Hugo Riemann - formalista czy romantyk?

2019
journal article
article
dc.abstract.enThe author of this paper stands up the dominant contemporary interpretations of Riemann’s concept of musical forms, which reduce the composer’s idea to create ‘dry’, abstract schemes, and his method - to pure empiricism to the Romantic image of a German scholar with features derived from his aesthetic writings. She connects Riemann’s views on music and its creation with the Romantic tradition, relating them both to the sources cited by Riemann himself (Adolf Bernard Marx, Moritz Hauptmann et al.) and to the writings of Romantic-era composers (Carl Maria Weber, Robert Schumann). The work is complemented with an overview of 20th-century works devoted to Riemann.pl
dc.abstract.plDominującym współcześnie interpretacjom Riemannowskiej koncepcji form muzycznych, sprowadzającym ideę autora do tworzenia „suchych”, abstrakcyjnych schematów, a jego metodę — do czystej empirii, autorka przeciwstawia romantyczny wizerunek uczonego o rysach wywiedzionych z jego pism estetycznych. Kładzie nacisk na łączność poglądów Riemanna na muzykę i jej tworzenie z tradycją romantyczną, odnosząc je zarówno do źródeł, na które powoływał się sam Riemann (Adolf Bernard Marx, Moritz Hauptmann i in.), jak i do pism romantycznych kompozytorów (Carl Maria Weber, Robert Schumann). Pracę uzupełnia przegląd XX-wiecznych prac Poświęconych Riemannowi.pl
dc.affiliationWydział Historyczny : Instytut Muzykologiipl
dc.contributor.authorDziadek, Magdalena - 227642 pl
dc.date.available2021-03-05T20:16:26Z
dc.date.issued2019pl
dc.description.physical13-25pl
dc.description.publication0,7pl
dc.description.volume9pl
dc.identifier.doi10.34861/aspmuz9-01_hugo-riempl
dc.identifier.isbn978-83-64615-40-5pl
dc.identifier.issn2082-6044pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/266710
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk humanistycznych : nauki o sztucepl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enteaching musical formspl
dc.subject.enRomantic aesthetics of musicpl
dc.subject.enGerman music mythpl
dc.subject.enHugo Riemannpl
dc.subject.plnauka o formach muzycznychpl
dc.subject.plromantyczna estetyka muzykipl
dc.subject.plniemiecki mit muzykipl
dc.subject.plHugo Riemannpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleHugo Riemann - formalista czy romantyk?pl
dc.title.alternativeHugo Riemann - Formalist or Romantic?pl
dc.title.journalAspekty Muzykipl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The author of this paper stands up the dominant contemporary interpretations of Riemann’s concept of musical forms, which reduce the composer’s idea to create ‘dry’, abstract schemes, and his method - to pure empiricism to the Romantic image of a German scholar with features derived from his aesthetic writings. She connects Riemann’s views on music and its creation with the Romantic tradition, relating them both to the sources cited by Riemann himself (Adolf Bernard Marx, Moritz Hauptmann et al.) and to the writings of Romantic-era composers (Carl Maria Weber, Robert Schumann). The work is complemented with an overview of 20th-century works devoted to Riemann.
dc.abstract.plpl
Dominującym współcześnie interpretacjom Riemannowskiej koncepcji form muzycznych, sprowadzającym ideę autora do tworzenia „suchych”, abstrakcyjnych schematów, a jego metodę — do czystej empirii, autorka przeciwstawia romantyczny wizerunek uczonego o rysach wywiedzionych z jego pism estetycznych. Kładzie nacisk na łączność poglądów Riemanna na muzykę i jej tworzenie z tradycją romantyczną, odnosząc je zarówno do źródeł, na które powoływał się sam Riemann (Adolf Bernard Marx, Moritz Hauptmann i in.), jak i do pism romantycznych kompozytorów (Carl Maria Weber, Robert Schumann). Pracę uzupełnia przegląd XX-wiecznych prac Poświęconych Riemannowi.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny : Instytut Muzykologii
dc.contributor.authorpl
Dziadek, Magdalena - 227642
dc.date.available
2021-03-05T20:16:26Z
dc.date.issuedpl
2019
dc.description.physicalpl
13-25
dc.description.publicationpl
0,7
dc.description.volumepl
9
dc.identifier.doipl
10.34861/aspmuz9-01_hugo-riem
dc.identifier.isbnpl
978-83-64615-40-5
dc.identifier.issnpl
2082-6044
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/266710
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk humanistycznych : nauki o sztuce
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enpl
teaching musical forms
dc.subject.enpl
Romantic aesthetics of music
dc.subject.enpl
German music myth
dc.subject.enpl
Hugo Riemann
dc.subject.plpl
nauka o formach muzycznych
dc.subject.plpl
romantyczna estetyka muzyki
dc.subject.plpl
niemiecki mit muzyki
dc.subject.plpl
Hugo Riemann
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Hugo Riemann - formalista czy romantyk?
dc.title.alternativepl
Hugo Riemann - Formalist or Romantic?
dc.title.journalpl
Aspekty Muzyki
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Sanok
3
Ashburn
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available