The Concept of Happiness in American Literature.

licenciate
dc.abstract.enThis bachelor’s thesis focuses on three American writers' perspectives on finding happiness. Analyzed are Emily Dickinson’s poems, Dale Carneige's self-help books and Mark Twain’s selected works. By focusing on their writings, the study shows how complex and challenging the pursuit of happiness proves to be. This study underscores the various outlooks different individuals can have on happiness by employing poems, books, and short stories as well as literary criticism. The main focus is American writers’s stances on achieving joy and contentment; however, this thesis also focuses on critics’ perspectives on the discussed authors. By closely analyzing the works of Emily Dickinson, Dale Carnegie, and Mark Twain, this thesis provides a comprehensive understanding of the pursuit of happiness as depicted by these renowned authors. The research begins by examining Emily Dickinson’s poems, in which she often addresses the idea of joy and the challenges that come along with it. Dickinson’s work is supplemented by Dale Carnegie’s self-help books, which offer readers advice on how to achieve a more fulfilling life. The study further encompasses Mark Twain’s work, which provides insight into his views on happiness, as well as the views of his contemporaries. Through examining the works of these three authors, this thesis provides a more comprehensive understanding of the pursuit of happiness as portrayed by American writers. In addition to studying the works of these three authors, this thesis considers the opinions of critics who have analyzed their works.By looking at their outlooks on these authors, the thesis is able to provide a more rounded understanding of the pursuit of happiness as it is portrayed by American writers. By discussing the influence of modern society, this thesis provides a more comprehensive view of the pursuit of happiness from an American writer’s perspective. In conclusion, this bachelor’s thesis provides a comprehensive exploration of the pursuit of happiness as seen through the works of American writers. Through analyzing the works of Emily Dickinson, Dale Carnegie, and Mark Twain, as well as the opinions of critics, this thesis provides a more rounded view of the pursuit of happiness as portrayed by American writers. Furthermore, this thesis looks at the role of modern society in influencing the pursuit of happiness, and how it can affect the individual’s outlook on life. By taking into account all of these factors, this thesis provides a better understanding of the pursuit of happiness as seen by American writers.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca licencjacka koncentruje się na poglądach trzech amerykańskich pisarzy dotyczących szczęścia. Analizowane są wiersze Emily Dickinson. Książki Dale'a Carneige'a i kilka dzieł Marka Twaina. Skupiając się na ich utworach, autorka dowodzi, jak złożone i wymagająca okazuje się dążenie do za szczęścia. Praca podkreśla różne spojrzenia pisarzy na szczęście, analizując ich wiersze, książki, opowiadania, a także teksty krytycznoliterackie powstałe na temat ich dzieł. Główny nacisk położono na stanowisko amerykańskich pisarzy w kwestii osiągania radości i zadowolenia, jednak niniejsza rozprawa bierze również pod uwagę poglądy krytyków na temat analizowanych dzieł.Poprzez dokładną analizę dzieł Emily Dickinson, Dale'a Carnegie i Marka Twaina, niniejsza rozprawa zapewnia kompleksowe zrozumienie dążenia do szczęścia przedstawionego przez tych znanych autorów. Badania rozpoczynają się od przeanalizowania wierszy Emily Dickinson, w których często odnosi się ona do idei radości i związanych z nią wyzwań. Praca Dickinson jest uzupełniona przez książki samopomocy Dale'a Carnegie, które oferują czytelnikom porady, jak osiągnąć bardziej satysfakcjonujące życie. Badanie obejmuje również prace Marka Twaina, które zapewniają wgląd w jego poglądy na szczęście, a także poglądy jego współczesnych. Analizując prace tych trzech autorów, niniejsza rozprawa zapewnia bardziej kompleksowe zrozumienie dążenia