Diagnostyka obrazowa w chorobie Alzheimera - analiza przypadku

licenciate
dc.abstract.enAlzheimer’s disease is the most common reason for dementia in the elderly. There are 0,3 mln people suffering from it in Poland. Etiopathogenesis is not fully researched. Medical imaging has a huge role in diagnosing Alzheimer’s disease, mostly structural ones. Function neuroimaging is also being used, but it is not as common as the structural investigations.This thesis is based on literature and medical records of the patient with Alzheimer’s disease. Basic information such as brain structure and physiology, Alzheimer’s disease, it’s definition, epidemiology, patophysiology, etiology, clinical symptopms and risk factors are contained. Imaging methods, for instance CT, MRI and PET, their applications, interpretation of the results and treatment are also included. The second part of the thesis consists of medical record of the patient, recapitulation and conclusions.pl
dc.abstract.plChoroba Alzheimera jest najczęstszym powodem otępień u ludzi w podeszłym wieku. W Polsce cierpi na nią około 0,3 mln osób. Etiopatogeneza schorzenia nie jest w pełni poznana. Ważną rolę w rozpoznawaniu odgrywa diagnostyka obrazowa, głównie strukturalna. Neuroobrazowanie czynnościowe jest skuteczne i wykorzystywane, jednak nie tak często jak badania strukturalne. Praca powstała na podstawie literatury oraz studium przypadku. Zostały w niej przedstawione informacje ogólne na temat budowy i fizjologii mózgu, choroby Alzheimera, jej definicji, epidemiologii, patofizjologii, etiologii, objawów klinicznych i czynników ryzyka. Omówiono również metody używane w diagnostyce, w tym metody obrazowania takie jak TK, MR i PET, ich zastosowanie i interpretacja wyników, a także leczenie. W drugiej części pracy przedstawiony został przypadek pacjenta, podsumowanie oraz wnioski.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorHerman-Sucharska, Izabela - 129712 pl
dc.contributor.authorSmarzyńska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerHerman-Sucharska, Izabela - 129712 pl
dc.contributor.reviewerDubis, Anna - 173912 pl
dc.date.accessioned2020-08-24T10:58:56Z
dc.date.available2020-08-24T10:58:56Z
dc.date.submitted2020-08-12pl
dc.fieldofstudyelektroradiologiapl
dc.identifier.apddiploma-143847-247601pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244565
dc.languagepolpl
dc.subject.enAlzheimer’s disease, demention, diagnostic imaging, magnetic resonance imaging, computed tomography, positron emission tomographypl
dc.subject.plchoroba Alzheimera, otępienie, diagnostyka obrazowa, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, pozytonowa tomografia emisyjnapl
dc.titleDiagnostyka obrazowa w chorobie Alzheimera - analiza przypadkupl
dc.title.alternativeDiagnosting imaging in Alzheimer's Disease - a case studypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Alzheimer’s disease is the most common reason for dementia in the elderly. There are 0,3 mln people suffering from it in Poland. Etiopathogenesis is not fully researched. Medical imaging has a huge role in diagnosing Alzheimer’s disease, mostly structural ones. Function neuroimaging is also being used, but it is not as common as the structural investigations.This thesis is based on literature and medical records of the patient with Alzheimer’s disease. Basic information such as brain structure and physiology, Alzheimer’s disease, it’s definition, epidemiology, patophysiology, etiology, clinical symptopms and risk factors are contained. Imaging methods, for instance CT, MRI and PET, their applications, interpretation of the results and treatment are also included. The second part of the thesis consists of medical record of the patient, recapitulation and conclusions.
dc.abstract.plpl
Choroba Alzheimera jest najczęstszym powodem otępień u ludzi w podeszłym wieku. W Polsce cierpi na nią około 0,3 mln osób. Etiopatogeneza schorzenia nie jest w pełni poznana. Ważną rolę w rozpoznawaniu odgrywa diagnostyka obrazowa, głównie strukturalna. Neuroobrazowanie czynnościowe jest skuteczne i wykorzystywane, jednak nie tak często jak badania strukturalne. Praca powstała na podstawie literatury oraz studium przypadku. Zostały w niej przedstawione informacje ogólne na temat budowy i fizjologii mózgu, choroby Alzheimera, jej definicji, epidemiologii, patofizjologii, etiologii, objawów klinicznych i czynników ryzyka. Omówiono również metody używane w diagnostyce, w tym metody obrazowania takie jak TK, MR i PET, ich zastosowanie i interpretacja wyników, a także leczenie. W drugiej części pracy przedstawiony został przypadek pacjenta, podsumowanie oraz wnioski.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Herman-Sucharska, Izabela - 129712
dc.contributor.authorpl
Smarzyńska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Herman-Sucharska, Izabela - 129712
dc.contributor.reviewerpl
Dubis, Anna - 173912
dc.date.accessioned
2020-08-24T10:58:56Z
dc.date.available
2020-08-24T10:58:56Z
dc.date.submittedpl
2020-08-12
dc.fieldofstudypl
elektroradiologia
dc.identifier.apdpl
diploma-143847-247601
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244565
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Alzheimer’s disease, demention, diagnostic imaging, magnetic resonance imaging, computed tomography, positron emission tomography
dc.subject.plpl
choroba Alzheimera, otępienie, diagnostyka obrazowa, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, pozytonowa tomografia emisyjna
dc.titlepl
Diagnostyka obrazowa w chorobie Alzheimera - analiza przypadku
dc.title.alternativepl
Diagnosting imaging in Alzheimer's Disease - a case study
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
369
Views per month
Views per city
Warsaw
68
Katowice
21
Krakow
21
Lublin
20
Wroclaw
15
Częstochowa
14
Bydgoszcz
13
Poznan
12
Torun
9
Chorzów
8

No access

No Thumbnail Available