Funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego na przykładzie Miasta Dębica

licenciate
dc.abstract.enThe work discusses instruments of the social assistance directed at children and the functioning of the Daytime Support Centers "Zgrana Paka" in Dębica, in accordance with the applicable laws and regulations laws contained in the Journal of Laws of the Republic of Poland. The aim of this work was to confirm the thesis put forward by the author of the work that the Day Support Centers in Dębica fulfill their role in the process of upbringing, organizing free time and taking care of children. The method used for research – had the form of interviews conduced with the employees of the support facilities as well as the surveys carried out among children in foster care.pl
dc.abstract.plW pracy omówiono instrumenty pomocy socjalnej skierowanej ku dzieciom oraz funkcjonowanie Placówek Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” w Dębicy, działając w oparciu o obowiązujące ustawy zawarte w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Celem pracy było potwierdzenie tezy, założonej przez autorkę pracy, mówiącej o tym, że Placówki Wsparcia Dziennego w Dębicy spełniają swoją rolę w wychowaniu, organizacji czasu wolnego i opiece nad dziećmi. Zastosowano metodę badawczą w postaci przeprowadzonych wywiadów z pracownikami placówek oraz w postaci przeprowadzonej ankiety wśród wychowanków.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKurkiewicz, Andrzej - 102387 pl
dc.contributor.authorPrus, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKurkiewicz, Andrzej - 102387 pl
dc.contributor.reviewerDorczak, Roman - 127750 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T14:37:23Z
dc.date.available2020-07-27T14:37:23Z
dc.date.submitted2018-06-29pl
dc.fieldofstudypolityka społecznapl
dc.fieldofstudyzarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimipl
dc.identifier.apddiploma-122035-194988pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226501
dc.languagepolpl
dc.subject.enChildren, institutions, social assistance.pl
dc.subject.plDzieci, instytucje, pomoc społeczna.pl
dc.titleFunkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego na przykładzie Miasta Dębicapl
dc.title.alternativeFunctioning of Daytime Support Center based on the example of the city of Dębica.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work discusses instruments of the social assistance directed at children and the functioning of the Daytime Support Centers "Zgrana Paka" in Dębica, in accordance with the applicable laws and regulations laws contained in the Journal of Laws of the Republic of Poland. The aim of this work was to confirm the thesis put forward by the author of the work that the Day Support Centers in Dębica fulfill their role in the process of upbringing, organizing free time and taking care of children. The method used for research – had the form of interviews conduced with the employees of the support facilities as well as the surveys carried out among children in foster care.
dc.abstract.plpl
W pracy omówiono instrumenty pomocy socjalnej skierowanej ku dzieciom oraz funkcjonowanie Placówek Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” w Dębicy, działając w oparciu o obowiązujące ustawy zawarte w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Celem pracy było potwierdzenie tezy, założonej przez autorkę pracy, mówiącej o tym, że Placówki Wsparcia Dziennego w Dębicy spełniają swoją rolę w wychowaniu, organizacji czasu wolnego i opiece nad dziećmi. Zastosowano metodę badawczą w postaci przeprowadzonych wywiadów z pracownikami placówek oraz w postaci przeprowadzonej ankiety wśród wychowanków.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kurkiewicz, Andrzej - 102387
dc.contributor.authorpl
Prus, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kurkiewicz, Andrzej - 102387
dc.contributor.reviewerpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.date.accessioned
2020-07-27T14:37:23Z
dc.date.available
2020-07-27T14:37:23Z
dc.date.submittedpl
2018-06-29
dc.fieldofstudypl
polityka społeczna
dc.fieldofstudypl
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
dc.identifier.apdpl
diploma-122035-194988
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226501
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Children, institutions, social assistance.
dc.subject.plpl
Dzieci, instytucje, pomoc społeczna.
dc.titlepl
Funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego na przykładzie Miasta Dębica
dc.title.alternativepl
Functioning of Daytime Support Center based on the example of the city of Dębica.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
62
Views per month
Views per city
Warsaw
14
Krakow
6
Piotrkow Trybunalski
3
Wroclaw
3
Gdansk
2
Kluczbork
2
Lask
2
Pila
2
Rydułtowy
2
Bialystok
1

No access

No Thumbnail Available