do szczęścia przedstawionego przez amerykańskich pisarzy. Oprócz studiowania dzieł tych trzech autorów, niniejsza rozprawa uwzględnia opinie krytyków, którzy analizowali ich dzieła.Przyglądając się ich poglądom tych autorów, teza jest w stanie zapewnić bardziej wszechstronne zrozumienie dążenia do szczęścia, tak jak jest ono przedstawiane przez amerykańskich pisarzy. Omawiając wpływ współczesnego społeczeństwa, niniejsza praca zapewnia bardziej kompleksowe spojrzenie na dążenie do szczęścia z perspektywy amerykańskiego pisarza. Podsumowując, niniejsza praca licencjacka zapewnia kompleksową eksplorację dążenia do szczęścia widzianego przez pryzmat dzieł amerykańskich pisarzy. Analizując dzieła Emily Dickinson, Dale'a Carnegie i Marka Twaina, a także opinie krytyków, praca ta zapewnia bardziej zaokrąglony obraz dążenia do szczęścia przedstawionego przez amerykańskich pisarzy. Co więcej, niniejsza rozprawa analizuje rolę współczesnego społeczeństwa we wpływaniu na dążenie do szczęścia i to, jak może ono wpływać na indywidualne spojrzenie na życie. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, niniejsza rozprawa zapewnia lepsze zrozumienie dążenia do szczęścia w ujęciu amerykańskich pisarzy.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPoważa-Kurko, Barbarapl
dc.contributor.authorGąsienica-Kotelnicka, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerPoważa-Kurko, Barbarapl
dc.contributor.reviewerSpiechlanin, Katarzynapl
dc.date.accessioned2023-10-26T21:31:45Z
dc.date.available2023-10-26T21:31:45Z
dc.date.submitted2023-10-25pl
dc.fieldofstudyfilologia angielska z językiem niemieckimpl
dc.identifier.apddiploma-144666-219189pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322235
dc.languageengpl
dc.subject.enConcept of Happiness, American Literature.pl
dc.subject.plKoncept szczęśćia, Literatura amerykańskapl
dc.titleThe Concept of Happiness in American Literature.pl
dc.title.alternativeKoncept szczęścia w Amerykańskiej literaturzepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This bachelor’s thesis focuses on three American writers' perspectives on finding happiness. Analyzed are Emily Dickinson’s poems, Dale Carneige's self-help books and Mark Twain’s selected works. By focusing on their writings, the study shows how complex and challenging the pursuit of happiness proves to be. This study underscores the various outlooks different individuals can have on happiness by employing poems, books, and short stories as well as literary criticism. The main focus is American writers’s stances on achieving joy and contentment; however, this thesis also focuses on critics’ perspectives on the discussed authors. By closely analyzing the works of Emily Dickinson, Dale Carnegie, and Mark Twain, this thesis provides a comprehensive understanding of the pursuit of happiness as depicted by these renowned authors. The research begins by examining Emily Dickinson’s poems, in which she often addresses the idea of joy and the challenges that come along with it. Dickinson’s work is supplemented by Dale Carnegie’s self-help books, which offer readers advice on how to achieve a more fulfilling life. The study further encompasses Mark Twain’s work, which provides insight into his views on happiness, as well as the views of his contemporaries. Through examining the works of these three authors, this thesis provides a more comprehensive understanding of the pursuit of happiness as portrayed by American writers. In addition to studying the works of these three authors, this thesis considers the opinions of critics who have analyzed their works.By looking at their outlooks on these authors, the thesis is able to provide a more rounded understanding of the pursuit of happiness as it is portrayed by American writers. By discussing the influence of modern society, this thesis provides a more comprehensive view of the pursuit of happiness from an American writer’s perspective. In conclusion, this bachelor’s thesis provides a comprehensive exploration of the pursuit of happiness as seen through the works of American writers. Through analyzing the works of Emily Dickinson, Dale Carnegie, and Mark Twain, as well as the opinions of critics, this thesis provides a more rounded view of the pursuit of happiness as portrayed by American writers. Furthermore, this thesis looks at the role of modern society in influencing the pursuit of happiness, and how it can affect the individual’s outlook on life. By taking into account all of these factors, this thesis provides a better understanding of the pursuit of happiness as seen by American writers.