie dla rozwoju regionalnego na przykładzie województwa małopolskiego
dc.title.alternativepl
EU funds and their importance for regional development using the example of Lesser Poland Voivodeship
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
47
Views per month
Views per city
Warsaw
13
Krakow
6
Poznan
6
Gdansk
3
Gliwice
2
Nowa Iwiczna
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Cmolas
1
Dobra
1

No access

No Thumbnail Available