Łączenie się spółek kapitałowych w ramach grupy - ze szczególnym uwzględnieniem połączeń odwrotnych i wieloszczeblowych

master
dc.abstract.enThe aim of this study entitled “Mergers of capital companies within the group - with particular emphasis on downstream and multistage reverse mergers” is to analyze the current legal framework of regulations in the field of model upstream mergers by acquisition, downstream mergers and multistage reverse mergers.The whole work consists of three parts. First chapter covers general issues, which include reasons for reorganization of capital groups and overall principles of mergers by takeover, with focus on factors pointing to reverse mergers as one of the most appealing options for investors. The second chapter shows current regulations on mergers by acquisition. The third chapter contains a detailed analysis of the legal problems associated with reverse and multi-stage downstream mergers. At the end, this thesis presents the conclusions and recommendations of the amendments to the current legislation in order to remove legal uncertainty and to simplify procedures for the reorganization of companies operating within a capital group.This thesis is based on the analysis of Polish law and available literature.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy pt.: „Łączenie się spółek kapitałowych w ramach grupy - ze szczególnym uwzględnieniem połączeń odwrotnych i wieloszczeblowych” jest analiza obowiązujących konstrukcji prawnych w zakresie regulacji dotyczących modelowych połączeń przez przejęcie (upstream merger), połączeń odwrotnych (downstream merger) oraz połączeń wieloszczeblowych.Całość pracy składa się z trzech części. Rozdział pierwszy opisuje zagadnienia ogólne, w ramach których przedstawione zostały motywy reorganizacji struktury grup kapitałowych oraz ogólne założenia połączeń przez przejęcie ze wskazaniem aspektów połączeń odwrotnych stanowiących o ich atrakcyjności dla przedsiębiorców. Rozdział drugi wskazuje obecne regulacje w zakresie połączeń przez przejęcie. Rozdział trzeci zawiera szczegółową analizę problemów prawnohandlowych towarzyszących połączeniom odwrotnym i wieloszczeblowym. Na zakończenie niniejszego opracowania przedstawione zostały wnioski oraz rekomendacje zmian obowiązujących przepisów w celu usunięcia niepewności prawa oraz uproszczenia procedur związanych z reorganizacją działalności spółek funkcjonujących w ramach grup kapitałowych.Niniejsza praca dyplomowa powstała w oparciu o analizę przepisów prawa oraz dostępnej literatury przedmiotu.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOplustil, Krzysztof - 131175 pl
dc.contributor.authorOlejnik, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerOplustil, Krzysztof - 131175 pl
dc.contributor.reviewerPorzycki, Marek - 131527 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:46:51Z
dc.date.available2020-07-27T09:46:51Z
dc.date.submitted2017-07-10pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-117219-132039pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222445
dc.languagepolpl
dc.subject.enrestructuring of capital groups, mergers of capital companies, mergers by acquisition, downstream mergers, multistage reverse mergers, capital companiespl
dc.subject.plrestrukturyzacja grup kapitałowych, łączenie spółek kapitałowych, łączenie przez przejęcie, połączenia wieloszczeblowe, połączenia odwrotne, spółki kapitałowepl
dc.titleŁączenie się spółek kapitałowych w ramach grupy - ze szczególnym uwzględnieniem połączeń odwrotnych i wieloszczeblowychpl
dc.title.alternativeMergers of capital companies within the group - with particular emphasis on downstream and multistage reverse mergerspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study entitled “Mergers of capital companies within the group - with particular emphasis on downstream and multistage reverse mergers” is to analyze the current legal framework of regulations in the field of model upstream mergers by acquisition, downstream mergers and multistage reverse mergers.The whole work consists of three parts. First chapter covers general issues, which include reasons for reorganization of capital groups and overall principles of mergers by takeover, with focus on factors pointing to reverse mergers as one of the most appealing options for investors. The second chapter shows current regulations on mergers by acquisition. The third chapter contains a detailed analysis of the legal problems associated with reverse and multi-stage downstream mergers. At the end, this thesis presents the conclusions and recommendations of the amendments to the current legislation in order to remove legal uncertainty and to simplify procedures for the reorganization of companies operating within a capital group.This thesis is based on the analysis of Polish law and available literature.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy pt.: „Łączenie się spółek kapitałowych w ramach grupy - ze szczególnym uwzględnieniem połączeń odwrotnych i wieloszczeblowych” jest analiza obowiązujących konstrukcji prawnych w zakresie regulacji dotyczących modelowych połączeń przez przejęcie (upstream merger), połączeń odwrotnych (downstream merger) oraz połączeń wieloszczeblowych.Całość pracy składa się z trzech części. Rozdział pierwszy opisuje zagadnienia ogólne, w ramach których przedstawione zostały motywy reorganizacji struktury grup kapitałowych oraz ogólne założenia połączeń przez przejęcie ze wskazaniem aspektów połączeń odwrotnych stanowiących o ich atrakcyjności dla przedsiębiorców. Rozdział drugi wskazuje obecne regulacje w zakresie połączeń przez przejęcie. Rozdział trzeci zawiera szczegółową analizę problemów prawnohandlowych towarzyszących połączeniom odwrotnym i wieloszczeblowym. Na zakończenie niniejszego opracowania przedstawione zostały wnioski oraz rekomendacje zmian obowiązujących przepisów w celu usunięcia niepewności prawa oraz uproszczenia procedur związanych z reorganizacją działalności spółek funkcjonujących w ramach grup kapitałowych.Niniejsza praca dyplomowa powstała w oparciu o analizę przepisów prawa oraz dostępnej literatury przedmiotu.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Oplustil, Krzysztof - 131175
dc.contributor.authorpl
Olejnik, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Oplustil, Krzysztof - 131175
dc.contributor.reviewerpl
Porzycki, Marek - 131527
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:46:51Z
dc.date.available
2020-07-27T09:46:51Z
dc.date.submittedpl
2017-07-10
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-117219-132039
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222445
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
restructuring of capital groups, mergers of capital companies, mergers by acquisition, downstream mergers, multistage reverse mergers, capital companies
dc.subject.plpl
restrukturyzacja grup kapitałowych, łączenie spółek kapitałowych, łączenie przez przejęcie, połączenia wieloszczeblowe, połączenia odwrotne, spółki kapitałowe
dc.titlepl
Łączenie się spółek kapitałowych w ramach grupy - ze szczególnym uwzględnieniem połączeń odwrotnych i wieloszczeblowych
dc.title.alternativepl
Mergers of capital companies within the group - with particular emphasis on downstream and multistage reverse mergers
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
52
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Poznan
8
Krakow
4
Bialystok
2
Gdansk
2
Wroclaw
2
Zabrze
2
Bielsko-Biala
1
Bydgoszcz
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available