Wiedza pacjentów z łuszczycą na temat choroby

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Knowledge of patients with psoriasis about their own disease has a large impact on the conduct and control of the illness. Psoriasis is a chronic, recurrent disease, which is one of the most common dermatose, present in 1,5 – 3% of the population. This disease affects equally often women and men, mainly white. Genetic component features an undeniable role in patogensis, but dermatologic changes are often caused by environmental factors, such as stress, bacterial and viral infections and some drugs. Objective: The aim of the work was an attempt to assess the state of knowledge of patients with psoriasis on their own disease.Materials and methods: In this work, diagnostic survey method and estimation method with the survey technique were used in order to collect data. The research tool was author's questionnaire of the survey and author's knowledge test regarding psoriasis. The survey included 50 patients being treated in Dermatology Department of Zeromskiego Specialist Hospital in Krakow.Results: Factor that affected knowledge of the patients was duration of illness, the longer they struggle with psoriasis the bigger knowledge they have. For most patients the main source of information about psoriasis is doctor, less media or nurse and medical magazines. A profession related to medicine affects knowledge of patients, persons with a medical profession had a greater level of knowledge about psoriasis.Conclusions: The knowledge of tested patients about psoriasis is sufficient to contact an informed, effective self-treatment.pl
dc.abstract.plWstęp: Wiedza pacjentów z łuszczycą na temat własnej choroby ma duży wpływ na przebieg oraz kontrolę schorzenia. Łuszczyca jest to choroba przewlekła, nawrotowa, która jest jedną z najczęstszych dermatoz, występuje u 1,5–3% populacji. Choroba ta dotyka jednakowo często kobiety i mężczyzn, głównie rasy białej. Niewątpliwą rolę w patogenezie odgrywa podłoże genetyczne, jednak zmiany skórne często są spowodowane przez czynniki środowiskowe, takie jak stres, infekcje bakteryjne i wirusowe, niektóre leki.Cel: Celem pracy była próba oceny stanu wiedzy pacjentów chorych na łuszczycę na temat własnej choroby.Materiały i metody: W niniejszej pracy do zgromadzenia danych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz metodę szacowania z techniką ankietową. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety oraz autorski test wiedzy na temat łuszczycy. Badaniem objęto 50 chorych leczonych w Oddziale Dermatologii Szpitala Specjalistycznego im Stefana Żeromskiego w Krakowie. Wyniki: Czynnikiem wpływającym na wiedzę pacjentów był czas trwania choroby, im dłużej pacjenci chorują tym posiadają większy zasób wiedzy. Dla większości pacjentów głównym źródłem informacji na temat łuszczycy jest lekarz, rzadziej media, pielęgniarka i czasopisma medyczne. Zawód związany z medycyną wpływa na wiedzę pacjentów, osoby z zawodem medycznym miały większy poziom wiedzy na temat łuszczycy. Wnioski: Wiedza badanych pacjentów na temat łuszczycy jest wystarczająca do podjęcia świadomej, skutecznej samoopieki.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorZalewska-Puchała, Joanna - 133885 pl
dc.contributor.authorKostrz, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMajda, Anna - 130794 pl
dc.contributor.reviewerZalewska-Puchała, Joanna - 133885 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T06:08:55Z
dc.date.available2020-07-24T06:08:55Z
dc.date.submitted2012-07-09pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-65647-63573pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179154
dc.languagepolpl
dc.subject.enpsoriasis, knowledgepl
dc.subject.plłuszczyca, wiedzapl
dc.titleWiedza pacjentów z łuszczycą na temat chorobypl
dc.title.alternativeKnowledge of psoriasis patients about the diseasepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Knowledge of patients with psoriasis about their own disease has a large impact on the conduct and control of the illness. Psoriasis is a chronic, recurrent disease, which is one of the most common dermatose, present in 1,5 – 3% of the population. This disease affects equally often women and men, mainly white. Genetic component features an undeniable role in patogensis, but dermatologic changes are often caused by environmental factors, such as stress, bacterial and viral infections and some drugs. Objective: The aim of the work was an attempt to assess the state of knowledge of patients with psoriasis on their own disease.Materials and methods: In this work, diagnostic survey method and estimation method with the survey technique were used in order to collect data. The research tool was author's questionnaire of the survey and author's knowledge test regarding psoriasis. The survey included 50 patients being treated in Dermatology Department of Zeromskiego Specialist Hospital in Krakow.Results: Factor that affected knowledge of the patients was duration of illness, the longer they struggle with psoriasis the bigger knowledge they have. For most patients the main source of information about psoriasis is doctor, less media or nurse and medical magazines. A profession related to medicine affects knowledge of patients, persons with a medical profession had a greater level of knowledge about psoriasis.Conclusions: The knowledge of tested patients about psoriasis is sufficient to contact an informed, effective self-treatment.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Wiedza pacjentów z łuszczycą na temat własnej choroby ma duży wpływ na przebieg oraz kontrolę schorzenia. Łuszczyca jest to choroba przewlekła, nawrotowa, która jest jedną z najczęstszych dermatoz, występuje u 1,5–3% populacji. Choroba ta dotyka jednakowo często kobiety i mężczyzn, głównie rasy białej. Niewątpliwą rolę w patogenezie odgrywa podłoże genetyczne, jednak zmiany skórne często są spowodowane przez czynniki środowiskowe, takie jak stres, infekcje bakteryjne i wirusowe, niektóre leki.Cel: Celem pracy była próba oceny stanu wiedzy pacjentów chorych na łuszczycę na temat własnej choroby.Materiały i metody: W niniejszej pracy do zgromadzenia danych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz metodę szacowania z techniką ankietową. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety oraz autorski test wiedzy na temat łuszczycy. Badaniem objęto 50 chorych leczonych w Oddziale Dermatologii Szpitala Specjalistycznego im Stefana Żeromskiego w Krakowie. Wyniki: Czynnikiem wpływającym na wiedzę pacjentów był czas trwania choroby, im dłużej pacjenci chorują tym posiadają większy zasób wiedzy. Dla większości pacjentów głównym źródłem informacji na temat łuszczycy jest lekarz, rzadziej media, pielęgniarka i czasopisma medyczne. Zawód związany z medycyną wpływa na wiedzę pacjentów, osoby z zawodem medycznym miały większy poziom wiedzy na temat łuszczycy. Wnioski: Wiedza badanych pacjentów na temat łuszczycy jest wystarczająca do podjęcia świadomej, skutecznej samoopieki.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Zalewska-Puchała, Joanna - 133885
dc.contributor.authorpl
Kostrz, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Majda, Anna - 130794
dc.contributor.reviewerpl
Zalewska-Puchała, Joanna - 133885
dc.date.accessioned
2020-07-24T06:08:55Z
dc.date.available
2020-07-24T06:08:55Z
dc.date.submittedpl
2012-07-09
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-65647-63573
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179154
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
psoriasis, knowledge
dc.subject.plpl
łuszczyca, wiedza
dc.titlepl
Wiedza pacjentów z łuszczycą na temat choroby
dc.title.alternativepl
Knowledge of psoriasis patients about the disease
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
56
Views per month
Views per city
Krakow
12
Warsaw
9
Nowa Slupia
5
Poznan
4
Lublin
3
Dublin
2
Katowice
2
Laczna
2
Lodz
2
Suwałki
2

No access

No Thumbnail Available