Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym

master
dc.abstract.enThe subject of this work is to analyze the business management in a multicultural context. The aim of this study is verify the claim that Polish workers are aware of the cultural differences and use this knowledge in business management. The research was conducted on foreigners doing their internships in Poland, through to the non-governmental organization AIESEC. In the following study I investigate issues related to national culture and organization. Within this context, I compare and contrast three countries.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest analiza zarządzania biznesem w kontekście wielokulturowym. Celem pracy jest zweryfikowanie tezy, że polscy pracownicy są świadomi różnic kulturowych oraz że wykorzystują tę wiedzę w zarządzaniu biznesem. Badanie zostało przeprowadzone na cudzoziemcach odbywających praktykę w Polsce, dzięki organizacji pozarządowej AIESEC. W pracy poruszam aspekty związane z kulturą narodową i organizacyjną. Porównuję w tym kontekście trzy wybrane przeze mnie kraje.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorLubecka, Anna - 130023 pl
dc.contributor.authorCzerw, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.reviewerLubecka, Anna - 130023 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T12:28:29Z
dc.date.available2020-07-24T12:28:29Z
dc.date.submitted2012-10-10pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznympl
dc.identifier.apddiploma-71087-84714pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184183
dc.languagepolpl
dc.subject.enNational culture; organizational culture; international managementpl
dc.subject.plKultura narodowa; organizacyjna; zarządzanie międzynarodowepl
dc.titleOtoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowympl
dc.title.alternativeCultural Environment in international businesspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this work is to analyze the business management in a multicultural context. The aim of this study is verify the claim that Polish workers are aware of the cultural differences and use this knowledge in business management. The research was conducted on foreigners doing their internships in Poland, through to the non-governmental organization AIESEC. In the following study I investigate issues related to national culture and organization. Within this context, I compare and contrast three countries.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza zarządzania biznesem w kontekście wielokulturowym. Celem pracy jest zweryfikowanie tezy, że polscy pracownicy są świadomi różnic kulturowych oraz że wykorzystują tę wiedzę w zarządzaniu biznesem. Badanie zostało przeprowadzone na cudzoziemcach odbywających praktykę w Polsce, dzięki organizacji pozarządowej AIESEC. W pracy poruszam aspekty związane z kulturą narodową i organizacyjną. Porównuję w tym kontekście trzy wybrane przeze mnie kraje.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Lubecka, Anna - 130023
dc.contributor.authorpl
Czerw, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.reviewerpl
Lubecka, Anna - 130023
dc.date.accessioned
2020-07-24T12:28:29Z
dc.date.available
2020-07-24T12:28:29Z
dc.date.submittedpl
2012-10-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym
dc.identifier.apdpl
diploma-71087-84714
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184183
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
National culture; organizational culture; international management
dc.subject.plpl
Kultura narodowa; organizacyjna; zarządzanie międzynarodowe
dc.titlepl
Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym
dc.title.alternativepl
Cultural Environment in international business
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Krakow
4
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Gdansk
1
Katowice
1
Pontypridd
1
Strzyzow
1
Szczecin
1
Tiana
1

No access

No Thumbnail Available