Motyw choroby duszy w Śmierci Ignacego Dąbrowskiego i Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this bachelor's thesis is to characterize two protagonists of novels about nervous age (Józef Rudnicki – the protagonist of The Death by Ignacy Dąbrowski and Leon Płoszowski – the hero of Without Dogma written by Henryk Sienkiewicz) from the standpoint of maladic discourse. It outlines how anti-positivism breakthrough, the philoshopy of pessymism and a generalised worldview crisis affect living on the afternoon of the 19th century protagonists’s mental condition. A significant part of the thesis is about a decadent movement. Considerations based on works of Teresa Walas and Roman Zimand. Furthermore, bachelor’s disseration presents problem mythisation and aestheticization of tuberculosis. Heroes characterized through the prism of accomplishments of contemporary psychology together with philioshopy and are characteristic synthesis the afternoon of the 19th century.pl
dc.abstract.plCelem pracy licencjackiej jest dokonanie charakterystyki dwóch bohaterów powieści o wieku nerwowym (Józefa Rudnickiego - bohatera Śmierci Ignacego Dąbrowskiego i Leona Płoszowskiego bohatera powieści Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza) z punktu widzenia dyskursu maladycznego. Ukazano w jaki sposób przełom antypozytywistyczny a filozofia pesymizmu oraz ogólny kryzys światopoglądowy, wpłynął na stan psychiczny bohaterów żyjących u schyłku XIX i XX w. Znaczna część pracy poświęcona jest kategorii dekadentyzmu. Rozważania oparte są na tekstach naukowych Teresy Walas i Romana Zimanda. Ponadto w pracy przedstawiono zagadnienie mityzacji i estetyzacji gruźlicy. Bohaterowie zostają scharakteryzowani przez pryzmat dokonań współczesnej im psychologii i filozofii oraz stanowią swoistą syntezę schyłku XIX w.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBoruszkowska, Iwonapl
dc.contributor.authorMałek, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerBoruszkowska, Iwonapl
dc.contributor.reviewerPilch, Urszula - 147026 pl
dc.date.accessioned2021-11-01T22:41:13Z
dc.date.available2021-11-01T22:41:13Z
dc.date.submitted2021-07-01pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-151324-258524pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282493
dc.languagepolpl
dc.subject.enanti-positivism breakthrough, neurosis, neurasthenia, decadent movement, the maladic discourse, aestheticization and mythisation of illness, novels about nervous age, the philosophy of the turn of the 19th and 20th centuriespl
dc.subject.plprzełom antypozytywistyczny, neuroza, neurastenia, dekadentyzm, dyskurs maladyczny, estetyzacja i mityzacja choroby, powieści o wieku nerwowym, filozofia przełomu XIX i XX wiekupl
dc.titleMotyw choroby duszy w Śmierci Ignacego Dąbrowskiego i Bez dogmatu Henryka Sienkiewiczapl
dc.title.alternativeSickness of the soul as a theme in Ignacy Dąbrowski's Death and Henryk Sienkiewicz's Without Dogmapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this bachelor's thesis is to characterize two protagonists of novels about nervous age (Józef Rudnicki – the protagonist of The Death by Ignacy Dąbrowski and Leon Płoszowski – the hero of Without Dogma written by Henryk Sienkiewicz) from the standpoint of maladic discourse. It outlines how anti-positivism breakthrough, the philoshopy of pessymism and a generalised worldview crisis affect living on the afternoon of the 19th century protagonists’s mental condition. A significant part of the thesis is about a decadent movement. Considerations based on works of Teresa Walas and Roman Zimand. Furthermore, bachelor’s disseration presents problem mythisation and aestheticization of tuberculosis. Heroes characterized through the prism of accomplishments of contemporary psychology together with philioshopy and are characteristic synthesis the afternoon of the 19th century.
dc.abstract.plpl
Celem pracy licencjackiej jest dokonanie charakterystyki dwóch bohaterów powieści o wieku nerwowym (Józefa Rudnickiego - bohatera Śmierci Ignacego Dąbrowskiego i Leona Płoszowskiego bohatera powieści Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza) z punktu widzenia dyskursu maladycznego. Ukazano w jaki sposób przełom antypozytywistyczny a filozofia pesymizmu oraz ogólny kryzys światopoglądowy, wpłynął na stan psychiczny bohaterów żyjących u schyłku XIX i XX w. Znaczna część pracy poświęcona jest kategorii dekadentyzmu. Rozważania oparte są na tekstach naukowych Teresy Walas i Romana Zimanda. Ponadto w pracy przedstawiono zagadnienie mityzacji i estetyzacji gruźlicy. Bohaterowie zostają scharakteryzowani przez pryzmat dokonań współczesnej im psychologii i filozofii oraz stanowią swoistą syntezę schyłku XIX w.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Boruszkowska, Iwona
dc.contributor.authorpl
Małek, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Boruszkowska, Iwona
dc.contributor.reviewerpl
Pilch, Urszula - 147026
dc.date.accessioned
2021-11-01T22:41:13Z
dc.date.available
2021-11-01T22:41:13Z
dc.date.submittedpl
2021-07-01
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-151324-258524
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282493
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
anti-positivism breakthrough, neurosis, neurasthenia, decadent movement, the maladic discourse, aestheticization and mythisation of illness, novels about nervous age, the philosophy of the turn of the 19th and 20th centuries
dc.subject.plpl
przełom antypozytywistyczny, neuroza, neurastenia, dekadentyzm, dyskurs maladyczny, estetyzacja i mityzacja choroby, powieści o wieku nerwowym, filozofia przełomu XIX i XX wieku
dc.titlepl
Motyw choroby duszy w Śmierci Ignacego Dąbrowskiego i Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza
dc.title.alternativepl
Sickness of the soul as a theme in Ignacy Dąbrowski's Death and Henryk Sienkiewicz's Without Dogma
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
65
Views per month
Views per city
Krakow
23
Warsaw
19
Dublin
2
Katowice
2
Wroclaw
2
Andrychow
1
Bielsko-Biala
1
Kielce
1
Lodz
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available