Porównanie cytotoksyczności metylowych pochodnych katynonu - 2MMC i 3MMC w warunkach in vitro.

master
dc.abstract.enIn recent years, the appearance of new psychostimulants has been observed on the European market and in Poland. New psychoactive substances (NPS) are popular among young and older people because their legal control is not as well defined as in the case of drugs. An example of NPS are cathinone derivatives: 2-methylmethcathinone and 3- methylmethcathinone.Research on the potentially harmful effects of NPS on human health is crutial due to the growing popularity and accessibility of these compaunds. It is important to determine: the exact mechanism, their cytotoxicity, effects after taking such substances, side effects and what to do in the case of acute poisoning.The SH-SY5Y cell line was used to compare the cytotoxicity of 3MMC and 2MMC (at different concentrations). Colorimetric tests such as LDH and MTT were performed after 24- and 72-hour exposure.In the LDH test, after 24- and 72-hour incubation, none of the tested substances showed statistically significant damage to the cell membrane.However, the results of the MTT test showed that after 24-hour incubation, 2MMC at a concentration of 1 µmol/l, statistically significantly increased the viability of SH-SY5Y cells. The opposite effect was observed after a 72- hour incubation. The results of the MTT test indicate that 2MMC concentrations: 150 and 200 µmol/l contribute to a statistically significant decrease in cell viability. The obtained results indicate that 3MMC and 2MMC do not cause cytotoxic effects on the tested cells and the viability of neuronal cells was weakened by 2MMC but only at high concentrations.pl
dc.abstract.plW ostatnich latach zaobserwowano na rynku europejskim, jak również w Polsce, pojawienie się nowych substancji psychostymulujących. Nowe substancje psychoaktywne (NPS) cieszą się ogromną popularnością wśród młodych, ale także starszych osób, ponieważ ich kontrola prawna nie jest zdefiniowana tak dobrze, jak w przypadku narkotyków. Przykładem dopalaczy są pochodne katynonu, do których zaliczamy między innymi 2-metylometkatynon i 3-metylometkatynon. W związku z rosnącą popularnością, łatwiejszym dostępem do wyżej wymienionych substancji, konieczne wydaje się być poszukiwanie odpowiedzi na pytania, które nasuwają się podczas analizowania opisywanych w literaturze przypadków związanych z dopalaczami. Z pewnością istotne jest ustalenie: dokładnego mechanizmu działania, ich cytotoksyczności, efektów, jakie mogą być obserwowane po zażyciu takiej substancji, działań niepożądanych, postępowania w przypadku ostrych zatruć. Aby porównać działanie cytotoksyczne 3MMC i 2MMC zastosowano linię komórkową SH-SY5Y i przeprowadzono testy kolorymetryczne: LDH (do oceny uszkodzenia błony komórkowej) i MTT (do oceny aktywności metabolicznej komórek). Porównano działanie różnych stężeń tych związków na komórki SH-SY5Y po 24- i 72- godzinnym narażeniu. W teście LDH, zarówno po 24-, jak i 72-godzinnej inkubacji, żadna z badanych substancji nie wykazała istotnie statystycznego uszkodzenia błony komórkowej. Natomiast wyniki testu MTT pozwoliły stwierdzić, że po 24-godzinnej inkubacji, 2-metylometkatynon w stężeniu 1 µmol/l, istotnie statystycznie, zwiększa żywotność komórek linii SH-SY5Y. Przeciwne działanie zaobserwowano po 72-godzinnej inkubacji. Wyniki testu MTT wskazują, że 2MMC w stężeniach 150 i 200 µmol/l przyczynia się do istotnie statystycznego zmniejszenia żywotności komórek. Otrzymane rezultaty wskazują, że 3MMC i 2MMC nie wywołują cytotoksycznego działania na badane komórki, a żywotność komórek neuronalnych osłabiał 2MMC, ale tylko w wysokich stężeniach.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorStarek-Świechowicz, Beatapl
dc.contributor.authorMyśliwiec, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerStarek-Świechowicz, Beatapl
dc.contributor.reviewerBudziszewska, Bogusława - 162215 pl
dc.date.accessioned2023-07-03T21:31:38Z
dc.date.available2023-07-03T21:31:38Z
dc.date.submitted2023-06-30pl
dc.fieldofstudyanalityka medycznapl
dc.identifier.apddiploma-163439-260619pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313474
dc.languagepolpl
dc.subject.ennew psychoactive substances, NPS, 2MMC, 3MMC, cytotoxicity, human neuroblastoma cells, MTT reduction assay, LDH assaypl
dc.subject.plnowe substancje psychoaktywne, NPS, 2MMC, 3MMC, cytotoksyczność, komórki neuroblastomy ludzkiej, test redukcji MTT, test LDHpl
dc.titlePorównanie cytotoksyczności metylowych pochodnych katynonu - 2MMC i 3MMC w warunkach in vitro.pl
