Zabójstwa popełniane przez kobiety - aspekty psychologiczne i prawnokarne następstwa.

master
dc.abstract.enSUMMARY:Presented masters dissertation is an attempt to show complex problematic aspects of homicides committed by women with a special consideration of so called "domestic homicides". In both Polish as well as foreign statistics involving homicides, those considering murders committed because of family conflicts are the most numerous. For that reason presented masters dissertation analyses both psychological aspects as well as the chain of cause and effect that leads a woman who is a victim of domestic violence to committing a crime and sentencing herself for long-term imprisonment instead of seeking help. Starting point for considerations concerning psychological causes and criminal law implications of female homicides, is an outline of crimes committed by women based on current statistics which provide information about specifics of criminality of women in Poland as well as abroad. Detailed analysis of homicides committed by women presented in the masters dissertation is based on research conducted by T. Jaśkiewicz- Obydzińska and E. Wach and the newest research of M. Łosińska. Additionally the analysis of violence prevention program will be presented, such as: -"Blue card" procedure -national programme of preventing domestic violence-other innovative programmes of preventing domestic violence.pl
dc.abstract.plSTRESZCZENIE PARCY:Praca jest próbą przedstawienia skomplikowanej problematyki zabójstw popełnianych przez kobiety, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „zabójstw domowych”. Zarówno w polskich jak i zagranicznych statystykach dotyczących popełniania zabójstw to właśnie te, które powstały na tle konfliktów rodzinnych (domowych) stanowią największą grupę. Dlatego też w pracy zostały przeanalizowane zarówno psychologiczne aspekty tych zabójstw, jak i ciąg przyczynowo-skutkowy, który sprawia, że kobieta będąca ofiarą przemocy domowej nie szuka pomocy, a staje się sprawczynią, która niejako sama na siebie wydaje wyrok długoletniego więzienia. Punktem wyjścia dla rozważań dotyczących psychologicznych przyczyn i prawnokarnych następstw zabójstw jest zarys przestępstw popełnianych przez kobiety, ukazany w oparciu o aktualne statystyki, które dostarczają wiadomości o specyfice przestępczości kobiet zarówno w Polsce, jak i na świecie. Szczegółowa analiza zabójstw popełnianych przez kobiety przedstawiona w pracy bazuje na wynikach badań przeprowadzonych przez T. Jaśkiewicz- Obydzińską i E. Wach oraz najnowszych badaniach M. Łosińskiej.Dopełnieniem całości jest analiza programów profilaktyki przeciwdziałania przemocy m.in.:- procedury „Niebieskiej Karty”, - Krajowego programu zapobiegania przemocy w rodzinie oraz- innych nowatorskich programów profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStańdo-Kawecka, Barbara - 132070 pl
dc.contributor.authorNosal, Jagodapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSzewczyk, Maria - 132234 pl
dc.contributor.reviewerStańdo-Kawecka, Barbara - 132070 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T18:44:29Z
dc.date.available2020-07-24T18:44:29Z
dc.date.submitted2013-10-22pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-77536-42424pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190037
dc.languagepolpl
dc.subject.encriminality of women, homicides, motives, personality, domestic violencepl
dc.subject.plprzestępczość kobiet, zabójstwa, motywy, osobowość, przemoc domowapl
dc.titleZabójstwa popełniane przez kobiety - aspekty psychologiczne i prawnokarne następstwa.pl
dc.title.alternativeHomicides committed by women - psychological aspects and criminal implications.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
SUMMARY:Presented masters dissertation is an attempt to show complex problematic aspects of homicides committed by women with a special consideration of so called "domestic homicides". In both Polish as well as foreign statistics involving homicides, those considering murders committed because of family conflicts are the most numerous. For that reason presented masters dissertation analyses both psychological aspects as well as the chain of cause and effect that leads a woman who is a victim of domestic violence to committing a crime and sentencing herself for long-term imprisonment instead of seeking help. Starting point for considerations concerning psychological causes and criminal law implications of female homicides, is an outline of crimes committed by women based on current statistics which provide information about specifics of criminality of women in Poland as well as abroad. Detailed analysis of homicides committed by women presented in the masters dissertation is based on research conducted by T. Jaśkiewicz- Obydzińska and E. Wach and the newest research of M. Łosińska. Additionally the analysis of violence prevention program will be presented, such as: -"Blue card" procedure -national programme of preventing domestic violence-other innovative programmes of preventing domestic violence.
dc.abstract.plpl
STRESZCZENIE PARCY:Praca jest próbą przedstawienia skomplikowanej problematyki zabójstw popełnianych przez kobiety, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „zabójstw domowych”. Zarówno w polskich jak i zagranicznych statystykach dotyczących popełniania zabójstw to właśnie te, które powstały na tle konfliktów rodzinnych (domowych) stanowią największą grupę. Dlatego też w pracy zostały przeanalizowane zarówno psychologiczne aspekty tych zabójstw, jak i ciąg przyczynowo-skutkowy, który sprawia, że kobieta będąca ofiarą przemocy domowej nie szuka pomocy, a staje się sprawczynią, która niejako sama na siebie wydaje wyrok długoletniego więzienia. Punktem wyjścia dla rozważań dotyczących psychologicznych przyczyn i prawnokarnych następstw zabójstw jest zarys przestępstw popełnianych przez kobiety, ukazany w oparciu o aktualne statystyki, które dostarczają wiadomości o specyfice przestępczości kobiet zarówno w Polsce, jak i na świecie. Szczegółowa analiza zabójstw popełnianych przez kobiety przedstawiona w pracy bazuje na wynikach badań przeprowadzonych przez T. Jaśkiewicz- Obydzińską i E. Wach oraz najnowszych badaniach M. Łosińskiej.Dopełnieniem całości jest analiza programów profilaktyki przeciwdziałania przemocy m.in.:- procedury „Niebieskiej Karty”, - Krajowego programu zapobiegania przemocy w rodzinie oraz- innych nowatorskich programów profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stańdo-Kawecka, Barbara - 132070
dc.contributor.authorpl
Nosal, Jagoda
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Szewczyk, Maria - 132234
dc.contributor.reviewerpl
Stańdo-Kawecka, Barbara - 132070
dc.date.accessioned
2020-07-24T18:44:29Z
dc.date.available
2020-07-24T18:44:29Z
dc.date.submittedpl
2013-10-22
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-77536-42424
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190037
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
criminality of women, homicides, motives, personality, domestic violence
dc.subject.plpl
przestępczość kobiet, zabójstwa, motywy, osobowość, przemoc domowa
dc.titlepl
Zabójstwa popełniane przez kobiety - aspekty psychologiczne i prawnokarne następstwa.
dc.title.alternativepl
Homicides committed by women - psychological aspects and criminal implications.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
127
Views per month
Views per city
Warsaw
22
Wroclaw
14
Krakow
8
Poznan
6
Bialystok
5
Suchedniow
4
Gdansk
3
Bobrowniki Male
2
Bydgoszcz
2
Jonkowo
2

No access

No Thumbnail Available