Przesłanka płynności wierzytelności jako instrument przeciwdziałania nadużyciu zarzutu potrącenia w procesie cywilnym

2020
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-10T01:50:37Z
dc.abstract.enThe paper consists of a comparative study of the liquidity of claims' requirement both in substantive and procedural civil law. The author presents the origins of the above-mentioned notion in Roman law, discusses various models of its implementation in contemporary, representative jurisdictions of continental Europe, as well as in international instruments for harmonization of private law and the Article 2031 of the Polish Code of Civil Procedure, as amended pursuant to the Act of 4 July 2019 amending the Act - Code of Civil Procedure and some other acts (Journal of Laws of 2019, item 1469). The author focuses on the function of the liquidity requirement, common for all of the examined jurisdictions. This function consists in ensuring the efficiency of proceedings aimed at granting legal protection to the plaintiff’s claim in the event the defendant raises a set-off defense based on a claim which is disputed and unascertained as to its existence and as to the amount. This means that the examination of such set-off defense would entail a significant delay in deciding upon the plaintiff's claim already determined with regard to its existence and amount in the course of the proceedings. The analysis results in the conclusion that the most appropriate location of the liquidity requirement is the civil procedural law, as opposed to substantive rules governing the set-off. This corresponds with the above-mentioned overriding procedural function, as well as avoids number of serious problems related to the alternative model. The analysis of foreign regulations in light of their historical background and recent developments also justifies a critical evaluation of the solution implemented in the Article 2031 of the Polish Code of Civil Procedure. In conclusion, the author indicates that the optimal device to achieve the goal underlying adoption of this provision is the solution functioning in German law which is based on the mechanism of a conditional judgment (Vorbehaltsurteil).pl
dc.abstract.plPrzedmiotowy artykuł stanowi prawnoporównawcze studium nad przesłanką płynności wierzytelności w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Przedstawiając genezę ww. wymogu w prawie rzymskim, różne modele jego realizacji we współczesnych, reprezentatywnych porządkach prawnych kontynentalnej Europy, a także międzynarodowych instrumentach harmonizacji prawa prywatnego oraz w art. 2031 KPC wprowadzonym na mocy ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469 ze zm.), autor skupia się na wspólnej dla wszystkich badanych regulacji zasadniczej funkcji wymogu płynności, polegającej na zapewnieniu sprawności postępowania zmierzającego do udzielenia ochrony prawnej dochodzonemu przez powoda roszczeniu, na wypadek zgłoszenia przez pozwanego zarzutu potrącenia opartego na spornej i nieustalonej co do zasady lub wysokości wierzytelności, której zbadanie wiązałoby się ze znaczącym opóźnieniem w czasie rozstrzygnięcia o roszczeniu powoda. Przeprowadzone badania prowadzą autora do wniosku o zasadności usytuowaniem przesłanki płynności na płaszczyźnie prawnoprocesowej, a nie w normach prawa materialnego, co odpowiada jej procesowej funkcji oraz pozwala na uniknięcie szeregu problemów wiążących się z alternatywnym modelem. Analiza regulacji obcych na tle historycznoprawnym oraz najnowszych tendencji w tym zakresie, uzasadnia także krytyczną ocenę rozwiązania wprowadzonego na mocy art. 2031 KPC. W konkluzji autor wskazuje, że optymalnym sposobem realizacji celu stawianego przez projektodawcę, jest rozwiązanie przyjęte w prawie niemieckim oparte na konstrukcji wyroku warunkowego (Vorbehaltsurteil).pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Zakład Postępowania Cywilnegopl
dc.contributor.authorOlaś, Andrzej - 109076 pl
dc.date.accession2020-10-02pl
dc.date.accessioned2020-10-02T09:43:59Z
dc.date.available2020-10-02T09:43:59Z
dc.date.issued2020pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 120-124pl
dc.description.number3pl
dc.description.physical83-124pl
dc.description.publication1,5pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.26106/zbyq-x143pl
dc.identifier.issn1641-1609pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/247107
dc.identifier.weblinkhttp://www.transformacje.pl/wp-content/uploads/2020/09/TPP-3-2020-Ola%C5%9B.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enset-off in the civil lawpl
dc.subject.enset-off defence in the civil proceedingspl
dc.subject.enabuse of the set-off defense in the civil proceedingspl
dc.subject.plpotrącenie w prawie cywilnympl
dc.subject.plzarzut potrącenia w prawie procesowym cywilnympl
dc.subject.plnadużycie zarzutu potrącenia w procesie cywilnympl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePrzesłanka płynności wierzytelności jako instrument przeciwdziałania nadużyciu zarzutu potrącenia w procesie cywilnympl
dc.title.alternativeLiquidity of claims as an instrument for preventing abusive use of set-off defenses in civil proceedingspl
dc.title.journalTransformacje Prawa Prywatnegopl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-10T01:50:37Z
dc.abstract.enpl
The paper consists of a comparative study of the liquidity of claims' requirement both in substantive and procedural civil law. The author presents the origins of the above-mentioned notion in Roman law, discusses various models of its implementation in contemporary, representative jurisdictions of continental Europe, as well as in international instruments for harmonization of private law and the Article 2031 of the Polish Code of Civil Procedure, as amended pursuant to the Act of 4 July 2019 amending the Act - Code of Civil Procedure and some other acts (Journal of Laws of 2019, item 1469). The author focuses on the function of the liquidity requirement, common for all of the examined jurisdictions. This function consists in ensuring the efficiency of proceedings aimed at granting legal protection to the plaintiff’s claim in the event the defendant raises a set-off defense based on a claim which is disputed and unascertained as to its existence and as to the amount. This means that the examination of such set-off defense would entail a significant delay in deciding upon the plaintiff's claim already determined with regard to its existence and amount in the course of the proceedings. The analysis results in the conclusion that the most appropriate location of the liquidity requirement is the civil procedural law, as opposed to substantive rules governing the set-off. This corresponds with the above-mentioned overriding procedural function, as well as avoids number of serious problems related to the alternative model. The analysis of foreign regulations in light of their historical background and recent developments also justifies a critical evaluation of the solution implemented in the Article 2031 of the Polish Code of Civil Procedure. In conclusion, the author indicates that the optimal device to achieve the goal underlying adoption of this provision is the solution functioning in German law which is based on the mechanism of a conditional judgment (Vorbehaltsurteil).
