Czynniki ryzyka wystąpienia martwiczego zapalenia jelit u noworodków ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała.

master
dc.abstract.enINTRODUCTION: Infants born prematurely are generally exposed to disturbances in development and are predisposed to many diseases, mainly because of multiorgan failure. The etiology of necrotizing enterocolitis is still not fully understood and it is an acute disease. Certain risk factors are difficult to avoid, but the nutritional prevention can contribute to the counter of disease or to reduce its complications. In the treatment of NEC conservative technique is used, but unfortunately not always it is enough, then the surgical intervention should be consider. Nutrition is a very important element, breast milk has a big role in prevention, as well as mixtures of glutamine. The complications are rare, and cured children develop normally.AIM: The aim of this study is to present the most important risk factors for necrotizing enterocolitis.METODS AND MATERIALS: To assess risk factors for necrotizing enterocolitis, hospital documentations of two patients were used, which contains information about disease.RESULTS: The risk factors of both newborns were prematurity and extremely low birth weight. Patients were fed parenteral since first day. One of the patients was treated conservatively, i.e. acetylcysteine enemas were given. The second patient require surgical intervention due to bowel perforation.pl
dc.abstract.plWSTĘP: Noworodki urodzone przedwcześnie są przeważnie narażone na zaburzenia w rozwoju, a także są predysponowane do wielu chorób, głównie z powodu niewykształconych narządów. Etiologia martwiczego zapalenia jelit jest nadal nie do końca poznana i jest to choroba o ciężkim przebiegu. Pewnych czynników ryzyka nie da się uniknąć, ale profilaktyka żywieniowa może przyczyniać się do zapobiegania schorzenia lub zmniejszyć jego powikłania. W leczeniu NEC stosuje się technikę zachowawczą, jednak niestety nie zawsze to wystarcza, wtedy należy rozważyć ingerencję chirurgiczną. Bardzo ważnym elementem jest żywienie, dużą rolę w prewencji NEC odgrywa pokarm naturalny, jak również podawanie mieszanek z glutaminą. Powikłania są rzadkie, a wyleczone dzieci rozwijają się prawidłowo.CEL: Praca ma na celu przedstawienie najważniejszych czynników ryzyka martwiczego zapalenia jelit.METODY I MATERIAŁY: Do oceny czynników ryzyka martwiczego zapalenia jelit użyto dokumentacji szpitalnej dwóch pacjentów, w której zawarte są informacje o przebiegu danego schorzenia.WYNIKI: U obydwu chorych głównymi czynnikami ryzyka było wcześniactwo oraz skrajnie mała masa urodzeniowa. Pacjenci od pierwszej doby byli żywieni pozajelitowo. Jeden z pacjentów był leczony zachowawczo, tj. dostawał wlewki doodbytnicze. Natomiast drugi pacjent wymagał interwencji chirurgicznej z powodu perforacji jelita.pl
dc.affiliationWydział Lekarskipl
dc.contributor.advisorLauterbach, Ryszard - 130626 pl
dc.contributor.authorKędra, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WLpl
dc.contributor.reviewerLauterbach, Ryszard - 130626 pl
dc.contributor.reviewerPawlik, Dorotapl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:55:24Z
dc.date.available2020-07-24T15:55:24Z
dc.date.submitted2013-07-09pl
dc.fieldofstudydietetyka klinicznapl
dc.identifier.apddiploma-74576-152351pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187404
dc.languagepolpl
dc.subject.ennewborns, NEC, low birth weightpl
dc.subject.plnoworodki, NEC, mała masa urodzeniowapl
dc.titleCzynniki ryzyka wystąpienia martwiczego zapalenia jelit u noworodków ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała.pl
dc.title.alternativeRisk factors of Necrotizing Enterocolitis in newborns with extremely low birth weight.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
INTRODUCTION: Infants born prematurely are generally exposed to disturbances in development and are predisposed to many diseases, mainly because of multiorgan failure. The etiology of necrotizing enterocolitis is still not fully understood and it is an acute disease. Certain risk factors are difficult to avoid, but the nutritional prevention can contribute to the counter of disease or to reduce its complications. In the treatment of NEC conservative technique is used, but unfortunately not always it is enough, then the surgical intervention should be consider. Nutrition is a very important element, breast milk has a big role in prevention, as well as mixtures of glutamine. The complications are rare, and cured children develop normally.AIM: The aim of this study is to present the most important risk factors for necrotizing enterocolitis.METODS AND MATERIALS: To assess risk factors for necrotizing enterocolitis, hospital documentations of two patients were used, which contains information about disease.RESULTS: The risk factors of both newborns were prematurity and extremely low birth weight. Patients were fed parenteral since first day. One of the patients was treated conservatively, i.e. acetylcysteine enemas were given. The second patient require surgical intervention due to bowel perforation.
dc.abstract.plpl
WSTĘP: Noworodki urodzone przedwcześnie są przeważnie narażone na zaburzenia w rozwoju, a także są predysponowane do wielu chorób, głównie z powodu niewykształconych narządów. Etiologia martwiczego zapalenia jelit jest nadal nie do końca poznana i jest to choroba o ciężkim przebiegu. Pewnych czynników ryzyka nie da się uniknąć, ale profilaktyka żywieniowa może przyczyniać się do zapobiegania schorzenia lub zmniejszyć jego powikłania. W leczeniu NEC stosuje się technikę zachowawczą, jednak niestety nie zawsze to wystarcza, wtedy należy rozważyć ingerencję chirurgiczną. Bardzo ważnym elementem jest żywienie, dużą rolę w prewencji NEC odgrywa pokarm naturalny, jak również podawanie mieszanek z glutaminą. Powikłania są rzadkie, a wyleczone dzieci rozwijają się prawidłowo.CEL: Praca ma na celu przedstawienie najważniejszych czynników ryzyka martwiczego zapalenia jelit.METODY I MATERIAŁY: Do oceny czynników ryzyka martwiczego zapalenia jelit użyto dokumentacji szpitalnej dwóch pacjentów, w której zawarte są informacje o przebiegu danego schorzenia.WYNIKI: U obydwu chorych głównymi czynnikami ryzyka było wcześniactwo oraz skrajnie mała masa urodzeniowa. Pacjenci od pierwszej doby byli żywieni pozajelitowo. Jeden z pacjentów był leczony zachowawczo, tj. dostawał wlewki doodbytnicze. Natomiast drugi pacjent wymagał interwencji chirurgicznej z powodu perforacji jelita.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski
dc.contributor.advisorpl
Lauterbach, Ryszard - 130626
dc.contributor.authorpl
Kędra, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WL
dc.contributor.reviewerpl
Lauterbach, Ryszard - 130626
dc.contributor.reviewerpl
Pawlik, Dorota
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:55:24Z
dc.date.available
2020-07-24T15:55:24Z
dc.date.submittedpl
2013-07-09
dc.fieldofstudypl
dietetyka kliniczna
dc.identifier.apdpl
diploma-74576-152351
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187404
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
newborns, NEC, low birth weight
dc.subject.plpl
noworodki, NEC, mała masa urodzeniowa
dc.titlepl
Czynniki ryzyka wystąpienia martwiczego zapalenia jelit u noworodków ze skrajnie małą urodzeniową masą ciała.
dc.title.alternativepl
Risk factors of Necrotizing Enterocolitis in newborns with extremely low birth weight.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
40
Views per month
Views per city
Lublin
4
Rzeszów
4
Orly
3
Sosnowiec
3
Krakow
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Zagwizdzie
2
Bielsko-Biala
1
Częstochowa
1

No access

No Thumbnail Available