dc.title.alternativeComparison of cytotoxicity of methyl cathinone derivatives - 2MMC and 3MMC in vitro.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In recent years, the appearance of new psychostimulants has been observed on the European market and in Poland. New psychoactive substances (NPS) are popular among young and older people because their legal control is not as well defined as in the case of drugs. An example of NPS are cathinone derivatives: 2-methylmethcathinone and 3- methylmethcathinone.Research on the potentially harmful effects of NPS on human health is crutial due to the growing popularity and accessibility of these compaunds. It is important to determine: the exact mechanism, their cytotoxicity, effects after taking such substances, side effects and what to do in the case of acute poisoning.The SH-SY5Y cell line was used to compare the cytotoxicity of 3MMC and 2MMC (at different concentrations). Colorimetric tests such as LDH and MTT were performed after 24- and 72-hour exposure.In the LDH test, after 24- and 72-hour incubation, none of the tested substances showed statistically significant damage to the cell membrane.However, the results of the MTT test showed that after 24-hour incubation, 2MMC at a concentration of 1 µmol/l, statistically significantly increased the viability of SH-SY5Y cells. The opposite effect was observed after a 72- hour incubation. The results of the MTT test indicate that 2MMC concentrations: 150 and 200 µmol/l contribute to a statistically significant decrease in cell viability. The obtained results indicate that 3MMC and 2MMC do not cause cytotoxic effects on the tested cells and the viability of neuronal cells was weakened by 2MMC but only at high concentrations.
dc.abstract.plpl
W ostatnich latach zaobserwowano na rynku europejskim, jak również w Polsce, pojawienie się nowych substancji psychostymulujących. Nowe substancje psychoaktywne (NPS) cieszą się ogromną popularnością wśród młodych, ale także starszych osób, ponieważ ich kontrola prawna nie jest zdefiniowana tak dobrze, jak w przypadku narkotyków. Przykładem dopalaczy są pochodne katynonu, do których zaliczamy między innymi 2-metylometkatynon i 3-metylometkatynon. W związku z rosnącą popularnością, łatwiejszym dostępem do wyżej wymienionych substancji, konieczne wydaje się być poszukiwanie odpowiedzi na pytania, które nasuwają się podczas analizowania opisywanych w literaturze przypadków związanych z dopalaczami. Z pewnością istotne jest ustalenie: dokładnego mechanizmu działania, ich cytotoksyczności, efektów, jakie mogą być obserwowane po zażyciu takiej substancji, działań niepożądanych, postępowania w przypadku ostrych zatruć. Aby porównać działanie cytotoksyczne 3MMC i 2MMC zastosowano linię komórkową SH-SY5Y i przeprowadzono testy kolorymetryczne: LDH (do oceny uszkodzenia błony komórkowej) i MTT (do oceny aktywności metabolicznej komórek). Porównano działanie różnych stężeń tych związków na komórki SH-SY5Y po 24- i 72- godzinnym narażeniu. W teście LDH, zarówno po 24-, jak i 72-godzinnej inkubacji, żadna z badanych substancji nie wykazała istotnie statystycznego uszkodzenia błony komórkowej. Natomiast wyniki testu MTT pozwoliły stwierdzić, że po 24-godzinnej inkubacji, 2-metylometkatynon w stężeniu 1 µmol/l, istotnie statystycznie, zwiększa żywotność komórek linii SH-SY5Y. Przeciwne działanie zaobserwowano po 72-godzinnej inkubacji. Wyniki testu MTT wskazują, że 2MMC w stężeniach 150 i 200 µmol/l przyczynia się do istotnie statystycznego zmniejszenia żywotności komórek. Otrzymane rezultaty wskazują, że 3MMC i 2MMC nie wywołują cytotoksycznego działania na badane komórki, a żywotność komórek neuronalnych osłabiał 2MMC, ale tylko w wysokich stężeniach.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Starek-Świechowicz, Beata
dc.contributor.authorpl
Myśliwiec, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Starek-Świechowicz, Beata
dc.contributor.reviewerpl
Budziszewska, Bogusława - 162215
dc.date.accessioned
2023-07-03T21:31:38Z
dc.date.available
2023-07-03T21:31:38Z
dc.date.submittedpl
2023-06-30
dc.fieldofstudypl
analityka medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-163439-260619
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313474
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
new psychoactive substances, NPS, 2MMC, 3MMC, cytotoxicity, human neuroblastoma cells, MTT reduction assay, LDH assay
dc.subject.plpl
nowe substancje psychoaktywne, NPS, 2MMC, 3MMC, cytotoksyczność, komórki neuroblastomy ludzkiej, test redukcji MTT, test LDH
dc.titlepl
Porównanie cytotoksyczności metylowych pochodnych katynonu - 2MMC i 3MMC w warunkach in vitro.
dc.title.alternativepl
Comparison of cytotoxicity of methyl cathinone derivatives - 2MMC and 3MMC in vitro.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
881
Views per month
Views per city
Warsaw
75
Krakow
39
Poznan
22
Katowice
18
Wroclaw
18
Gdansk
16
Lodz
9
Bydgoszcz
7
Tychy
6
Lublin
5

No access

No Thumbnail Available
Collections