dc.abstract.plpl
Przedmiotowy artykuł stanowi prawnoporównawcze studium nad przesłanką płynności wierzytelności w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Przedstawiając genezę ww. wymogu w prawie rzymskim, różne modele jego realizacji we współczesnych, reprezentatywnych porządkach prawnych kontynentalnej Europy, a także międzynarodowych instrumentach harmonizacji prawa prywatnego oraz w art. 2031 KPC wprowadzonym na mocy ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469 ze zm.), autor skupia się na wspólnej dla wszystkich badanych regulacji zasadniczej funkcji wymogu płynności, polegającej na zapewnieniu sprawności postępowania zmierzającego do udzielenia ochrony prawnej dochodzonemu przez powoda roszczeniu, na wypadek zgłoszenia przez pozwanego zarzutu potrącenia opartego na spornej i nieustalonej co do zasady lub wysokości wierzytelności, której zbadanie wiązałoby się ze znaczącym opóźnieniem w czasie rozstrzygnięcia o roszczeniu powoda. Przeprowadzone badania prowadzą autora do wniosku o zasadności usytuowaniem przesłanki płynności na płaszczyźnie prawnoprocesowej, a nie w normach prawa materialnego, co odpowiada jej procesowej funkcji oraz pozwala na uniknięcie szeregu problemów wiążących się z alternatywnym modelem. Analiza regulacji obcych na tle historycznoprawnym oraz najnowszych tendencji w tym zakresie, uzasadnia także krytyczną ocenę rozwiązania wprowadzonego na mocy art. 2031 KPC. W konkluzji autor wskazuje, że optymalnym sposobem realizacji celu stawianego przez projektodawcę, jest rozwiązanie przyjęte w prawie niemieckim oparte na konstrukcji wyroku warunkowego (Vorbehaltsurteil).
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Zakład Postępowania Cywilnego
dc.contributor.authorpl
Olaś, Andrzej - 109076
dc.date.accessionpl
2020-10-02
dc.date.accessioned
2020-10-02T09:43:59Z
dc.date.available
2020-10-02T09:43:59Z
dc.date.issuedpl
2020
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 120-124
dc.description.numberpl
3
dc.description.physicalpl
83-124
dc.description.publicationpl
1,5
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.26106/zbyq-x143
dc.identifier.issnpl
1641-1609
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/247107
dc.identifier.weblinkpl
http://www.transformacje.pl/wp-content/uploads/2020/09/TPP-3-2020-Ola%C5%9B.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
set-off in the civil law
dc.subject.enpl
set-off defence in the civil proceedings
dc.subject.enpl
abuse of the set-off defense in the civil proceedings
dc.subject.plpl
potrącenie w prawie cywilnym
dc.subject.plpl
zarzut potrącenia w prawie procesowym cywilnym
dc.subject.plpl
nadużycie zarzutu potrącenia w procesie cywilnym
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Przesłanka płynności wierzytelności jako instrument przeciwdziałania nadużyciu zarzutu potrącenia w procesie cywilnym
dc.title.alternativepl
Liquidity of claims as an instrument for preventing abusive use of set-off defenses in civil proceedings
dc.title.journalpl
Transformacje Prawa Prywatnego
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
51
Views per month
Views per city
Ashburn
15
Dublin
10
New York
4
Des Moines
2
Lomé
2
Sofia
2
Wroclaw
2
Brussels
1
Chandler
1
Szczecin
1
Downloads
olas_przeslanka_plynnosci_wierzytelnosci_2020.pdf
9
olas_przeslanka_plynnosci_wierzytelnosci_2020.odt
3