Prawne i ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności hotelarskiej w czasach pandemii Covid-19

licenciate
dc.abstract.enThe main goal of this work is to study the impact of the Covid-19 pandemic on the legal and economic aspects of running a hotel business. The author analyzed the situation of the hotel market in the period 2010-2019 in order to be able to properly compare the data with the data from 2020, when the pandemic broke out. Over the course of this work, legal acts concerning the way of conducting hotel activities in the pandemic were analyzed. In order to be able to understand in depth the consequences of any direct and indirect restrictions on hotel facilities, the author used the method of case study method to analyze a specific hotel affected by the pandemic. Changes that were introduced in the hotel in accordance with governmental guidelines were subjected to observation and research. The research data confirmed the hypothesis assumed by the author that the hotel industry experienced a serious decline in development and the tourism industry was transformed and adapted to new conditions. Despite the positive change in the form of greater public interest in local tourism, negative consequences prevail for hoteliers. In addition, the uncertainty in the hotel industry caused by the still ongoing pandemic confirms the author's belief that the recovery to the pre-pandemic state will be very slow.pl
dc.abstract.plCelem zasadniczym danej pracy jest zbadanie wpływu pandemii Covid-19 na aspekty prawne i ekonomiczne prowadzenia działalności hotelarskiej. Autorka przeanalizowała sytuację rynku hotelarskiego w okresie 2010-2019 aby móc odpowiednio porównać dane do danych z roku 2020, w którym wybuchła pandemia. Koleinie przenalizowane zostały akty prawne dotyczące sposobu prowadzenia działalności hotelarskiej w dobie pandemii. Aby móc dogłębnie zrozumieć konsekwencje wszelkich ograniczeń bezpośrednich oraz pośrednich dla obiektów hotelowych, autorka wykorzystała metodę studium przypadku do przeprowadzenia analizy konkretnego przedsiębiorstwa dotkniętego skutkami pandemii. Obserwacji i badaniom poddane zostały zmiany, które zostały wprowadzone w hotelu zgodnie z wytycznymi rządowymi. Dane badania potwierdziły założone przez autorkę hipotezy, iż branża hotelarska odnotowała poważny spadek rozwoju a branża turystyczna uległa przeobrażeniu oraz adaptacji do nowych warunków. Mimo pozytywnej zmiany w postaci większego zainteresowania turystyką lokalną przez społeczeństwo, dla hotelarzy przeważają negatywne konsekwencje. Ponadto niepewność w branży hotelarskiej spowodowana wciąż trwającą pandemią utwierdza autorkę w przekonaniu, iż powrót do stanu sprzed pandemii będzie bardzo powolny.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMania, Karolinapl
dc.contributor.authorLasecka de Lasocka, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMania, Karolinapl
dc.contributor.reviewerStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.date.accessioned2021-11-15T22:36:02Z
dc.date.available2021-11-15T22:36:02Z
dc.date.submitted2021-07-08pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-148125-197330pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/283720
dc.languagepolpl
dc.subject.enCovid-19, Hospitality, Local Tourism, Tourism Industry, Pandemicpl
dc.subject.plBranża turystyczna, Covid-19, Hotelarstwo, Turystyka lokalna, Pandemiapl
dc.titlePrawne i ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności hotelarskiej w czasach pandemii Covid-19pl
dc.title.alternativeLegal and economic aspects of running a hotel business in the time of the Covid-19 pandemicpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main goal of this work is to study the impact of the Covid-19 pandemic on the legal and economic aspects of running a hotel business. The author analyzed the situation of the hotel market in the period 2010-2019 in order to be able to properly compare the data with the data from 2020, when the pandemic broke out. Over the course of this work, legal acts concerning the way of conducting hotel activities in the pandemic were analyzed. In order to be able to understand in depth the consequences of any direct and indirect restrictions on hotel facilities, the author used the method of case study method to analyze a specific hotel affected by the pandemic. Changes that were introduced in the hotel in accordance with governmental guidelines were subjected to observation and research. The research data confirmed the hypothesis assumed by the author that the hotel industry experienced a serious decline in development and the tourism industry was transformed and adapted to new conditions. Despite the positive change in the form of greater public interest in local tourism, negative consequences prevail for hoteliers. In addition, the uncertainty in the hotel industry caused by the still ongoing pandemic confirms the author's belief that the recovery to the pre-pandemic state will be very slow.
dc.abstract.plpl
Celem zasadniczym danej pracy jest zbadanie wpływu pandemii Covid-19 na aspekty prawne i ekonomiczne prowadzenia działalności hotelarskiej. Autorka przeanalizowała sytuację rynku hotelarskiego w okresie 2010-2019 aby móc odpowiednio porównać dane do danych z roku 2020, w którym wybuchła pandemia. Koleinie przenalizowane zostały akty prawne dotyczące sposobu prowadzenia działalności hotelarskiej w dobie pandemii. Aby móc dogłębnie zrozumieć konsekwencje wszelkich ograniczeń bezpośrednich oraz pośrednich dla obiektów hotelowych, autorka wykorzystała metodę studium przypadku do przeprowadzenia analizy konkretnego przedsiębiorstwa dotkniętego skutkami pandemii. Obserwacji i badaniom poddane zostały zmiany, które zostały wprowadzone w hotelu zgodnie z wytycznymi rządowymi. Dane badania potwierdziły założone przez autorkę hipotezy, iż branża hotelarska odnotowała poważny spadek rozwoju a branża turystyczna uległa przeobrażeniu oraz adaptacji do nowych warunków. Mimo pozytywnej zmiany w postaci większego zainteresowania turystyką lokalną przez społeczeństwo, dla hotelarzy przeważają negatywne konsekwencje. Ponadto niepewność w branży hotelarskiej spowodowana wciąż trwającą pandemią utwierdza autorkę w przekonaniu, iż powrót do stanu sprzed pandemii będzie bardzo powolny.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Mania, Karolina
dc.contributor.authorpl
Lasecka de Lasocka, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Mania, Karolina
dc.contributor.reviewerpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.date.accessioned
2021-11-15T22:36:02Z
dc.date.available
2021-11-15T22:36:02Z
dc.date.submittedpl
2021-07-08
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-148125-197330
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/283720
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Covid-19, Hospitality, Local Tourism, Tourism Industry, Pandemic
dc.subject.plpl
Branża turystyczna, Covid-19, Hotelarstwo, Turystyka lokalna, Pandemia
dc.titlepl
Prawne i ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności hotelarskiej w czasach pandemii Covid-19
dc.title.alternativepl
Legal and economic aspects of running a hotel business in the time of the Covid-19 pandemic
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
71
Views per month
Views per city
Wroclaw
10
Warsaw
9
Katowice
6
Gmina Brodnica
4
Lopuszna
4
Poznan
4
Krakow
3
Gliwice
2
Huntsville
2
Jedlicze
2

No access

No Thumbnail Available