Marketing usług na przykładzie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

master
dc.abstract.enThesis concerns characteristics and marketing of services on the example of the Non-public Healthcare Centre. It presents the specific features distinguishing them from the material product. An issue of the market of services, and functions of services in the market economy. It focuses in detail on the marketing mix concepts of services and the specification of the healthcentre services and marketing activity of institutions providing them. The last section of the thesis serves an analysis of the Non-public Healthcare Centre. Purpose of the thesis is showing, that nowadays also in services, marketing management is indispensable.pl
dc.abstract.plPraca została poświęcona charakterystyce i marketingowi usług na przykładzie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Omówione zostały specyficzne cechy usług, odróżniające je od produktu materialnego. Poruszona została kwestia rynku usług, oraz funkcje usług w gospodarce rynkowej. Skupiono się szczegółowo na koncepcjach marketingu mix usług oraz specyfikacji usług zdrowotnych i działalności marketingowej placówek świadczących usługi zdrowotne. Na koniec analizie poddany został przykładowy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Celem pracy jest pokazanie, że w dzisiejszych czasach, również w usługach, stosowanie marketingu jest niezbędne.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorSkalny, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStępniewski, Jan - 132105 pl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T09:06:49Z
dc.date.available2020-07-24T09:06:49Z
dc.date.submitted2012-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzanie i doradztwo gospodarczepl
dc.identifier.apddiploma-67708-84823pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181109
dc.languagepolpl
dc.subject.enmarketing mix – patient – health service centre - servicepl
dc.subject.plmarketing – marketing mix – pacjent – placówka służby zdrowia – usługipl
dc.titleMarketing usług na przykładzie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnejpl
dc.title.alternativeMarketing of services on the example the Non-public Healthcare Centrepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Thesis concerns characteristics and marketing of services on the example of the Non-public Healthcare Centre. It presents the specific features distinguishing them from the material product. An issue of the market of services, and functions of services in the market economy. It focuses in detail on the marketing mix concepts of services and the specification of the healthcentre services and marketing activity of institutions providing them. The last section of the thesis serves an analysis of the Non-public Healthcare Centre. Purpose of the thesis is showing, that nowadays also in services, marketing management is indispensable.
dc.abstract.plpl
Praca została poświęcona charakterystyce i marketingowi usług na przykładzie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Omówione zostały specyficzne cechy usług, odróżniające je od produktu materialnego. Poruszona została kwestia rynku usług, oraz funkcje usług w gospodarce rynkowej. Skupiono się szczegółowo na koncepcjach marketingu mix usług oraz specyfikacji usług zdrowotnych i działalności marketingowej placówek świadczących usługi zdrowotne. Na koniec analizie poddany został przykładowy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Celem pracy jest pokazanie, że w dzisiejszych czasach, również w usługach, stosowanie marketingu jest niezbędne.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Skalny, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stępniewski, Jan - 132105
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.date.accessioned
2020-07-24T09:06:49Z
dc.date.available
2020-07-24T09:06:49Z
dc.date.submittedpl
2012-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie i doradztwo gospodarcze
dc.identifier.apdpl
diploma-67708-84823
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181109
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
marketing mix – patient – health service centre - service
dc.subject.plpl
marketing – marketing mix – pacjent – placówka służby zdrowia – usługi
dc.titlepl
Marketing usług na przykładzie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
dc.title.alternativepl
Marketing of services on the example the Non-public Healthcare Centre
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Wroclaw
5
Dublin
2
Lublin
2
Częstochowa
1
Elblag
1
Gmina Jędrzejów
1
Legnica
1
Nowa Sol
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available