Stres w miejscu pracy i jego skutki

master
dc.abstract.enThe subject of the thesis is the problem of the occurrence of stress in the workplace and description of its effects. Occupational stress is a more frequent phenomenon in the workplace. Hence the number of mental and physical illnesses undergoes considerable enlargement and burnout reaches younger and younger employees. The paper discuses the concept of stress and its types, sources and effects. Following has been discussed professional stress, which carries the risk and how to prevent its harmful consequences and the effects of stress. As part of the thesis were completed research, which illustrated the occurrence of stress at different angles - positive and negative. Studies have shown the exact factors and stressors that contribute to strong emotional stimuli. During thesis, has been elaborated topics related to job stress and methods of preventing the consequence. The issue which is the subject labor, is great importance to the commitment employees their motivation, their motivation, performance and enthusiasm for work.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy jest problematyka występowania stresu w miejscu pracy i opisanie jego skutków. Stres zawodowy jest coraz częstszym zjawiskiem występującym w miejscu pracy. Co za tym idzie liczba chorób psychicznych jak i fizycznych ulega znacznego powiększeniu, a wypalenie zawodowe sięga coraz młodszych pracowników. W pracy zostało omówione pojęcie stresu jak i jego rodzaje, źródła i skutki. Kolenie został omówiony stres zawodowy, jakie niesie ze sobą ryzyko oraz jak można przeciwdziałać jego szkodliwych konsekwencji jak również została przedstawiona profilaktyka skutków stresu. W ramach pracy zrealizowano metodę badawczą, która zobrazowała występowanie zjawiska stresu pod różnymi kątami – pozytywnymi i negatywnymi. Badania wykazały dokładne czynniki i stresory, które przyczyniają się do silnych bodźców emocjonalnych. W trakcie realizacji pracy zostały szczegółowo opracowane tematy związane ze stresem zawodowym oraz wszelka profilaktyka jego skutków. Problematyka będąca przedmiotem pracy ma duże znaczenie na zaangażowanie pracowników, ich motywację, wydajność jak i zapał do pracy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorRosiński, Jerzypl
dc.contributor.authorMatuszyk, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.date.accessioned2020-07-25T05:22:32Z
dc.date.available2020-07-25T05:22:32Z
dc.date.submitted2014-10-22pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-91698-119639pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199885
dc.languagepolpl
dc.subject.enAssertiveness – burnout - Stress professional - stressorpl
dc.subject.plasertywność - stres zawodowy - stresor – wypalenie zawodowepl
dc.titleStres w miejscu pracy i jego skutkipl
dc.title.alternativeStress in workplace and its effectspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the thesis is the problem of the occurrence of stress in the workplace and description of its effects. Occupational stress is a more frequent phenomenon in the workplace. Hence the number of mental and physical illnesses undergoes considerable enlargement and burnout reaches younger and younger employees. The paper discuses the concept of stress and its types, sources and effects. Following has been discussed professional stress, which carries the risk and how to prevent its harmful consequences and the effects of stress. As part of the thesis were completed research, which illustrated the occurrence of stress at different angles - positive and negative. Studies have shown the exact factors and stressors that contribute to strong emotional stimuli. During thesis, has been elaborated topics related to job stress and methods of preventing the consequence. The issue which is the subject labor, is great importance to the commitment employees their motivation, their motivation, performance and enthusiasm for work.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy jest problematyka występowania stresu w miejscu pracy i opisanie jego skutków. Stres zawodowy jest coraz częstszym zjawiskiem występującym w miejscu pracy. Co za tym idzie liczba chorób psychicznych jak i fizycznych ulega znacznego powiększeniu, a wypalenie zawodowe sięga coraz młodszych pracowników. W pracy zostało omówione pojęcie stresu jak i jego rodzaje, źródła i skutki. Kolenie został omówiony stres zawodowy, jakie niesie ze sobą ryzyko oraz jak można przeciwdziałać jego szkodliwych konsekwencji jak również została przedstawiona profilaktyka skutków stresu. W ramach pracy zrealizowano metodę badawczą, która zobrazowała występowanie zjawiska stresu pod różnymi kątami – pozytywnymi i negatywnymi. Badania wykazały dokładne czynniki i stresory, które przyczyniają się do silnych bodźców emocjonalnych. W trakcie realizacji pracy zostały szczegółowo opracowane tematy związane ze stresem zawodowym oraz wszelka profilaktyka jego skutków. Problematyka będąca przedmiotem pracy ma duże znaczenie na zaangażowanie pracowników, ich motywację, wydajność jak i zapał do pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Rosiński, Jerzy
dc.contributor.authorpl
Matuszyk, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.date.accessioned
2020-07-25T05:22:32Z
dc.date.available
2020-07-25T05:22:32Z
dc.date.submittedpl
2014-10-22
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-91698-119639
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199885
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Assertiveness – burnout - Stress professional - stressor
dc.subject.plpl
asertywność - stres zawodowy - stresor – wypalenie zawodowe
dc.titlepl
Stres w miejscu pracy i jego skutki
dc.title.alternativepl
Stress in workplace and its effects
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
176
Views per month
Views per city
Warsaw
34
Krakow
14
Rzeszów
10
Gdansk
9
Poznan
9
Lublin
8
Wroclaw
8
Tarnobrzeg
5
Zielona Góra
5
Lodz
4

No access

No Thumbnail Available