Adaptacja do warunków izolacji więziennej - korelaty osobowościowe i związek z proaktywnością.

master
dc.abstract.enAdaptation to prison isolation conditions is a complex issue. An individual is affected by many factors, including those of environment, biological conditions, personal experience and personality. The purpose of my research was to check the profile of adaptation that characterizes convicts, but also to check the correlation between extraversion and the level of proactivity, and between openness to experience and the level of proactivity of convicts. In my research I employed the Questionnaire of Adaptation to Prison Isolation Conditions of my authorship to the scale of Proactivity in Penitentiary Isolation (PPI) by Kwiatkowski and Bańka, and to the Big Five Inventory (BFI-10) by Rammstedt and John. I examined 59 prisoners aged from 19 to 69, who were imprisoned for the first time in the semi-open Trzebinia penitentiary. The conducted analysis showed that there is no significant correlation between extraversion and proactivity; the first hypothesis has not been confirmed. The second hypothesis assuming a correlation between openness to experience and the proactivity of convicts has not been confirmed as well. The study indicated only a relationship between openness to experience and adaptive continuational proactivity.pl
dc.abstract.plAdaptacja do warunków izolacji więziennej jest złożonym zagadnieniem. Na jednostkę ma wpływ wiele czynników pochodzących zarówno z jej otoczenia, jak i z indywidualnych uwarunkowań biologicznych, osobistych doświadczeń i osobowości. Celem moich badań było przede wszystkim sprawdzenie profilu adaptacji, jakim charakteryzują się skazani, a także sprawdzenie korelacji pomiędzy wymiarem ekstrawersji a poziomem proaktywności oraz między wymiarem otwartości na doświadczenie a poziomem proaktywności u skazanych. W badaniu zastosowałam Kwestionariusz adaptacji do warunków izolacji więziennej mojego autorstwa, Skalę Proaktywności w Izolacji Więziennej (SPIW-15) autorstwa Kwiatkowskiego i Bańki oraz Inwentarz Wielkiej Piątki (BFI-10) Rammstedta i Johna. Przebadałam 59 więźniów w wieku od 19 do 69 lat osadzonych po raz pierwszy w półotwartym Zakładzie Karnym w Trzebini. Przeprowadzona analiza wykazała, że nie ma istotnej korelacji pomiędzy wymiarem ekstrawersji a poziomem proaktywności, hipoteza pierwsza nie została potwierdzona. Hipoteza druga zakładająca korelację między wymiarem otwartości na doświadczenie a poziomem proaktywności u skazanych również nie została potwierdzona. Badanie wskazało jedynie związek pomiędzy otwartością na doświadczenie a proaktywnością adaptacyjną kontynuacyjną.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPiotrowski, Przemysław - 131414 pl
dc.contributor.authorTouré, Sanatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGulla, Bożena - 128238 pl
dc.contributor.reviewerPiotrowski, Przemysław - 131414 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:01:42Z
dc.date.available2020-07-27T22:01:42Z
dc.date.submitted2019-09-13pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-130150-192610pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233308
dc.languagepolpl
dc.subject.enadaptation, isolation, prison, proactivity, personalitypl
dc.subject.pladaptacja, izolacja, więzienie, proaktywność, osobowośćpl
dc.titleAdaptacja do warunków izolacji więziennej - korelaty osobowościowe i związek z proaktywnością.pl
dc.title.alternativeAdaptation to codnditions of prison isolation - personality correlates in connection with proactivity.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Adaptation to prison isolation conditions is a complex issue. An individual is affected by many factors, including those of environment, biological conditions, personal experience and personality. The purpose of my research was to check the profile of adaptation that characterizes convicts, but also to check the correlation between extraversion and the level of proactivity, and between openness to experience and the level of proactivity of convicts. In my research I employed the Questionnaire of Adaptation to Prison Isolation Conditions of my authorship to the scale of Proactivity in Penitentiary Isolation (PPI) by Kwiatkowski and Bańka, and to the Big Five Inventory (BFI-10) by Rammstedt and John. I examined 59 prisoners aged from 19 to 69, who were imprisoned for the first time in the semi-open Trzebinia penitentiary. The conducted analysis showed that there is no significant correlation between extraversion and proactivity; the first hypothesis has not been confirmed. The second hypothesis assuming a correlation between openness to experience and the proactivity of convicts has not been confirmed as well. The study indicated only a relationship between openness to experience and adaptive continuational proactivity.
dc.abstract.plpl
Adaptacja do warunków izolacji więziennej jest złożonym zagadnieniem. Na jednostkę ma wpływ wiele czynników pochodzących zarówno z jej otoczenia, jak i z indywidualnych uwarunkowań biologicznych, osobistych doświadczeń i osobowości. Celem moich badań było przede wszystkim sprawdzenie profilu adaptacji, jakim charakteryzują się skazani, a także sprawdzenie korelacji pomiędzy wymiarem ekstrawersji a poziomem proaktywności oraz między wymiarem otwartości na doświadczenie a poziomem proaktywności u skazanych. W badaniu zastosowałam Kwestionariusz adaptacji do warunków izolacji więziennej mojego autorstwa, Skalę Proaktywności w Izolacji Więziennej (SPIW-15) autorstwa Kwiatkowskiego i Bańki oraz Inwentarz Wielkiej Piątki (BFI-10) Rammstedta i Johna. Przebadałam 59 więźniów w wieku od 19 do 69 lat osadzonych po raz pierwszy w półotwartym Zakładzie Karnym w Trzebini. Przeprowadzona analiza wykazała, że nie ma istotnej korelacji pomiędzy wymiarem ekstrawersji a poziomem proaktywności, hipoteza pierwsza nie została potwierdzona. Hipoteza druga zakładająca korelację między wymiarem otwartości na doświadczenie a poziomem proaktywności u skazanych również nie została potwierdzona. Badanie wskazało jedynie związek pomiędzy otwartością na doświadczenie a proaktywnością adaptacyjną kontynuacyjną.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Piotrowski, Przemysław - 131414
dc.contributor.authorpl
Touré, Sanata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Gulla, Bożena - 128238
dc.contributor.reviewerpl
Piotrowski, Przemysław - 131414
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:01:42Z
dc.date.available
2020-07-27T22:01:42Z
dc.date.submittedpl
2019-09-13
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-130150-192610
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233308
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
adaptation, isolation, prison, proactivity, personality
dc.subject.plpl
adaptacja, izolacja, więzienie, proaktywność, osobowość
dc.titlepl
Adaptacja do warunków izolacji więziennej - korelaty osobowościowe i związek z proaktywnością.
dc.title.alternativepl
Adaptation to codnditions of prison isolation - personality correlates in connection with proactivity.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
41
Views per month
Views per city
Krakow
7
Wroclaw
5
Lubon
4
Poznan
3
Warsaw
3
Cieszyn
2
Katowice
2
Biedrusko
1
Bochnia
1
Bydgoszcz
1

No access

No Thumbnail Available