Stres, zachowania ryzykowne i rezyliencja u funkcjonariuszy policji.

master
dc.abstract.enThe aim of this study is to investigate the relationship between stress, risk behaviors and resilience among police officers. There was assumed that there is a relationship between taking risky behavior, a way of coping with stress, and between the level of resilience a way of coping with stress. This study sought the relationship between the level of resilience, age and seniority of police officers. 71 policemen were tested in order to verify the hypotheses The paper is an overview of s elected concepts of stress, risk behavior, resilience, and details of the study. Theanalyzes detected the relationship between risk-taking behavior in a way to cope with stress, and between the level of resilience, age and seniority of police officers investigated.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest zbadanie związku pomiędzy stresem, zachowaniami ryzykownymi i rezyliencją u funkcjonariuszy policji. Założono istnienie związku między podejmowaniem zachowań ryzykownych, sposobem radzenia sobie ze stresem, oraz między poziomem rezyliencji a sposobem radzenia sobieze stresem. Poszukiwano zależności między poziomem rezyliencji, wiekiem i stażem pracy funkcjonariuszy. W celu weryfikacji postawionych hipotez przebadano 71 policjantów. W pracy znajduje sięprzegląd wybranych koncepcji stresu, zachowań ryzykownych, rezyliencji, oraz szczegóły dotyczące przeprowadzonych badań. W wyniku przeprowadzonych analiz udało się wykryć związki pomiędzy podejmowaniem zachowań ryzykownych a sposobem radzenia sobie ze stresem, oraz pomiędzy poziomem rezyliencji, a wiekiem i stażem pracy badanych policjantów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorWontorczyk, Antoni - 132734 pl
dc.contributor.authorZajdel, Magdapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerŻarczyński, Zbigniew - 132958 pl
dc.contributor.reviewerWontorczyk, Antoni - 132734 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T04:25:21Z
dc.date.available2020-07-25T04:25:21Z
dc.date.submitted2014-10-21pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-90742-116630pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198989
dc.languagepolpl
dc.subject.enstress, risk behaviors, resilience, policemenpl
dc.subject.plstres, zachowania ryzykowne, rezyliencja, policjancipl
dc.titleStres, zachowania ryzykowne i rezyliencja u funkcjonariuszy policji.pl
dc.title.alternativeStress, risk behaviors and resilience among police officers.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study is to investigate the relationship between stress, risk behaviors and resilience among police officers. There was assumed that there is a relationship between taking risky behavior, a way of coping with stress, and between the level of resilience a way of coping with stress. This study sought the relationship between the level of resilience, age and seniority of police officers. 71 policemen were tested in order to verify the hypotheses The paper is an overview of s elected concepts of stress, risk behavior, resilience, and details of the study. Theanalyzes detected the relationship between risk-taking behavior in a way to cope with stress, and between the level of resilience, age and seniority of police officers investigated.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest zbadanie związku pomiędzy stresem, zachowaniami ryzykownymi i rezyliencją u funkcjonariuszy policji. Założono istnienie związku między podejmowaniem zachowań ryzykownych, sposobem radzenia sobie ze stresem, oraz między poziomem rezyliencji a sposobem radzenia sobieze stresem. Poszukiwano zależności między poziomem rezyliencji, wiekiem i stażem pracy funkcjonariuszy. W celu weryfikacji postawionych hipotez przebadano 71 policjantów. W pracy znajduje sięprzegląd wybranych koncepcji stresu, zachowań ryzykownych, rezyliencji, oraz szczegóły dotyczące przeprowadzonych badań. W wyniku przeprowadzonych analiz udało się wykryć związki pomiędzy podejmowaniem zachowań ryzykownych a sposobem radzenia sobie ze stresem, oraz pomiędzy poziomem rezyliencji, a wiekiem i stażem pracy badanych policjantów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Wontorczyk, Antoni - 132734
dc.contributor.authorpl
Zajdel, Magda
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Żarczyński, Zbigniew - 132958
dc.contributor.reviewerpl
Wontorczyk, Antoni - 132734
dc.date.accessioned
2020-07-25T04:25:21Z
dc.date.available
2020-07-25T04:25:21Z
dc.date.submittedpl
2014-10-21
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-90742-116630
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198989
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
stress, risk behaviors, resilience, policemen
dc.subject.plpl
stres, zachowania ryzykowne, rezyliencja, policjanci
dc.titlepl
Stres, zachowania ryzykowne i rezyliencja u funkcjonariuszy policji.
dc.title.alternativepl
Stress, risk behaviors and resilience among police officers.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
77
Views per month
Views per city
Warsaw
19
Krakow
7
Lodz
5
Lusowko
5
Wroclaw
5
Bydgoszcz
4
Kleszczow
4
Poznan
3
Bobrowniki
1
Borek Wielkopolski
1

No access

No Thumbnail Available