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca licencjacka koncentruje się na poglądach trzech amerykańskich pisarzy dotyczących szczęścia. Analizowane są wiersze Emily Dickinson. Książki Dale'a Carneige'a i kilka dzieł Marka Twaina. Skupiając się na ich utworach, autorka dowodzi, jak złożone i wymagająca okazuje się dążenie do za szczęścia. Praca podkreśla różne spojrzenia pisarzy na szczęście, analizując ich wiersze, książki, opowiadania, a także teksty krytycznoliterackie powstałe na temat ich dzieł. Główny nacisk położono na stanowisko amerykańskich pisarzy w kwestii osiągania radości i zadowolenia, jednak niniejsza rozprawa bierze również pod uwagę poglądy krytyków na temat analizowanych dzieł.Poprzez dokładną analizę dzieł Emily Dickinson, Dale'a Carnegie i Marka Twaina, niniejsza rozprawa zapewnia kompleksowe zrozumienie dążenia do szczęścia przedstawionego przez tych znanych autorów. Badania rozpoczynają się od przeanalizowania wierszy Emily Dickinson, w których często odnosi się ona do idei radości i związanych z nią wyzwań. Praca Dickinson jest uzupełniona przez książki samopomocy Dale'a Carnegie, które oferują czytelnikom porady, jak osiągnąć bardziej satysfakcjonujące życie. Badanie obejmuje również prace Marka Twaina, które zapewniają wgląd w jego poglądy na szczęście, a także poglądy jego współczesnych. Analizując prace tych trzech autorów, niniejsza rozprawa zapewnia bardziej kompleksowe zrozumienie dążenia do szczęścia przedstawionego przez amerykańskich pisarzy. Oprócz studiowania dzieł tych trzech autorów, niniejsza rozprawa uwzględnia opinie krytyków, którzy analizowali ich dzieła.Przyglądając się ich poglądom tych autorów, teza jest w stanie zapewnić bardziej wszechstronne zrozumienie dążenia do szczęścia, tak jak jest ono przedstawiane przez amerykańskich pisarzy. Omawiając wpływ współczesnego społeczeństwa, niniejsza praca zapewnia bardziej kompleksowe spojrzenie na dążenie do szczęścia z perspektywy amerykańskiego pisarza. Podsumowując, niniejsza praca licencjacka zapewnia kompleksową eksplorację dążenia do szczęścia widzianego przez pryzmat dzieł amerykańskich pisarzy. Analizując dzieła Emily Dickinson, Dale'a Carnegie i Marka Twaina, a także opinie krytyków, praca ta zapewnia bardziej zaokrąglony obraz dążenia do szczęścia przedstawionego przez amerykańskich pisarzy. Co więcej, niniejsza rozprawa analizuje rolę współczesnego społeczeństwa we wpływaniu na dążenie do szczęścia i to, jak może ono wpływać na indywidualne spojrzenie na życie. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, niniejsza rozprawa zapewnia lepsze zrozumienie dążenia do szczęścia w ujęciu amerykańskich pisarzy.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Poważa-Kurko, Barbara
dc.contributor.authorpl
Gąsienica-Kotelnicka, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Poważa-Kurko, Barbara
dc.contributor.reviewerpl
Spiechlanin, Katarzyna
dc.date.accessioned
2023-10-26T21:31:45Z
dc.date.available
2023-10-26T21:31:45Z
dc.date.submittedpl
2023-10-25
dc.fieldofstudypl
filologia angielska z językiem niemieckim
dc.identifier.apdpl
diploma-144666-219189
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322235
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Concept of Happiness, American Literature.
dc.subject.plpl
Koncept szczęśćia, Literatura amerykańska
dc.titlepl
The Concept of Happiness in American Literature.
dc.title.alternativepl
Koncept szczęścia w Amerykańskiej literaturze
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Gangnam-gu
3
Medan
2
Gdynia
1
Seoul
1

No access

No Thumbnail Available