Agresja i przemoc wśród dorastającej młodzieży w warunkach opieki całkowitej. Na przykładzie domu dziecka.

master
dc.abstract.enThe aim of this paper is to present the level of overt aggressive behavior and the level of bullying in the environment of young people staying in an orphanage. The study was conducted in groups equinumerous distinguishing the sex of respondents. The work consists of six interrelated chapters. The first chapter focuses on the development of concepts of aggression and violence, as well as the presentation of their types, forms and effects. It also contains sources of aggression theories: the theory of instinct, frustration - aggression, social learning. The second chapter addresses issues of children deprived of parental care and the associated risks with this situation socialization, as well as its functioning in an orphanage. These are the main objectives and tasks of this institution. The third chapter focuses on the methodology of studies. The next two chapters are part of the empirical analysis and present the results of the study. The sixth chapter is a specific type of work discuss the results of research and presents educational demands of combat aggression and violence.pl
dc.abstract.otherCelem niniejszej pracy jest przedstawianie poziomu jawnych zachowań agresywnych oraz poziomu stosowania mobbingu w środowisku młodzieży przebywającej w domu dziecka. Badania przeprowadzono w grupach równolicznych z rozróżnieniem na płeć badanych. Praca składa się z sześciu powiązanych ze sobą rozdziałów. Pierwszy rozdział skupia się na rozwinięciu pojęć agresji i przemocy, jak i również przedstawieniu ich rodzajów, form i skutków. Zawarto w nim także teorie źródeł agresji: teoria instynktu, frustracji – agresji, społecznego uczenia się. Rozdział drugi porusza kwestie dziecka, pozbawionego opieki rodzicielskiej oraz związanych z tą sytuacją zagrożeń socjalizacyjnych, jak i również jego funkcjonowania na terenie domu dziecka. Omawiane zostają także główne cele i zadania tej instytucji. Rozdział trzeci skupia się na metodologii przeprowadzonych badań. Kolejne dwa rozdziały stanowią część empiryczną i przedstawiają analizę wyników z przeprowadzonych badań. Szósty rozdział pracy stanowi swoisty rodzaj dyskusji nad wynikami badań oraz prezentuje postulaty pedagogiczne dotyczące przeciwdziałania agresji i przemocy.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.contributor.authorRolka, Judytapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerMichel, Małgorzata - 130539 pl
dc.contributor.reviewerWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T19:41:25Z
dc.date.available2020-07-20T19:41:25Z
dc.date.submitted2011-10-28pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-60966-117448pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174545
dc.subject.enaggression, violence, bullying, children's home, aggressive behaviorpl
dc.subject.otheragresja, przemoc, mobbing, dom dziecka, zachowania agresywnepl
dc.titleAgresja i przemoc wśród dorastającej młodzieży w warunkach opieki całkowitej. Na przykładzie domu dziecka.pl
dc.title.alternativeAggression and violence among adolescents in terms of total care. For example, the child's home.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this paper is to present the level of overt aggressive behavior and the level of bullying in the environment of young people staying in an orphanage. The study was conducted in groups equinumerous distinguishing the sex of respondents. The work consists of six interrelated chapters. The first chapter focuses on the development of concepts of aggression and violence, as well as the presentation of their types, forms and effects. It also contains sources of aggression theories: the theory of instinct, frustration - aggression, social learning. The second chapter addresses issues of children deprived of parental care and the associated risks with this situation socialization, as well as its functioning in an orphanage. These are the main objectives and tasks of this institution. The third chapter focuses on the methodology of studies. The next two chapters are part of the empirical analysis and present the results of the study. The sixth chapter is a specific type of work discuss the results of research and presents educational demands of combat aggression and violence.
dc.abstract.otherpl
Celem niniejszej pracy jest przedstawianie poziomu jawnych zachowań agresywnych oraz poziomu stosowania mobbingu w środowisku młodzieży przebywającej w domu dziecka. Badania przeprowadzono w grupach równolicznych z rozróżnieniem na płeć badanych. Praca składa się z sześciu powiązanych ze sobą rozdziałów. Pierwszy rozdział skupia się na rozwinięciu pojęć agresji i przemocy, jak i również przedstawieniu ich rodzajów, form i skutków. Zawarto w nim także teorie źródeł agresji: teoria instynktu, frustracji – agresji, społecznego uczenia się. Rozdział drugi porusza kwestie dziecka, pozbawionego opieki rodzicielskiej oraz związanych z tą sytuacją zagrożeń socjalizacyjnych, jak i również jego funkcjonowania na terenie domu dziecka. Omawiane zostają także główne cele i zadania tej instytucji. Rozdział trzeci skupia się na metodologii przeprowadzonych badań. Kolejne dwa rozdziały stanowią część empiryczną i przedstawiają analizę wyników z przeprowadzonych badań. Szósty rozdział pracy stanowi swoisty rodzaj dyskusji nad wynikami badań oraz prezentuje postulaty pedagogiczne dotyczące przeciwdziałania agresji i przemocy.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.contributor.authorpl
Rolka, Judyta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Michel, Małgorzata - 130539
dc.contributor.reviewerpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.date.accessioned
2020-07-20T19:41:25Z
dc.date.available
2020-07-20T19:41:25Z
dc.date.submittedpl
2011-10-28
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-60966-117448
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174545
dc.subject.enpl
aggression, violence, bullying, children's home, aggressive behavior
dc.subject.otherpl
agresja, przemoc, mobbing, dom dziecka, zachowania agresywne
dc.titlepl
Agresja i przemoc wśród dorastającej młodzieży w warunkach opieki całkowitej. Na przykładzie domu dziecka.
dc.title.alternativepl
Aggression and violence among adolescents in terms of total care. For example, the child's home.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Nisko
2
Olsztyn
2
Poznan
2
Rawa Mazowiecka
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Krosno Odrzanskie
1
Lodz
1
Lublin
1
Mogilany
1

No access

No Thumbnail Available