Językowy obraz szczęścia w przysłowiach polskich i szwedzkich

licenciate
dc.abstract.enThis thesis deals with the analysis of Swedish and Polish proverbs with components of lycka and happiness. The thesis is contrastive in its character and its aim is to juxtapose and contrast the proverbs dedicated to happiness in both of those languages. The paper consists of two parts, one of which is theoretical (chapters 1-4) and the other practical (chapter 5). The theoretical part elaborates on development of phraseology as a field of research, concepts connected with meaning of a phraseme, genre features of proverbs and research on concepts of feelings and happiness in phraseology and paremiology. The practical part of the thesis analyses 35 Swedish and 32 Polish proverbs. First, the dictionary definitions of the lexemes lycka and happiness were discussed, then the analyzed proverbs were divided into semantic groups. Subsequently, the proverbs were discussed from the perspective of metaphorical conceptualization of happiness in both languages. The summary of the analysis is included in chapter 6.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem analizy w niniejszej pracy są przysłowia w języku szwedzkim i polskim zawierające komponenty lycka i szczęście. Praca ma charakter kontrastywny, a moim celem jest zestawienie i porównanie przysłów poświęconych szczęściu w obu językach.Praca składa się z dwóch części, teoretycznej (rozdziały 1-4) i praktycznej (rozdział 5).  W części teoretycznej opisano rozwój frazeologii jako dziedziny badawczej, kwestie związane ze znaczeniem związku frazeologicznego, cechy gatunkowe przysłów oraz badania nad uczuciami i pojęciem szczęścia we frazeologii i paremiologii. W części praktycznej poddano analizie 35 szwedzkich przysłów oraz 32 polskie. Pierwszym krokiem było omówienie definicji słownikowych leksemu lycka i szczęście, by następnie na ich podstawie podzielić badane przysłowia na grupy semantyczne. W drugiej części analizy omówiono przysłowia pod kątem metaforycznych konceptualizacji szczęścia w obu językach.  Podsumowanie analizy zawarto w rozdziale 6.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPietrzak-Porwisz, Grażyna - 131386 pl
dc.contributor.authorBąchorek, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerJazowy-Jarmuł, Monika - 128509 pl
dc.contributor.reviewerPietrzak-Porwisz, Grażyna - 131386 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T15:57:37Z
dc.date.available2020-07-26T15:57:37Z
dc.date.submitted2015-07-09pl
dc.fieldofstudyfilologia szwedzkapl
dc.identifier.apddiploma-98979-160104pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206260
dc.languagepolpl
dc.subject.enproverb, szczęście, phraseology, lycka, phraseme, maxim, conceptual metaphorpl
dc.subject.plprzysłowie, szczęście, frazeologia, lycka, związek frazeologiczny, paremia, metafora konceptualnapl
dc.titleJęzykowy obraz szczęścia w przysłowiach polskich i szwedzkichpl
dc.title.alternativeLinguistic picture of happiness in polish and swedish proverbspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis deals with the analysis of Swedish and Polish proverbs with components of lycka and happiness. The thesis is contrastive in its character and its aim is to juxtapose and contrast the proverbs dedicated to happiness in both of those languages. The paper consists of two parts, one of which is theoretical (chapters 1-4) and the other practical (chapter 5). The theoretical part elaborates on development of phraseology as a field of research, concepts connected with meaning of a phraseme, genre features of proverbs and research on concepts of feelings and happiness in phraseology and paremiology. The practical part of the thesis analyses 35 Swedish and 32 Polish proverbs. First, the dictionary definitions of the lexemes lycka and happiness were discussed, then the analyzed proverbs were divided into semantic groups. Subsequently, the proverbs were discussed from the perspective of metaphorical conceptualization of happiness in both languages. The summary of the analysis is included in chapter 6.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem analizy w niniejszej pracy są przysłowia w języku szwedzkim i polskim zawierające komponenty lycka i szczęście. Praca ma charakter kontrastywny, a moim celem jest zestawienie i porównanie przysłów poświęconych szczęściu w obu językach.Praca składa się z dwóch części, teoretycznej (rozdziały 1-4) i praktycznej (rozdział 5).  W części teoretycznej opisano rozwój frazeologii jako dziedziny badawczej, kwestie związane ze znaczeniem związku frazeologicznego, cechy gatunkowe przysłów oraz badania nad uczuciami i pojęciem szczęścia we frazeologii i paremiologii. W części praktycznej poddano analizie 35 szwedzkich przysłów oraz 32 polskie. Pierwszym krokiem było omówienie definicji słownikowych leksemu lycka i szczęście, by następnie na ich podstawie podzielić badane przysłowia na grupy semantyczne. W drugiej części analizy omówiono przysłowia pod kątem metaforycznych konceptualizacji szczęścia w obu językach.  Podsumowanie analizy zawarto w rozdziale 6.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Pietrzak-Porwisz, Grażyna - 131386
dc.contributor.authorpl
Bąchorek, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Jazowy-Jarmuł, Monika - 128509
dc.contributor.reviewerpl
Pietrzak-Porwisz, Grażyna - 131386
dc.date.accessioned
2020-07-26T15:57:37Z
dc.date.available
2020-07-26T15:57:37Z
dc.date.submittedpl
2015-07-09
dc.fieldofstudypl
filologia szwedzka
dc.identifier.apdpl
diploma-98979-160104
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206260
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
proverb, szczęście, phraseology, lycka, phraseme, maxim, conceptual metaphor
dc.subject.plpl
przysłowie, szczęście, frazeologia, lycka, związek frazeologiczny, paremia, metafora konceptualna
dc.titlepl
Językowy obraz szczęścia w przysłowiach polskich i szwedzkich
dc.title.alternativepl
Linguistic picture of happiness in polish and swedish proverbs
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
40
Views per month
Views per city
Poznan
6
Krakow
4
Huntsville
3
Lublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Ashburn
1
Banská Bystrica
1
Dublin
1
Kamienna Gora
1

No access

No Thumbnail Available